Vijeće EU o mentalnom zdravlju i radu

Created with Sketch.

Vijeće EU o mentalnom zdravlju i radu

Mentalno zdravlje i rad usko su povezani. Mentalno zdravlje važno je za radnu sposobnost i produktivnost, ali i obrnuto: psihosocijalni rizici na radnome mjestu mogu štetno utjecati na mentalno zdravlje.

Pitanju mentalnog zdravlja pridaje se sve veća važnost i na međunarodnoj razini i na razini EU-a. Jedan od ciljeva održivog razvoja iz UN-ova Programa održivog razvoja do 2030. odnosi se na zaštitu prava radnika i promicanje sigurnog radnog okružja za sve radnike.

Vijeće EU-a po prvi puta u povijesti odobrilo je zaključke o povezanosti mentalnog zdravlja i rada, u kojima je posebnu pozornost posvetilo nesigurnim radnim mjestima.
Borba protiv nesigurnosti radnih mjesta jedan je od najboljih načina sprečavanja psihosocijalnih rizika na radu. Ovi zaključci važan su korak prema prepoznavanju utjecaja mentalnog zdravlja i aktivnom promicanju psihičkog zdravlja radnika.

U 2022. godini gotovo 27 % radnika u Europskoj uniji patilo je od stresa, depresije i tjeskobe. Izloženost određenim čimbenicima rizika povezanima sa stresom i mentalnim poremećajima dodatno se povećala kao posljedica pandemije bolesti COVID-19. Nesigurna radna mjesta te loše plaćen i nezaštićen rad mogu dovesti do poremećaja kao što su tjeskoba ili depresija.

Svjesno te činjenice i uzimajući u obzir pojavljivanje i sve veću učestalost novih oblika rada, Vijeće EU-a u zaključcima poziva države članice da, među ostalim, poduzmu sljedeće: promiču politike za kvalitetno zapošljavanje u svrhu borbe protiv nesigurnosti radnih mjesta; ojačaju javne sustave usmjerene na zaštitu mentalnog zdravlja na radnome mjestu; podupiru istraživanja o mentalnom zdravlju na radnome mjestu; podupiru zapošljavanje ili povratak na posao radnika koji imaju problema s mentalnim zdravljem; pruže potporu samozaposlenim osobama te malim i srednjim poduzećima u sprečavanju psihosocijalnih rizika na radnom mjestu.

Istovrememeno Vijeće EU-a pozvalo je Europsku komisiju da razmotri odgovarajuću politiku za otklanjanje psihosocijalnih rizika na radnome mjestu, razmotri pravo na isključivanje na poslu kao mjeru prevencije te potiče koordinaciju među nacionalnim inicijativama za upravljanje psihosocijalnim rizicima na radnome mjestu.

Socijalnim partnerima; poslodavcima i sindikatima upućen je poziv da nastave sudjelovati u socijalnom dijalogu kako bi se poboljšali radni uvjeti i povećala osviještenost o psihičkom zdravlju.

Važno je naglasiti da se u strateškom dokumentu EU-a za zdravlje i sigurnost na radu za razdoblje 2021. – 2027. poziva na stavljanje naglaska na psihosocijalne rizike na radnom mjestu i mentalno zdravlje.

Koliko je ovaj problem izražen i zahtijeva poduzimanje odgovarajućih aktivnosti ukazuje i to da je Europska  komisija  donijela „Komunikaciju o sveobuhvatnom pristupu mentalnom zdravlju“ u kojoj se nalazi poglavlje posvećeno psihosocijalnim rizicima na radnome mjestu, i u kojem se najavljuje nekoliko važnih inicijativa za otklanjanje psihosocijalnih rizika na radnome mjestu.

I Europski gospodarski i socijalni odbor kao savjetodavno tijelo Europske unije donio je mišljenje naslovljeno „Nesigurnost radnih mjesta i mentalno zdravlje” u kojem predlaže niz mjera za sprečavanje psihosocijalnih rizika na razini EU-a, uključujući donošenje posebnog zakonodavstva.

Zašto je važno mentalno zdravlje na radu? Ono znači stanje blagostanja u kojem pojedinac može iskoristiti svoje sposobnosti, u kojem se može nositi s uobičajenim životnim stresom, raditi produktivno i uspješno te pridonositi svojoj zajednici. Neprijeporno je da  kvalitetni radni uvjeti pozitivno utječu na mentalno zdravlje radnika, pa je nužno ostvariti sinergijsko djelovanje u radu zaduženih za upravljanje ljudskim resursima, zaštitom na radu i medicinom rada, odnosno zaštitom zdravlja na radu.

Ovo je još jedna u nizu zanimljivih tema iz područja sigurnosti i zdravlja na radu za poslodavce i njihove stručnjake u području zaštite na radu i ljudskih resursa, kao i njihove članove Odbora za zaštitu na radu, o kojoj će biti riječi na predstojećoj tradicionalnoj 23. nacionalnoj konferenciji s međunarodnim sudjelovanjem „Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu!“, 7. prosinca 2023. godine u Zagrebu, a više informacija dostupno je na poveznici https://skup-znr.zirs.hr

                                                                                                              Vitomir Begović

Prevedi »