Nagrada za novinarski rad

Created with Sketch.

Nagrada se dodjeljuje novinaru/ki – autoru za najbolji objavljeni rad u pojedinoj kategoriji, a prema kriteriju aktualnosti teme, obrade problema ili primjera dobre prakse u promicanju kulture, unapređivanju sigurnosti i zdravlja na radu.

Prijedlog za dodjelu nagrade može podnijeti novinar/ka ili urednik novinske redakcije medija (novine, novinske agencije, radio, televizija, internetski portali) te pojedinci, organizacije, udruge, komore i udruženja.

 

Nagrada se dodjeljuje u četiri kategorije za rad objavljen u:

 1. tiskanom novinarstvu (dnevnici, tjednici, mjesečnici i dr.)
 2. radijskom novinarstvu (radijske postaje na lokalnoj i nacionalnoj razini)
 3. televizijskom novinarstvu (televizijske postaje na lokalnoj i nacionalnoj razini)
 4. internetskom novinarstvu (internetski portali, blogovi novinara, web aplikacije i dr.).

Za nagradu za novinarski rad u području sigurnosti i zdravlja na radu mogu se prijaviti radovi kojima se:

 1. podiže razina svijesti o važnosti sigurnosti i zdravlja na radu,
 2. ukazuje na probleme u primjeni mjera prevencije, organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika,
 3. promovira primjere dobre prakse iz područja sigurnost i zdravlja na radu,
 4. promiče unapređivanje mjera i aktivnosti iz područja sigurnosti i zdravlja na radu,
 5. koji se odlikuje originalnošću; sadržajno i načinom prezentacije,
 6. koji je objavljen u medijima koji djeluju na području Republike Hrvatske u razdoblju od 1. siječnja do 15. listopada tekuće godine u kojoj se dodjeljuje nagrada.

Prijedlog za dodjelu nagrade mora sadržavati:

 1. osobne podatke novinara/ke
 2. presliku novinarskog rada objavljenog u tiskovini ili audiosnimku novinarskog rada objavljenog u radijskom novinarstvu ili audiovizualnu snimku novinarskog rada objavljenog u televizijskom novinarstvu ili „screen-shot“ novinarskog rada objavljenog u internetskom novinarstvu
 3. datum i mjesto objave novinarskog rada.

 

O dodjeli nagrade odlučuje Povjerenstvo koje imenuje uredništvo znanstveno-stručnog časopisa „Sigurnost“.

Nagrada priznanje s plaketom dodjeljuje se na prigodnoj svečanosti u sklopu održavanja tradicionalne godišnje Konferencije u mjesecu prosincu.

Prijedlozi za dodjelu godišnje nagrade u području sigurnosti i zdravlja na radu  dostavljaju se uredništvu časopisa „Sigurnost“, 10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 68, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijedlog za dodjelu godišnje nagrade za novinarski rad u području sigurnosti i zdravlja na radu“ ili putem web forme podno.

Rok za podnošenje prijedloga je do 31. listopada 2024. godine.

Prijedlozi podneseni nakon isteka navedenog roka, kao i nepotpuni prijedlozi neće se razmatrati.

Prijava za nagradu za novinarski rad
Prevedi »