Oscar – Povelja s plaketom

Created with Sketch.

Oscar - Povelja s plaketom dodjeljuje se istaknutim pojedincima za cjelokupan rad koji predstavlja izniman i trajan doprinos promicanju i unapređivanju sigurnosti i zdravlja na radu.

Priznanje u obliku Povelje s plaketom dodjeljuje  se  istaknutim, zaslužnim  i uglednim pojedincima za iznimna postignuća u  radnom opusu, koji su uzornim višegodišnjim radom i ostvarenim rezultatima dali osobni vrijedan doprinos na promicanju i unapređenju  zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika, na nacionalnoj  razini  kroz rad na odgovornim  poslovima u javnim i državnim institucijama te drugim djelatnostima.

Prijedlog za dodjelu priznanja mogu podnijeti pravne i fizičke osobe.

Prijedlog za dodjelu priznanja mora biti u pisanoj formi i sadržavati:

 1. podatke o kandidatu,
 2. životopis kandidata,
 3. konkretno obrazloženje prijedloga za dodjelu priznanja Povelje sigurnosti s plaketom s navedenim postignućima kandidata i njegovim doprinosom unapređivanju sigurnosti i zdravlja na radu u skladu s kriterijima iz točke IV   ovog poziva,
 4. podatke o predlagatelju.

Prijedlog može sadržavati i mišljenja udruga, institucija, komora i stručnjaka o doprinosu kandidata predloženog za dodjelu Povelje sigurnosti.

Iz prijedloga za dodjelu priznanja mora biti vidljiv doprinos i postignuća na unapređivanju sigurnosti i zdravlja radnika:

 • dokazana  predanost u zauzimanju za sigurno i zdravo radno okruženje,
 • konkretni prijedlozi i riješenja usmjerena na unapređivanje mjera i aktivnosti,
 • na području sigurnosti i zdravlja radnika koje je kandidat promicao,
 • marljvost, ustrajnost, kreativnost, inovativnost, poduzetnost,
 • potvrđena sposobnost razvoja, artikuliranja i provedbe strateške vizije i promjena u području sigurnosti i zdravlja na radu,
 • predanost u radu i efikasnost u unapređenju poslovnih procesa i programskih sadržaja u sklopu djelokruga poslova u području sigurnosti i zdravlja na radu,
 • objavljeni tematski članci, stručni i znanstveni radovi iz područja sigurnosti i zdravlja na radu,
 • aktivno sudjelovanje na stručnim skupovima, konferencijama, savjetovanjima i drugim skupovima kojima se promiče sigurnost i zdravlje na radu,
 • postizanje značajnog doprinosa u ostvarivanju programskih ciljeva institucije u kojoj je radio i djelovao na području sigurnosti i zdravlja na radu,
 • odgovornost, tolerantnost, integritet, etičke, ljudske i moralne vrline.

Pored vrednovanja doprinosa u području sigurnosti i zdravlja na radu, potrebno je uzeti u obzir i ukupno radno i društveno djelovanje kandidata u drugim komplementarnim područjima. 

O dodjeli priznanja odlučuje stručno Povjerenstvo koje imenuje uredništvo znanstveno-stručnog časopisa „Sigurnost“.

Oscar - Povelja s plaketom se dodjeljuje na prigodnoj svečanosti u sklopu održavanja tradicionalne godišnje Konferencije u mjesecu prosincu.

Prijedlozi  za priznanje dostavljaju se uredništvu časopisa „Sigurnost“, 10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 68, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijedlog za dodjelu priznanja Povelje sigurnosti s plaketom“ ili putem web forme podno.

Rok za podnošenje prijedloga je do 31. listopada 2024. godine.

Prijedlog za dodjelu priznanja Oscar - Povelja sigurnosti

Prijedlozi podnijeti nakon isteka navedenog roka, kao i nepotpuni prijedlozi neće se razmatrati.

Prevedi »