Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu 2024.

Na inicijativu Međunarodne organizacije rada (ILO), od 2003. godine Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu obilježava se svake godine 28. travnja kako bi se globalno promicala prevencija nesreća na radu i profesionalnih bolesti. Cilj je senzibilizacija i usmjeravanje međunarodne i nacionalne pozornosti na veličinu i značaj problema. Promicanje i stvaranje kulture sigurnosti i…
Read more