AKADEMIJA SIGURNOSTI

Created with Sketch.

Akademija sigurnosti - centar izvrsnosti cjeloživotnog učenja

  • Cilj Akademije sigurnosti je stvaranje uvjeta za ispunjenje propisanih obveza izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu, njihovo kontinuirano unapređivanje znanja, kompetencija i vještina te podizanje razine stručnosti i izvrsnosti, oblikovanje edukativnih programa u skladu s promjenama u području ZNR i potrebama pojedinih korisnika, sudjelovanje provjerenih, stručnih i kompetentnih predavača, optimizacija resursa i troškova edukacije te doprinos unapređivanju cjelokupnog područja zaštite na radu.
  • Potvrđujući opredjeljenje za društvenu odgovornost, pružajući dodatnu vrijednost našoj bogatoj tradiciji i potvrđenim rezultatima u protekle 64 godine kontinuiranog izlaženja, a osjećajući interese i potrebe struke, znanstveni - stručno časopis "Sigurnost" pokreće Akademiju sigurnosti kao središnji centar izvrsnosti cjeloživotnog učenja i stalnog stručnog usavršavanja i unapređenja znanja stručnjaka zaštite na radu zaposlenih kod ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zaštite na radu, ali i svih drugih važnih sudionika.

U sklopu Akademije će se organizirati:

Stručni seminari

Radionice

Okrugli stolovi

Panel rasprave

Savjetovanja

Konferencije

Interne edukacije

Razni drugi oblici usavršavanja

Svi članovi Kluba sigurnosti ostvaruju pravo na pristup posebnom sadržaju ovog portala vidljivom samo korisnicima

(u izradi)

Zaintereisrali smo Vas? Nemojte čekati i učlanite se

"Po odredbama cl. 22., st. 2. Zakona o zaštiti na radu, poslodavac je obvezan omogućiti stručnjaku zaštite na radu stručno usavršavanje iz zaštite na radu i snositi troškove tog osposobljavanja"

Dodatne informacije i pogodnosti:

  • Akademija sigurnosti promicati će individualan pristup svakom sudioniku programa te uvažavati sugestije i potrebe ovlaštenih osoba kao i korisnika te primjenjivati različite tehnike u osposobljavanjju kao što su studija slučajai praktične radionice
  • Svaki naš predavač je provjeren, stručan, kompetentnan i iskusan stručnjak
  • Troškovi će biti optimizirani
  • Svaki polaznik biti će evidentiran u službenoj dokumentaciji, a po završetku određenog programa primiti će vjerodostojnu ispravu, kao i relevantan dokaz završenog programa izobrazbe i stručnog usavršavanja.

Članovi Kluba sigurnosti ostvarit će i određene povoljnosti u vezi s časopisom "Sigurnost" i pohađanjem edukativnih programa kojih će nositelj biti ova Akademija.

Pozivamo sve stručnjake zaštite na radu i osobe koje obavljaju poslove zaštite na radu, kao i sve druge zainteresirane pojedince da se učlane u Klub sigurnosti!

"Znanje je moć, moć je sigurnost!"

Ostvarimo taj cilj zajedno!

Prevedi »