Pretplati se

Created with Sketch.

Poslodavaci, ovlaštenici, stručnjaci i koordinatori zaštite na radu, specijalisti medicine rada i sporta, psiholozi, stručnjaci za zaštitu okoliša, povjerenici radnika za zaštitu na radu, sindikalni povjerenici, predstavnici radničkih vijeća, stručnjaci za upravljanje ljudskim resursima, predstavnici ministarstava, inspekcijskih službi, pravosudnih institucija, osiguravateljskih društava, stručnjaci za integralnu sigurnost, obrazovne ustanove, studenti, članovi strukovnih udruga, komora i drugi zainteresirani za promicanje zdravih i sigurnih radnih mjesta:

PRETPLATITE SE, REDOVNO PREUZMITE VAŠ PRIMJERAK STRUČNO-ZNANSTVENOG ČASOPISA "SIGURNOST" I UVIJEK PREVENIRAJTE RIZIKE

Popularni i uvaženi časopis  "Sigurnost“ kontinuirano izlazi već 66. godinu i objavljuje ključne znanstvene i stručne članke, aktualne informacije i praktična iskustva iz područja zaštite na radu, zaštite zdravlja u radnoj okolini, zaštite okoliša i integralne sigurnosti.

Po tome je Hrvatska ravnopravna praksi razvijenih europskih i drugih zemalja u kojima je kao sastavni dio kulture sigurnosti uobičajeno izlaženje i široka pretplata na stručne specijalizirane časopise iz područja zaštite u radnoj i životnoj okolini.

Zbog visoke kvalitete redovito izlaženje časopisa podupire Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U stvaranju časopisa sudjeluju renomirani brojni autori i recenzenti iz zemlje i inozemstva, a objavljene članke prenosi i nekoliko recentnih inozemnih izvora.

Časopis „Sigurnost“ izlazi četiri puta godišnje, a namijenjen je stručnoj i općoj javnosti;  vlasnicima trgovačkih društava, obrta, poslodavcima i  sindikatima i njihovim udrugama i udruženjima, ovlaštenicima poslodavaca za zaštitu na radu, povjerenicima radnika za zaštitu na radu, koordinatorima za zaštitu na radu,  stručnjacima za zaštitu na radu, rukovoditeljima organizacijskih jedinica za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima, obrazovnim, javnim i državnim institucijama, studentima, jedinicama lokalne i regionalne samouprave  te svima koji žele biti upućeni u najaktualnija pitanja iz područja zaštite na radu, zaštite zdravlja radnika i sigurnosti u najširem smislu.

Stalne rubrike u časopisu su znanstveno-stručni radovi, stručni radovi, prilozi iz nadležnosti  inspekcije rada, primjeri dobre prakse iz zaštite na radu, zaštite od požara  i zaštite okoliša, primjeri sudskih dosjea iz područja ozljeda na radu, pregled novih  propisa iz područja zaštite na radu te razne aktualne informacije i obavijesti.

Svi želimo za uloženi novac dobiti odgovarajuću  vrijednost, a kad je u pitanju sadržaj znanstveno – stručnog časopisa „Sigurnost“, to znači i dodanu vrijednost.

Ovdje možete prelistati ogledni primjerak časopisa "Sigurnost"

Godišnja pretplata za fizičke i pravne osobe iznosi 53,09 € + PDV (5 %). Cijena uključuje uz minimalne troškove, komplet 4 broja godišnje, jedan besplatni seminar godišnje posebno organiziran za pretplatnike uživo ili online te popust za sudjelovanje na određenim konferencijama (uključujući i konferenciju u prosincu 2024.) i savjetovanjima.

Tko se sada pretplati na časopis Sigurnost, dobit će i dva prethodna primjerka (sva četiri primjerka za ovu godinu).

I to nije sve. Časopis "Sigurnost" otvara vam mogućnost za vaše sudjelovanje u kreiranju i obogaćivanju  sadržaja  objavom priloga, razmjenom iskustava i dobre prakse.

Članovi Kluba pretplatnika "Sigurnost" moći će ostvariti i niz drugih pogodnosti o kojima ćete biti informirani.

Pretplatom na časopis "Sigurnost" pridonosite kulturi sigurnosti, i zajedničkoj misiji unapređivanja sigurnosti i zdravlja na radu, kao područja od posebnog društvenog interesa i osnovnog ljudskog prava.

Sadržaji časopisa „Sigurnost“ zbog aktualnosti sadržaja ostaju trajna uporabna vrijednost i za razliku od klasičnih informativnih glasila ne znače jednokratnu uporabu.

Zbog aktualnih sadržaja, pretplatom na časopis „Sigurnost“ ostvaruje se i obveza usavršavanja i osposobljavanja iz zaštite na radu poslodavaca i njihovih ovlaštenika, stručnjaka zaštite na radu te povjerenika zaštite na radu.

Mudro ulaganje u znanje nije trošak, već korisna i isplativa investicija, sa sigurnim višestrukim povratom uloženog.

Vaš primjerak (ili više njih) mogu zajednički koristiti: poslodavac, ovlaštenici, stručnjaci zaštite na radu, povjerenici zaštite na radu, članovi radničkog vijeća, sindikalni povjerenici, rukovoditelji pravne službe, stručnjaci za upravljanje ljudskim resursima.

Nastavak uspješne tradicije i daljnji napori za izlaženje ovog kvalitetnog časopisa  mogu polučiti sinergijski učinak samo uz vašu potporu i pretplatu.

Pretplatite se na časopis „Sigurnost“ i svakog kvartala dobit ćete novi primjerak profesionalnog časopisa u svoj poštanski sandučić s najaktualnijim  sadržajima.

Pretplatite se već danas.

Našim novim pretplatnicima omogućen je pregled online izdanja časopisa. Niže možete pogledati jedan besplatni ogledni primjerak online izdanja časopisa. Pretplatu na časopis možete naručiti putem poveznice: pretplata. Ako imate problem s poveznicom, ogledni primjerak časopisa možete preuzeti ovdje.

Pretplata se automatski produljuje na sljedeću pretplatničku godinu ako se prethodno pismeno ne otkaže do 31.12. tekuće godine za narednu. Časopis šaljemo na vašu adresu nakon primitka potvrde o uplati.

Pretplatiti se možete putem online obrasca (dolje) ili možete skinuti pretplatni obrazac OVDJE u PDF formatu te ga poslati na email: sigurnost@zirs.hr ili fizički na adresu ZIRS-a (Ulica grada Vukovara 68, p.p. 912, 10001 Zagreb).

Ugovoreni iznos doznačiti na račun IBAN: HR 2224020061100048308 ZAVODA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI d.o.o. u roku od 30 dana po primitku računa.

Sa časopisom "Sigurnost" bit ćete učinkovitiji!

Pretplatite se!

Pretplata traje do opoziva (može se otkazati do 31.12. tekuće godine za narednu godinu).

Podaci:

Format: 200 x 270 mm

Broj stranica: 120 – 140

UDK 614.0

CODEN: SIGUAE

ISSN 0350-6886

Prijavnica / narudžbenica
Prevedi »