Anketa

Created with Sketch.

Poziv na sudjelovanje u anketi

O iskazu interesa za sadržaje stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka za zaštitu na radu i drugih sudionika

Cjeloživotno usavršavanje imperativ je današnjega društva koje se razvija prema društvu znanja, a posebice to vrijedi za sve stručnjake zaštite na radu. Stručnjaci zaštite na radu i osobe koje obavljaju poslove zaštite na radu ključni su nositelji kvalitete i učinkovitosti u organizaciji i provedbi mjera sigurnosti na radu.

Potvrđujući opredjeljenje za društvenu odgovornost, pružajući dodanu vrijednost našoj bogatoj tradiciji i potvrđenim rezultatima u protekle 64 godine kontinuiranog izlaženja, a osjećajući interese i potrebe struke, stručno-znanstveni  časopis "Sigurnost" u suradnji s relevantnim sudionicima i partnerima pokreće Akademiju sigurnosti kao središnji centar izvrsnosti cjeloživotnog učenja. Svrha je organizirati nacionalne i međunarodne konferencije i savjetovanja, stručne seminare, radionice, okrugle stolove, panel rasprave, tribine, forume, interne edukacije i dr., kao oblike stalnog stručnog usavršavanja i unapređivanja znanja stručnjaka zaštite na radu, kako onih  zaposlenih kod ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zaštite na radu, tako i svih koji rade ovaj odgovoran posao u različitim sektorima.

Akademija sigurnosti omogućit će ispunjenje obveze ovlaštenih tvrtki iz Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (N.N., br. 50/19.), usklađujući i provodeći godišnje planove izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu ovlaštenih osoba, a u skladu s njihovim opsegom ovlaštenja.

Istovremeno, omogućit će se svim stručnjacima za zaštitu na radu, koordinatorima  zaštite na radu, ovlaštenicima poslodavca i povjerenicima radnika za zaštitu na radu  pohađanje programa stalnog stručnog usavršavanja i osposobljavanja u skladu s Pravilnikom o osposobljavanju  i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (N.N., br. 142/21.).

Zbog potrebe zajedničkog sinergijskog djelovanja programi će biti dostupni i svim  drugim važnim sudionicima; poslodavacima i njihovim ovlaštenicima, koordinatorima za zaštitu na radu, specijalistima medicine rada i sporta, stručnjacima za upravljanje ljudskim resursima, povjerenicima radnika za zaštitu na radu, članovima odbora za zaštitu na radu i  radničkih vijeća, inspektorima zaštite na radu, sucima, vještacima i drugim zainteresiranima  za ovu problematiku.

Namjera je da Akademija sigurnosti postane mjesto stvaranja i razmjenjivanja znanja, vještina i iskustava, a obrazovni programi usmjereni na konkretne poslovne izazove i svakodnevnu praksu, postojeće i nove rizike te primjenjive metode i mjere prevencije.

Zašto je stručno usavršavanje svih stručnjaka za zaštitu na radu, kao i svih drugih izravno uključenih  u organizaciju i provedbu mjera zaštite na radu važno  i potrebno? Ne samo iz razloga što je to obveza koja proizlazi iz propisa? Svakodnevni rad i život ukazuju da nema uspješnog rada bez stalnog usvajanja novih znanje, vještina, kompetencija, inovativnog, kreativnog i angažiranog pristupa u zauzimanju za zdravo i sigurno radno mjesto.

Cilj organiziranog i sustavnog cjeloživotnog učenja u području zaštite na radu svih ključnih sudionika je uspostaviti kulturu prevencije rizika, unapređivanje stanja, jednako razumijevanje, tumačenje i postupanje u vezi s pojedinim pitanjima iz područja zaštite na radu.

Akademija sigurnosti u dizajniranju edukativnih programa želi osluškivati i uvažavati sugestije korisnika te primjenjivati različite tehnike u osposobljavanju kao što su studija slučaja i praktične radionice.

Planiranje, organizacija i provedba edukativnih programa zasnivat će se na aktualnim i kvalitetnim sadržajima, interesima i potrebama korisnika, predavači će biti provjereni, stručni, kompetentni i iskusni stručnjaci, određeni troškovi će biti optimizirani, a sve zajedno će pridonijeti postizanju temeljnog cilja: kontinuiranog prijenosa, razvoja i unapređivanja znanja, vještina i kompetencija stručnjaka zaštite na radu i svih drugih sudionika kako bi se ostvarila sinergija i povećala zajednička učinkovitost u zaštiti na radu, kao području od posebnog društvenog interesa.

U Akademiji sigurnosti želimo oblikovati programe u skladu s promjenama u svijetu rada, kako bi na najbolji način odgovoriti na izazove i rastuće potrebe u ovom području.

Svaki polaznik određenog programa bit će evidentiran u službenoj dokumentaciji, a po završetku određenog programa primit će vjerodostojnu ispravu, kao relevantan dokaz završenog programa izobrazbe i stručnog usavršavanja.

Danas stručnjaci za zaštitu na radu nisu dovoljno uključeni i angažirani u oblikovanju vizije, određenih mjera i rješenja. Najveća vrijednost u području zaštite na radu je ljudski kapital; naši stručnjaci zaštite na radu, kojima ćemo omogućiti organiziranje i djelovanje putem Kluba sigurnosti, kako bismo se okupljali, razmjenjivali iskustva i dobru praksu, organizirano djelovali kao predavači; polaznici edukativnih programa, ali i angažirani sudionici koji će imati organizirani forum s ciljem ključnog utjecaja na oblikovanje i provođenje propisa, programa i strateških dokumenata u području zaštite na radu i integralne sigurnosti.

Vrijeme koje danas i sutra uložimo u svoje znanje, razvoj i napredak višestruko se vraća u našem zanimanju, radu i karijeri. Osobni razvoj, stalno poboljšanje i cjeloživotno učenje zato trebaju biti način života, uređen i trajni proces u karijeri stručnjaka i zaštiti na radu, s ciljem stalnog podizanja razine sigurnosti i stvaranja dodane vrijednosti.

Akademija sigurnosti je otvorena za sve vaše prijedloge, sugestije i naravno suradnju, jer zajedno možemo više i bolje, djelujući poduzetno i kreativno, ostvarujući izvrsnost u zaštiti života, zdravlja i očuvanju radne sposobnosti svakog radnika. Dovoljno je razloga da se pridružite zajedničkoj misiji promicanja i unapređivanja zaštite na radu.

Pozivamo sve stručnjake zaštite na radu i osobe koje obavljaju poslove zaštite na radu, kao i poslodavace, njihove ovlaštenike, koordinatore za zaštitu na radu, stručnjake za upravljanje ljudskim resursima, povjerenike radnika za zaštitu na radu, članove odbora za zaštitu na radu, članove radničkih vijeća, inspektore zaštite na radu, suce, vještake, zdravstvene djelatnike i druge zainteresirane za ovu problematiku, da iskažu potrebe i interese te u skladu s time predlože teme, koje ćemo koristiti u oblikovanju različitih programa izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanja iz područja zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu.

Isto tako vas pozivamo da iskažete interes ako želite osobno sudjelovati kao predavač pojedinih tema, ili predložiti kao predavača odgovarajuću osobu za koju smatrate da može pridonijeti ostvarivanju ciljeva Akademije sigurnosti.

Vaše prijedloge možete putem priloženog upitnika poslati do 25. svibnja 2022. g.

Zahvaljujemo vam na suradnji.

Znanje je moć, moć je sigurnost! Ostvarimo taj cilj zajedno!

 

 

Predlažem sljedeće teme za edukaciju po kategorijama polaznika (molim napisati redni broj i naziv teme):

Anketni upitnik
Prevedi »