Tjedan zdravlja na radnom mjestu 5. – 12. veljače 2024.

Created with Sketch.

Tjedan zdravlja na radnom mjestu 5. – 12. veljače 2024.

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, zdravo radno mjesto je mjesto na kojem svi zajedno rade na postizanju dogovorene vizije za zdravlje i dobrobit zaposlenika i zajednice. Ono omogućuje zaposlenicima fizičke, psihološke, socijalne i organizacijske uvjete koji štite i promiču zdravlje i sigurnost. Omogućuje zaposlenicima da povećaju kontrolu nad vlastitim zdravljem i poboljšaju ga te postanu energičniji, pozitivniji i zadovoljniji.

Uz poruku „3,2,1 …. Kreni i zdrave navike na radnom mjestu pokreni!“ od 5. do 11. veljače 2024., obilježava se prvi Tjedan zdravlja na radnom mjestu. 

Većina radno aktivnog stanovništva provodi velik dio svog vremena na radnom mjestu. Modernizacijom i informatizacijom došlo je do značajnih promjena na radnim mjestima,  ona sve više postaju sjedilačka i uključuju dugotrajan rad pred računalnim ekranima. Iako se uvjeti rada razlikuju od sektora do sektora, sjedilački način života, stres na radnom mjestu i nezdrave navike prisutne su u svim sektorima i utječu na zdravlje svih zaposlenika. Nadalje, porast kroničnih bolesti, poput kardiovaskularnih, muskuloskeletnih i zloćudnih bolesti, zajedno sa starenjem stanovništva, ukazuje na to da promicanje zdravlja na radnom mjestu nikad nije bilo važnije.

Ovo je važno kako bismo što duže očuvali zdravlje radnika, a time i njihovu produktivnost i zadovoljstvo. Stvaranje zdravog radnog mjesta nije samo pitanje brige za zdravlje zaposlenika već i zajednice općenito.

Dobrobiti promicanja zdravlja na radnom mjestu 

Na organizacijskoj razini, programi promicanja zdravlja na radnom mjestu dovode do promjena stvaranjem boljih radnih uvjeta, poboljšanjem organizacijske klime i organizacijskih procesa. Pozitivne promjene na razini organizacije očituju se u: manjim troškovima (smanjeni su troškovi zbog izostanaka s posla, nezgoda i bolesti), boljim imidžem tvrtke (tvrtka postaje privlačnija zaposlenicima), učinkovitijem zadržavanju zaposlenika i privlačenju kvalitetnog kadra te većoj produktivnosti.

Na individualnoj razini, programi promicanja zdravlja na radnom mjestu dovode do veće svijesti o važnosti očuvanja zdravlja i važnosti zdravih navika što pridonosi unapređenju zdravlja, manjem broju nesreća i bolovanja te većem zadovoljstvu poslom.

S ciljem unapređenja zdravlja na radnom mjestu Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo su u sklopu Nacionalnog programa Živjeti zdravo osmislili IV. komponentu Zdravlje i radno mjesto i unutar nje aktivnost Tvrtka prijatelj zdravlja.

Aktivnost Tvrtka prijatelj zdravlja usmjerena je zaposlenicima i klijentima te potiče uvođenje posebnih oznaka za radna okruženja koja zaposlenicima omogućuju usvajanje zdravih životnih navika, promiču zdravlje na radnom mjestu i iskazuju pozitivnu brigu o zdravlju djelatnika te očuvanju okoliša.

Tvrtka prijatelj zdravlja je oznaka tvrtke koja prepoznaje zdrave vrijednosti i brine o unapređenju zdravlja svojih zaposlenica i zaposlenika.

Kako se pridružiti projektu Tvrtka prijatelj zdravlja?

Kako bi tvrtka dobila oznaku Tvrtka prijatelj zdravlja, potrebno je zadovoljiti određene kriterije. Tim stručnjaka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dolazi u nadzorni posjet tvrtki, gdje provodi ocjenjivanje radnog okruženja tvrtke na sedam područja: prehrana, promicanje tjelesne aktivnosti, zaštita zdravlja djelatnika na radnom mjestu, zabrana pušenja, zabrana konzumacije alkohola, uređenje okoliša te zaštita zdravlja djelatnika.

Nakon evaluacije predviđeno je održavanje edukacija za djelatnike tvrtke prema definiranim temama: pravilna prehrana; tjelesna aktivnost; mentalno zdravlje na radnom mjestu; alkohol; kockanje i klađenje; pušenje; prevencija kroničnih bolesti; zdravstvena ispravnost hrane te okoliš i zdravlje.

Intenzitet i sadržaj svakog edukacijskog modula usklađuje se prema potrebama tvrtke i preporukama proizašlim iz evaluacije.

Nakon održanog inicijalnog sastanaka, provedene evaluacije i edukacije djelatnika, tvrtka dobiva  oznaku Tvrtka prijatelj zdravlja koja se dodjeljuje na vremensko razdoblje od dvije godine. Nakon dvije godine oznaka se produljuje nakon provedene reevaluacije.

Obilježavanje Tjedna zdravlja na radnom mjestu

Upravo s ciljem povećanja svijesti o važnosti promicanja zdravlja na radnom mjestu u okviru Nacionalnog programa Živjeti zdravo i aktivnosti Tvrtka prijatelj zdravlja po prvi put smo pokrenuli obilježavanje Tjedan zdravlja na radnom mjestu, a kojeg ćemo obilježavati svake godine u drugom tjednu veljače.

Kako se uključiti u obilježavanje Tjedna zdravlja na radnom mjestu?

Tijekom Tjedna zdravlja na radnom mjestu potaknut ćemo tvrtke da putem edukativnih aktivnosti podsjete svoje zaposlenike na važnost očuvanja zdravlja i stvaranja zdravih navika. Na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo bit će dostupni edukativni materijali  za svaki dan u radnom tjednu s izazovima, a koje će svaka tvrtka moći preuzeti i provesti na svom radnom mjestu. U tu svrhu tvrtke mogu organizirati različite aktivnosti sa svojim zaposlenicima u svrhu očuvanja zdravlja.

Više informacija dostupno je na poveznici https://zivjetizdravo.eu/

Prevedi »