Radionica ESF projekta

Created with Sketch.

Radionica ESF projekta

Za kvalitetnije zastupanje radnika u zaštiti na radu

Regionalni industrijski sindikat Varaždin s partnerima; sindikatom Nova solidarnost Sisak i Centrom za razvoj radničke participacije iz Zagreba, nositelj je projekta "Unapređenje socijalnog dijaloga kroz razvoj stručnih i kadrovskih kapaciteta regionalnih sindikata i organizacija civilnog društva", koji se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda u vrijednosti od 599.485,52 kuna.

Projekt je važan za jačanje internih kapaciteta svih uključenih partnera te za razvoj edukativnih programa namijenjenih sindikatima i organizacijama civilnog društva, s naglaskom na razvijanju inovativnih, praktičnih i primjenjivih znanja i vještina nužnih za uspješno zastupanje interesa radnika te za uspješno provođenje socijalnog dijaloga.
Aktivnosti koje će se provoditi kroz projekt, namijenjene članicama i članovima sindikata, sastoje se od niza od šest praktičnih radionica, tri sindikalne škole te jedne međunarodne sindikalne konferencije. Također, projektne aktivnosti uključuju i izradu kurikuluma o socijalnom dijalogu, koji će se zatim implementirati kroz niz od šest pilot-radionica namijenjenih članicama i članovima organizacija civilnog društva.
U okviru projekta održana je 24 .svibnja 2019. u Varaždinu radionica na temu  "Zakonodavne i institucionalne mogućnosti,interesi i potreba unapređivanja socijalnog dijaloga u području zaštite na radu" .

Cilj ove radionice je unaprijediti sadržaj i kvalitetu socijalnog dijaloga poslodavaca i radničkih predstavnika u području zaštite na radu, osnažiti kadrovske kapacitete sindikata i radničkih predstavnika za razumijevanje i provedbu aktivnosti u zastupanju i ostvarivanju interesa radnika u području zaštite na radu te suradnju s poslodavcima i drugim dionicima te stvoriti uvjete za učinkovitost, održivost i kontinuitet socijalnog dijaloga u području zaštite na radu .

Jednodnevnu radionicu je vodio Vitomir Begović, koji je prenesao svoje bogato praktično iskustvo i znanje na području socijalnog dijaloga, kolektivnog pregovaranja, radničkog suodlučivanja, tržišta rada, zaštite na radu i upravljanja ljudskim resursima.
Uvodno su sudionici radionice upoznati s osnovnim pokazateljima o ozljedama na radu, primjerima iz prakse, zakonskim i institucionalnim mogućnostima, interesima i potrebama unapređivanja socijalnog dijaloga u području zaštite na radu, zatim s organizacijom, osnovnim pojmovima i obvezama poslodavca, ovlaštenika i radnika u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, međusobnoj suradnji svih radničkih predstavnika kao i praktičnim načinom rada povjerenika radnika za zaštitu na radu. Kroz individualne i grupne vježbe i interaktvni rad sudionici seminara su osnažili i unaprijedili stručna znanja i praktične vještine za učinkovito sudjelovanje u socijalnom dijalogu u području zaštite na radu, stekli potrebna znanja o temeljnim odredbama Zakona o zaštiti na radu i provedbenim propisima kako bi ih mogli učinkovito primjenjivati u svojem svakodnevnom djelovanju u zastupanju interesa radnika. Stečena znanja će omogućiti polaznicima da u svojim radnim sredinama unaprijede zaštitu na radu kako suradnjom radničkih predstavnika i radnika, tako i kvalitetnijim dijalogom s poslodavcima, ovlaštenicima, stručnjacima za zaštitu na radu i specijalistima medicine rada, na dnevnoj razini kao i u okviru planiranja rada Odbora za zaštitu na radu.

Prevedi »