Osposobljavanje za sigurnost i zdravlje na radu

Created with Sketch.

Osposobljavanje za sigurnost i zdravlje na radu

Socijalni partneri u Francuskoj su konstruktori Preventivne putovnice, nove javne usluge razvijene za poboljšanje prevencije profesionalnih rizika i poboljšanje vještina zaposlenika. Razvijena je u sklopu Nacionalnog odbora za prevenciju i zdravlje na radu (CNPST), koji se sastoji od 30 članova koji se sastaju svaki mjesec kako bi omogućili socijalni dijalog i konsenzusom donosili mišljenja, prijedloge i smjernice.

Mjesto obuke u prevenciji profesionalnih rizika ključno je za poboljšanje sigurnosti na radnom mjestu. Unatoč višegodišnjim naporima, stopa ozbiljnih i smrtonosnih nesreća na radu i dalje je visoka, pa je ocjenjena potreba uspostave učinkovitih mjera.

Ovaj novi alat omogućit će unapređenje vještina zaposlenika i razvoj njihove profesionalne karijere pohranjivanjem certifikata, potvrda, diploma o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu svakog radnika i tražitelja zaposlenja na jedinstvenoj platformi.

Preventivna putovnica za radnike i poslodavce predstavlja digitalni alat za upravljanje osposobljavanjem u vezi sa zdravljem i sigurnošću na radu. Ona omogućava  identifikaciju svih obuka koje se odnose na zdravlje i sigurnost na radu, kao i potvrde i diplome koje su radnici stekli nakon tih obuka.

Preventivna putovnica posebno je namijenjena olakšavanju kruženja informacija o pohađanoj obuci, stečenim vještinama i stečenim certifikatima između poslodavaca i zaposlenika. Omogućuje objedinjavanje na sigurnom mjestu podataka koji se odnose na osposobljavanje i kvalifikacije u području zdravlja i sigurnosti, pružanje jamstava u pogledu pohađanih tečajeva osposobljavanja, digitalnu razmjenu informacija i predviđanje ažuriranja tečajeva osposobljavanja, certifikata i diploma. Također ima za cilj pojednostaviti sigurnosnu obuku izbjegavanjem suvišne obuke.

Osposobljavanje obuhvaćeno obvezama koje se odnose na preventivnu putovnicu je osposobljavanje u vezi sa zdravljem i sigurnošću na radu koje se provodi interno unutar tvrtke ili eksterno od strane tijela za osposobljavanje ili certifikaciju (uključujući obuku u vezi sa zdravljem i sigurnošću koja se provodi u inozemstvu).

Sustav putovnica za prevenciju koji se trenutačno primjenjuje planira dati prioritet integraciji tečajeva obuke koji se mogu prenositi iz jedne tvrtke u drugu, a posebno onih koji su obvezni Zakonom.

Korisnicima će biti dostupan simulator kako bi se utvrdilo mora li se obuka upisati u preventivnu putovnicu. Ispunjavanje preventivne putovnice bit će obveza za organizaciju koja ih je osigurala i za poslodavca u vezi s onima za koje je preuzeo inicijativu da ih interno organizira.

Na platformi su tako predviđena tri odvojena prostora s namjenskim pristupom, kojim se  zaposlenicima  daje mogućnost dostavljanja podataka koji se odnose na tečajeve osposobljavanja održane na njihovu inicijativu; zatim tvrtkama informacije o obuci koja se provodi unutar tvrtke, alat za praćenje obuke itd. te tijelima za osposobljavanje ili certifikaciju dostupne su informacije o vještinama koje su nositelji stekli tijekom osposobljavanja u ime poslodavca, dijeljenje izjava o osposobljavanju itd.

Podaci koji se upisuju u preventivnu putovnicu odnose se na identifikaciju poslodavca, organizacije za osposobljavanje, nositelja preventivne putovnice te podatke koji se odnose na svjedodžbe, uvjerenja i diplome stečene u području zaštite na radu.

Od 30. svibnja 2023. samo obuka koja je rezultirala certificiranjem automatski je dodana u odjeljak dostupan vlasnicima računa za prevenciju. Radnici koji posjeduju putovnicu za aktivnu prevenciju i koji su stekli jednu od ovih zdravstvenih i sigurnosnih potvrda mogu tako dobiti potvrdu o osposobljavanju putem svog računa.

Preventivna putovnica je alat kojim upravlja njezin nositelj. Na radniku je da procijeni što želi učiniti dostupnim za konzultacije i komunikaciju svom poslodavcu ili budućem poslodavcu; on može odbiti ili odobriti potpuni ili djelomični pristup podacima uključenima u preventivnu putovnicu. Uredba će odrediti uvjete pristupa preventivnoj putovnici.

Primjena obveza koje se odnose na preventivnu putovnicu, povezanih s različitim fazama postavljanja tehničkih funkcionalnosti informacijskog portala bit će postupna.

Prvi korak je od 30. svibnja 2023. otvaranje putovnice za radnike s mogućnošću izvlačenja potvrde o osposobljavanju za certifikate koji se automatski dodaju u sustav.

Drugi korak tijekom 2023.-2024. godine uključuje otvaranje prostora namijenjenog poslodavcima za prijavu tečajeva organiziranih na njihovu inicijativu, a u 2024. godini omogućit će se otvaranje putovnice za prevenciju organizacijama za osposobljavanje za deklaraciju podataka i funkcije savjetovanja o putovnici za sve poslodavce, kada je nositelj putovnice odobrio taj pristup.

Povezivanjem svih ovih sudionika i razmjenom informacija osigurat će se sljedivost osposobljavanja za zdravlje i sigurnost na radu i na taj način izbjeći suvišno i preobilno osposobljavanje te će se unaprijediti vještine radnika.

                                                                                                               Vitomir Begović

Prevedi »