Održan 37. međunarodni A + A kongres za sigurniji i zdraviji rad

Created with Sketch.

Održan 37. međunarodni A + A kongres za sigurniji i zdraviji rad

A + A u Düsseldorfu vodeći je svjetski sajam za osobnu zaštitu, sigurnost na radu i zdravlje na radu - s međunarodnim kongresom i posebnim izložbama. S više od 1000 izlagača,među kojima je bilo i njih 7 iz Hrvatske, međunarodni sajam  održan je  od 26. do 29. listopada 2021. u izložbenom centru u Düsseldorfu, u organizaciji  Basi, Savezne udruge za zaštitu na radu u Njemačkoj i partnera Basija, a okuplja nekomercijalne organizacije iz širokog  područja   sigurnosti i zdravlja na radu.

 Tri su  ključna tematska područja sajma A+A pod naslovom „A+A Live“.

  • „Sigurnost i sigurnost Innovation Park“, s inovativnim proizvodima i uslugama za osobnu zaštitu, opasne tvari, zaštitu od požara na radnom mjestu i upravljanje katastrofama,
  • „Corporate Health Plaza“ s temom promocije zdravlja na radnom mjestu, upravljanja zdravljem, ravnoteže između posla i života, fitnesa i prevencije droga
  • „WorkPlaceDesign“ s fokusom na proizvodna i uredska radna mjesta, ergonomiju i organizaciju rada.

Na kongresu su se  sastali akteri i donositelji odluka u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu iz industrije, trgovine, uprave, politike i znanosti. Fokus je usmjeren na aktualne teme  kao što su Work 4.0, mogućnosti digitalizacije i umjetne inteligencije za zaštitu na radu, rad u vrijeme pandemije i implementacija Vision Zero. U obilju suvremenih formata događanja raspravljalo se o mobilnom radu, zaštiti na radu u međunarodnim lancima opskrbe, održivosti zaštite na radu i budućnosti rada u Europi i svijetu.

Nakon otvaranja, održana je  vrhunska, digitalno emitirana panel rasprava o 'novom normalnom' u sigurnosti i zdravlju na radu",čime je  započeo  A + A kongres i vodeći svjetski sajam. Kongres je otvorila  predsjednica Basija Sonje König ,a zatim je dodijeljena Njemačka nagrada za sigurnost i zdravlje na radu  koju dodjeljuju  Savezno ministarstvo rada i socijalnih pitanja (BMAS), Državno povjerenstvo za sigurnost i zdravlje na radu (LASI) i njemačko socijalno osiguranje od nezgoda (DGUV) , angažiranim tvrtkama i osobama  za uzorne i kreativne ideje na ovom području. Od pristiglih 176 prijava , Jedanaest stručnjaka iz udruga, gospodarstva, politike i znanosti odabralo je nominacije za kategorije “Strateško”, “Operativno”, “Osobno”, “Kulturno” i “Pridošlica“. Njemačka nagrada za sigurnost i zdravlje na radu dio je Zajedničke njemačke strategije sigurnosti i zdravlja na radu (GDA).

Među  gostima bili su visoki predstavnici socijalnih partnera, znanosti, Saveznog ministarstva rada, saveznih pokrajina te direktor njemačkog socijalnog osiguranja od nezgoda (DGUV) dr. Stefan Hussy. 

Stručnjaci za sigurnost i zdravlje na radu na 37. međunarodnom A + A kongresu razmjenili su iskustva ,stajališta i predložili rješenja za sigurniji i zdraviji rad. Kako želimo oblikovati svijet sutrašnjice, kako želimo živjeti, raditi i poslovati u ovom svijetu, a pritom se ekološki i odgovorno odnositi prema bližnjima i raspoloživim resursima, bili su u središtu više od 25 događanja.

Ovogodišnji A + A kongres  pružio je  sveobuhvatan uvid, kao i rješenja i proizvode za budućnost rada. Oko 80 izlagača predstavilo je  koncepte, perspektive i strategije te instrumente i praksu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.Važne teme fokusnog područja Ergonomski dizajn proizvodnih i uredskih radnih mjesta bile su:Ergonomija radnog mjesta, Ergonomija proizvoda, Akustika, Optika, Klima,Organizacija rada i Planiranje rada. U fokusu područja  Korporativno upravljanje zdravljem i zaštita zdravlja na radu,bilo je promicanje zdravlja na radnom mjestu, upravljanje zdravljem, ravnoteža između posla i privatnog života, fitness i prevencija ovisnosti.U tematskom području Sigurnost + Sigurnost, fokus je bio  na zaštiti od opasnih situacija u svijetu rada; Opasne substance,Osobna zaštitna oprema (PPE),Zaštita od požara i Civilna zaštita.

Fokus 37. A + A kongresa bio je  na održivoj sigurnosti na radu u budućnosti. Sveukupno, tematska orijentacija slijedila je  kulturu prevencije „vizije nula“.Ključna  poruka  glasi: Usklađenim mjerama moguće je u potpunosti izbjeći teške nesreće na radu i profesionalne bolesti – ili drastično smanjiti njihove posljedice“.

Budućnost rada popraćena je  brzim tehnološkim razvojem, digitalnom  transformacijom koja mijenja način na koji proizvodimo stvari i način na koji se većina usluga isporučuje. Način na koji dobivamo informacije se promijenio. Isto vrijedi i za način na koji komuniciramo jedni s drugima – i kako možemo ili moramo provoditi sigurnost i zdravlje na radu.

Zato su na Kongresu u različitim formatima rada (Sjednicama -  poludnevna sesija u trajanju od ukupno 3 sata , u dva bloka od po 80 minuta, s pauzom od 20 minuta ; Razgovor ili prezentacije na određenu  temu u obliku (ključnog) predavanja u trajanju od 20  ili 40 minuta uključujući raspravu; Panel uravnoteženu raspravu o konkretnoj  temi, u trajanju od  40 ili 60 minuta; Interaktivni format unutar sesije, na temelju glavne teme u trajanju od  40  ili 60 minuta; Poster prezentacije kojima je omogućeno predstavljanje novih rezultata ili projekata u tijeku u obliku (digitalnog) postera; Radionice kao intenzivna praktična sesija usredotočena na znanje o određenoj temi ili specifičnim vještinama u trajanju od  80  ili 160 minuta i  pauzom; Sesija umrežavanja koja je otvorena za sve posjetitelje kongresa i gdje je  vaša tema predmet razgovora i proširivanja  mreže zaštite na radu; Inovacijsko područje/tržište mogućnosti  kao mjesto namijenjeno predstavljanju organizacija, inicijativa i projekata prvenstveno konceptualne prirode u području sigurnosti i zdravlja na radu, te njihovo umrežavanje.

Kroz navedene  raznolike i poticajne  formate rada Kongresa  otvorene su ključne teme za sadašnjost  i budućnost sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.Kako se sadašnji sigurnosni standardi u tradicionalnim poduzećima mogu prilagoditi novim uvjetima? Kako rješavamo pitanje odgovornosti za sigurnost i zdravlje na radu? Kako se u novim, dosad nepoznatim oblicima rada, postavljati, poštivati ​​i nadzirati sigurnosni standardi? Kako njemačko zakonsko osiguranje od nezgode i državna tijela za sigurnost i zdravlje na radu mogu još učinkovitije surađivati?

Predstavljena je zajednička njemačka strategija sigurnosti i zdravlja na radu (GDA) s  trenutnim fokusom na dobar dizajn rada i prevenciju mišićno-koštanog sustava  te  sigurno rukovanje kancerogenim opasnim tvarima. Drugi važan aspekt je sigurna i zdrava organizacija mobilnosti, kućnog ureda i mobilnog rada. 

Radna mjesta trebaju biti dizajnirana tako da budu što ergonomičnija, odnosno radno okruženje (radno mjesto i oprema) treba biti prilagođeno vještinama i karakteristikama radnika. Kako se može optimizirati ergonomija radnih mjesta?,  Kakav oblik ima ergonomija u uredu i tijekom rada na daljinu od kuće?

Na izložbi je zamjećeno mnoštvo novih rješenja u ponudu osobne zaštitne opreme kao i  inovativnih  ergonomskih  rješenja za uređivanje radnih mjesta, s ciljem bolje i učinkovitije prevencije.

Za siguran rad potrebna je sigurna radna oprema. Potreban je učinkovit nadzor tržišta kako bi se osiguralo da se poštuju zahtjevi za sigurnost proizvoda – radna oprema koju nabavljaju i koriste tvrtke mora biti sigurna. Koje specifične aspekte tvrtke moraju uzeti u obzir u praksi pri kupnji sigurne radne opreme?, Koji se koncepti koriste kako bi se osiguralo da je radna oprema koju nabavi odjel nabave tvrtke za određeni zadatak sigurna?

Osobna zaštitna oprema omogućuje siguran rad na opasnim radnim mjestima u slučajevima kada nisu moguće organizacijske ili odgovarajuće tehničke mjere zaštite. Korištenje novih materijala te pametnih i inovativnih pristupa omogućuje razvoj rješenja koja značajno poboljšavaju sigurnost i zdravlje na radu.Sudionici kongresa iomali su prilike saznati;Koje su se konvencionalne mjere osobne zaštite pokazale učinkovitima?, Koje se inovacije mogu očekivati ​​da dođu na tržište u bliskoj budućnosti?,Koji su novi proizvodi za osobnu zaštitu stvoreni, primjerice, digitalizacijom (npr. egzoskeleti, pametne naočale, inteligentna OZO) i kako su integrirani u svakodnevne operacije kao dio procjene rizika?

Posebnu pozornost u „Parku robotike“ izazvali su egzoskeleti, koji se nazivaju i robotska odijela, te kombiniraju ljudsku inteligenciju s mehaničkom snagom. Podržavaju zaposlenike u fizički zahtjevnim aktivnostima ili kada rade na neergonomskim pozicijama. Egzoskeleti omogućuju zaposlenicima da obavljaju svoj posao na zdrav način,podržavaju mišićno-koštani sustav i tako smanjuju stres.Pružaju olakšanje tijekom fizički zahtjevnih aktivnosti i  tako smanjuju izostanke uzrokovane bolešću i gubitke u proizvodnji.

Pritisak na rokove i učinak, emocionalni zahtjevi koje predstavljaju zadaci i sukobi na poslu među čimbenicima su koji utječu na zdravlje zaposlenika. Procjena rizika mentalnih stresova otkriva organizacijske slabosti i izvore stresa u poduzećima te omogućuje identificiranje načina na koji se to može ispraviti. 

Mlade, kreativne, budućnosti orijentirane tvrtke predstavile su publici u „Start up zoni A + A 21“   svoje inovacije  iz svih područja sigurnosti i zdravlja na radu, čime su obogatili  svjetski sajam novim idejama i rješenjima.

Predstavljajući dobru praksu naglašeno je da su mnoge  tvrtke usvojile promicanje zdravlja na radnom mjestu kao trajni element unutar svojih organizacijskih mjera sigurnosti i zdravlja.Takav pristup  podrazumijeva  povezanost unutar tvrtke s drugim zdravstvenim uslugama i funkcijama, posebno sigurnošću i zdravljem na radu i upravljanjem korporativnom integracijom, kako bi se formirao integralni pristup upravljanju zdravljem tvrtke.

Digitalnu transformaciju prate novi oblici stresa – ali i brojne prilike. Uz sredstva koja su nam sada na raspolaganju za automatsku interpretaciju ogromnih količina podataka, u mogućnosti smo simulirati situacije koje se odnose na sigurnost i razviti prikladna rješenja za njih. Umjetna inteligencija, na primjer, sada je dobro uspostavljena u društvu i svijetu rada i koristi se u mnogim područjima za pojednostavljenje ili ubrzanje radnih procesa.Promjene koje umjetna inteligencija  donosi društvu i svijetu rada, te koje smjernice su potrebne da bi umjetna inteligencija bila sigurna, transparentna i razumljiva,izazov je daljnjeg timskog  stručnog rada.

Tehnička sigurnost je kamen temeljac zaštite na radu. Bez obzira na digitalnu transformaciju i nove oblike zapošljavanja, ona ostaje u središtu sigurnog i zdravog rada. Ugrađivanje sigurnosti i zdravlja na radu u sustave upravljanja tvrtkom, te cjelovito sagledavanje radnih uvjeta u procjeni rizika, doveli su do suvremenog shvaćanja sigurnosti i zdravlja na radu.Zato je potrebno i dalje primjenjivati  praktične koncepte za tehničku sigurnost i preventivne mjere u radnom okruženju, te osigurati uvjete za  moderno upravljanje zaštitom na radu.

Nesreće na putovanju na posao i poslovnim putovanjima te na radnom mjestu u prometu su česte i potencijalno pogađaju zaposlenike, tvrtke i javne ustanove.I u Hrvatskoj svake godine prijavljuje se od ukupnog broja  oko 15 posto ozljeda na radu  nastalih u prometu.Na Kongresu je istaknuto da su potrebne dodatne aktivnosti za promicanje ispravnog ponašanja  zaposlenika na njihovim putovanjima na posao i s posla, odnosno na službenim putovanjima, te korištenje  prednosti digitalizacije kroz nabavu i korištenje suvremenih pomoćnih sustava u vozilima.

I na kraju nekoliko riječi o organizatoru ovako značajnog i reprezentativnog događanja. Misija Basi - Savezne udruge za zaštitu na radu  je pružanje podrške komunikaciji i suradnji, između članova Basi-a, kao  i unutar zajednice  sigurnosti i zdravlja na radu u cjelini; stvaranje platforme za raspravu o novim razvojima i temama u vezi s sigurnosti i  zaštite zdravlja  na radu;otvaranje  foruma za razmjenu mišljenja između institucija u oblasti zaštite na radu;promicanje zabrinutosti za sigurnost i zdravlje na radu u široj javnosti, u političkom diskursu i u srodnim  područjima;podrška regionalnim aktivnostima  te promicanje  i udruživanja iskustava na međunarodnoj razini.

Značajno je da su  partneri kongresa, koji se održava svake dvije godine,   Međunarodna organizacija rada (ILO), Međunarodna udruga socijalne sigurnosti (ISSA), Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA), te sve veći broj međunarodnih profesionalnih udruga.

Analizirajući organizaciju i sadržaj ove manifestacije može se konstatirati da su s jasnom daljnjom razvojnom vizijom na tom tragu mnoge aktivnosti „ u malom“ pokrenute u Hrvatskoj u vrijeme djelovanja javne ustanove; Zavod za unapređivanje zaštite na radu, kao npr.organizacija  prve nacionalne javne kampanje, dodjela nagrada tvrtkama za postignuća u području sigurnosti i  zaštite zdravlja na radu, zatim, dodjela priznanja za promicanje ovog područja u medijima,održani su mnogobrojni stručni skupovi s najaktualnijim temama,pokrenuto je sinergijsko djelovanje različitih dionika na smanjivanju ozljeda u prometu,poticane su tvrtke i ustanove na primjenu integralnog modela zdravlja i aktivno sudjelovanje u Nacionalnom programu „Živjeti zdravo“ i modulu „Tvrtka prijatelj zdravlja“,područje zaštite na radu predstavljeno je na različitim javnim manifestacijama,s idejom da se organizira  nacionalni sajam s popratnim sadržajima, itd.

Na osnovu širokog spektra tema i ponude ,sudjelovanje na skupu u Düsseldorfu    moglo  se prepoznati kao napredna obuka za stručnjake zaštite na radu i druge operativne aktere - zahvaljujući mnoštvu tema,organizacijskoj i tehničkoj raznolikosti njihove prezentacije i mogućnosti izbora užih interesa.

                                                                                                             Vitomir Begović

 

Prevedi »