Uključiti sigurne i zdrave radne uvjete u Deklaraciju MOR-a

Pitanje zdravlja i sigurnosti na radu, kao i primjerenih uvjeta rada globalna je tema za cijeli svijet, posebice u uvjetima digitalizacije, umjetne inteligencije, razvojnih i klimatskih promjena, pandemije, nepovoljnih demografskih kretanja, organizacijskih i drugih promjena u svijetu rada, koje donose nove rizike, izazove ali i prilike. Tripartitna agencija UN-a, koja djeluje od 1919. godine, Međunarodna…
Read more