Gospodarenje otpadom i zaštita na radu

Created with Sketch.

Gospodarenje otpadom i zaštita na radu

U organizaciji Europske poslovne škole (EBUS) u Zagrebu je održan uvodni seminar „U susret zelenoj tranziciji – zaštita okoliša i gospodarenje otpadom“.

Nazočnima se uvodno obratio prof.dr.sc. Ivica Katavić ,dekan EBUS-a , koji je istaknuo važnost cjeloživotnog učenja posebno u području zaštite okoliša ,gospodarenja otpadom i zaštite na radu.Upravo je iz tih razloga EBUS pripremio jedinstven i sveobuhvatan program koji omogućava stjecanje potrebnih znanja i kompetencija za učinkovito,odgovorno, sigurno i zdravo gospodarenje otpadom u okviru kružnog gospodarstva. Znanstvenici ukazuju da se ljudsko znanje danas svakih 5 do 10 godina udvostručuje. Da bi poboljšao svoj standard i ugodu življenja čovjek otkriva nove tehnologije i donosi nove proizvode na tržište i u  svakidašnji život. To donosi novu kvalitetu njegovom življenju ali, istovremeno, nove tehnologije i novi proizvodi stvaraju i dodatni pritisak na okoliš, a novi proizvodi, moguće, i donose novu, do tada, nepoznatu količinu i vrstu otpada iz proizvodnje.  Sve to traži trajno obrazovanje za nove izazove u zaštiti okoliša i održivom gospodarenju otpadom, kako pojedinca tako i poslovnih subjekata.

Umjesto tzv. linearnog koncepta gospodarenja otpadom uvodi se novi koncept cirkularnog gospodarstva koja se temelji na hijerarhijskoj paradigmi obrnute piramide gdje je baza (najpoželjnije) prevencija stvaranja otpada, a vrh piramide čini zbrinjavanje (odlaganje) otpada (najmanje poželjno) ili paradigma pet nivoa.

Dr.sc.Julije Domac, posebni savjetnik Predsjednika Republike Hrvatske za energiju i klimu,naglasivši  važnost ove teme za svijet,EU i Hrvatsku,budući su zelena tranzicija i zeleni plan temelj svih budućih politika EU, te je  podržao uvođenje posebnog obrazovnog programa namijenjenog stručnom usavršavanju poslodavaca i njihovih zaposlenika.

U nastavku radnog dijela programa izlaganja su održali prof.dr.sc. Esad Prohić, autor novog priručnika „Zaštita okoliša i održivo gospodarenje otpadom“, prof. Branko Pavlović i konzultant  Vitomir Begović.Teme njihovih izlaganja odnosile su se na legislativu i praksu ,te okvirni sadržaj nastavnog plana i programa stručnog usavršavanja koje započinje za prvu grupu polaznika krajem ove godine u Europskoj poslovnoj školi u Zagrebu , i odvijati će se kontinuirano.

Novi oblici rada koji se razvijaju kao odgovor na klimatske promjene, takozvani „zeleni poslovi“ (npr. energetski sektor, otpad i recikliranje), kao i nove tehnologije dizajnirane za zaštitu okoliša (npr. električna vozila i strojevi koji koriste alternativne izvore energije) mogu rezultirati novim rizicima za radnike.

Prijelaz na kružno gospodarstvo (model proizvodnje i potrošnje koji uključuje dijeljenje, posudbu, ponovno korištenje, popravljanje, obnavljanje i reciklažu postojećih proizvoda i materijala što je dulje moguće kako bi se stvorila dodatna - duža - vrijednost proizvoda) temeljni je cilj EU -a za postizanjem ugljične neutralnosti do 2050. godine. Nove tehnologije i novi proizvodi stvaraju i dodatni pritisak na okoliš, a novi proizvodi, moguće, i donose novu, do tada, nepoznatu količinu i vrstu otpada iz proizvodnje.  Sve to traži trajno obrazovanje za nove izazove u zaštiti okoliša i održivom gospodarenju otpadom,a time i za sigurnost  na radu.

Novi program obrazovanja uz osnove gospodarenja otpadom za povjerenike i njihove zamjenike , uključuje i šire obrazovanje, primjerice upoznavanja s osnovama zaštite okoliša, legislative u zaštiti okoliša i gospodarenja otpadom u EU i RH, integralnim pristupom okolišu, osnovama akreditacije i ISO standarda, izrade Plana upravljanja okolišem i Studije utjecaja na okoliš, i slično, te mjerama sigurnosti i zaštite zdravlja na radu. Program će se realizirati kroz pet (5) modula (nastavnih cjelina (jedinica). Polaznici  mogu upisati svih pet modula (što se  preporučuje ) ali omogućiti će se i upisi prema osobnim potrebama i interesima jednog ili više modula.

Zakonodavac je donio nekoliko važnih zakona i podzakonskih provedbenih akata koji obvezuju poslodavce u poštivanju pravila održivog razvoja i zaštite okoliša ,održivog gospodarenja otpadom, a što uključuje i provedbu preventivnih mjera sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.

U Strateškom okviru EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu za razdoblje 2021. – 2027.utvrđeni su  ključni prioriteti i mjere potrebni za poboljšanje zdravlja i sigurnosti radnika u sljedećim godinama u kontekstu postpandemijskog svijeta obilježenog zelenom i digitalnom tranzicijom, gospodarskim i demografskim izazovima te promjenom poimanja tradicionalnog radnog okruženja.

Na skupu je naglašeno da su zaštita na radu, zaštita okoliša i održivo i savjesno gospodarenje otpadom nedjeljivi  dijelovi cjeline odgovornog upravljanja kompanijom, koja, uz poštovanje zakonskih odredbi, pozicionira kompaniju na tržištu kao odgovornu kompaniju koja poštivanjem i usvajanjem najnovijih znanja iz područja zaštite na radu, zaštite okoliša i održivog gospodarenja otpadom povećava i vrijednost svojeg proizvoda na tržištu ali i konkurentnost kompanije u tržišnoj utakmici.

                                                                                                   Vitomir Begović

 

 

Prevedi »