Dijalogom i djelovanjem unaprijediti zaštitu na radu

Created with Sketch.

Dijalogom i djelovanjem unaprijediti zaštitu na radu

U organizaciji Sindikata poljoprivrede, prehrambene i duhanske  industrije te vodoprivrede (PPDIV), od 10. do 13.ožujka održane su četiri poludnevne  radionice na temu "Socijalni dijalog i unapređivanje zaštite na radu".

Radionice u čijem su radu sudjelovali sindikalni povjerenici, predstavnici radničkih vijeća i povjerenici radnika za zaštitu na radu , održane su  za Regiju I  u Zagrebu, za Regiju II u Osijeku, za Regiju III u Koprivnici , i za Regiju IV u Trogiru.

Na početku rada pojedinih radionica sudionicima su se obratili Jasmin Kunjko,voditelj ekonomskih poslova u središnjici Sindikata PPDIV-a, te regionalni povjerenici Sindikata; Dubravko Desović, Davor Vrbek i Ivica Blažević,ujedno i dopredsjednik Sindikata PPDIV-a, a u Osijeku se nazočnima obratio  i Denis Paradiš,predsjednik Sindikata PPDIV-a.

Predavač na radionicama bio je mr.sig.Vitomir Begović, stručnjak za zaštitu na radu , koji je polaznicima prenesao svoje dugogodišnje iskustvo iz rada na različitim zahtjevnim poslovima u gospodarstvu , privatnom sektoru,,državnim i  javnim službama,visokom obrazovanju ,te iskustva iz sindikalnog rada i djelovanja  od razine  podružnice, preko lokalne  do nacionalne razine.

Sindikat PPDIV , kao reprezentativna sindikalna udruga organizira radnike u više od 200 hrvatskih poduzeća koja primarno posluju u sektorima prehrane, poljoprivrede, duhanske industrije i vodoprivrede. Na području Republike Hrvatske Sindikat ima ustrojene četiri sindikalne regije, te više od 220 sindikalnih podružnica u poduzećima sa izabranim glavnim sindikalnim povjerenicima i sindikalnim povjereništvima.U poduzećima djeluju i radnička vijeća te povjerenici radnika za zaštitu na radu.

Cilj edukacije radničkih predstavnika bio je unaprijediti sadržaj i kvalitetu socijalnog dijaloga s poslodavacima  u području zaštite na radu,osnažiti kadrovske kapacitete sindikata i radničkih predstavnika za razumijevanje i provedbu aktivnosti u zastupanju i ostvarivanju interesa radnika u području zaštite na radu, kao i suradnju s poslodavcem i njegovim predstavnicima ,te stvoriti uvjete za učinkovitost, održivost i kontinuitet socijalnog dijaloga u području zaštite na radu u sektoru poljoprivrede, prehrambene i duhanske industrije te  vodoprivrede.

Tijekom radionica naglašeno je da je zaštita na radu područje od posebnog društvenog interesa ,a da su sigurni radni uvjeti i očuvanje radne sposobnosti radnika tijekom cijelog radnog vijeka osnovno ljudsko pravo ,a time i obveza poslodavaca da osiguraju primjerne radne uvjete, a  države da to pravo efikasno i cjelovito štiti.

Sudionici radionica, upoznati su sa zakonskim i institucionalnim mogućnostima unapređivanja socijalnog dijaloga u području zaštite na radu, zatim s organizacijom, osnovnim pojmovima i obvezama poslodavaca, ovlaštenika i radnika u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, međusobnoj suradnji svih radničkih predstavnika kao i praktičnim načinom rada povjerenika radnika za zaštitu na radu. Kroz individualne i grupne vježbe i interaktvni rad polaznici edukacije  su osnažili i unaprijedili stručna znanja i praktične vještine za učinkovito sudjelovanje u socijalnom dijalogu u području zaštite na radu, stekli potrebna znanja o temeljnim odredbama Zakona o zaštiti na radu i provedbenim propisima kako bi ih mogli učinkovito primjenjivati u svojem svakodnevnom djelovanju u zastupanju interesa radnika. Stečena znanja će omogućiti radničkim predstavnicima  da u svojim radnim sredinama unaprijede zaštitu na radu kako suradnjom radničkih predstavnika i radnika, tako i kvalitetnijim dijalogom s poslodavcima, ovlaštenicima, stručnjacima za zaštitu na radu i specijalistima medicine rada, na dnevnoj razini kao i u okviru planiranja rada Odbora za zaštitu na radu. Na radionicama su nazočni  upoznati sa specifičnim  opasnostima,štetnostima  i naporima u  sektoru te načinom prpcjenjivanja rizika. Predstavljeni su i osnovni pokazatelji o ozljedama na radu , i trendovi na nacionalnoj ,sektorskoj i teritorijalnoj razini, polaznici su upućeni i u praktične vježbe u svrhu prevencije bolesti povezanih s radom, a na radionicama je bila i igra asocijacija na temu iz zaštite na radu.

Sudionici radionica suglasni su da je kvalitetan socijalni dijalog izuzetno važan  i za unapređivanje uvjeta i sigurnosti na radu , i zato ga treba poticati i učinkovito primjenjivati  od poduzeća ,preko lokalne do nacionalne razine. Predstavljanje radnika u području zaštite na radu postalo je ključnim pitanjem u nacionalnim i europskim strategijama prevencije. Takav pristup omogućuje da se veći naglasak stavi na interese i potrebe radnika na području zaštite na radu.Svakodnevna  suradnja i socijalni dijalog poslodavca s radničkim predstavnicima u području zaštite na radu nema alternative. U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu poslodavac je obvezan obavješćivati i savjetovati se s radnicima, odnosno njihovim predstavnicima o svim rizicima i promjenama koje bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje radnika, kao i potrebnim mjerama prevencije i zaštite.Preduvjet je da radnici na demokratski način izaberu svoje povjerenike za zaštitu na radu, da radničko vijeće u potpunosti koristi svoja Zakonom o radu i Zakonom o zaštiti na radu utvrđena prava i obveze, da je prisutan suradan odnos sindikata i svih radnika s radničkim vijećem i povjerenicima radnika za zaštitu na radu.

Polaznici  su iskazali veliki interes za sadržaj radionica i ovkav oblik edukacije , ukazujući na niz problema s kojima se susreću u svojim radnim sredinama vezano za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, ocjenjujući radionice izuzetno potrebnim i korisnim za svoj budući rad i djelovanje u zastupanju prava i interesa radnika te za buduću partnersku suradnju s poslodavcima i drugim dionicima.Ocijenjena je potreba i edukacije poslodavaca iz područja socijalnog dijaloga i unapređivanja  zaštite na radu, ne samo iz razloga što je to i njihova zakonska obveza , već prije svega radi ostvarivanja partnerske suradnje kojom je moguće ostvariti niz pozitivnih učinaka na ukupno poslovanje i rezultate. 

Ključna poruka svih održanih radionica je da su povjerenici radnika za zaštitu na radu, radnička vijeća i sindikalna povjereništva;tim PPDIV-a , koji zna, hoće i može ostvariti zdravo i sigurno radno okruženje za radnike u sektoru  prehrane, poljoprivrede, duhanske industrije i vodoprivrede.

 

Provedba edukacije radničkih predstavnika  iz područja zaštite na radu u organizaciji  Sindikata PPDIV-a, zasigurno će doprinijeti osvješćivanju sindikalnog članstva i radnika  o značaju očuvanja zdravlja i važnosti primjene sigurnosnih mjera na radu, a time i razvoju kulture sigurnosti u radnim sredinama, kao ključnom čimbeniku prevencije.

Prevedi »