U tijeku e- savjetovanje o pravilniku o naporima na radu

Created with Sketch.

U tijeku e- savjetovanje o pravilniku o naporima na radu

Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o zaštiti na radu radnika koji su izloženi statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima otvoreno je do 26. ožujka 2021. godine, dok je očekivano vrijeme objave izvješća o provedenom e-savjetovanju krajem mjeseca svibnja 2021. godine.

Odredbom čl. 17. st. 7., i čl. 101. st. 1., Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14,118/14,154/14,94/18,96/18), koja je stupila na snagu u kolovozu  2014. godine bila je propisana obveza ministru nadležnom za zdravstvo, da uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za rad, u roku 90 dana od stupanja na snagu Zakona o zaštiti na radu, donese pravilnik kojim propisuje mjere, pravila, postupke i aktivnosti zaštite na radu radnika koji su izloženi statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima.

Pored toga , u istom roku bila je obveza donijeti i pozakonske propise o  poslovima s posebnim uvjetima rada ,zatim  o postupcima  pružanja prve pomoći,sredstvima,vrsti i količini sanitetskog materijala koji mora biti osiguran na mjestu rada te načinu i rokovima osposobljavanja radnika za pružanje prve pomoći i Pravilnik kojim je potrebno propisati najmanji broj sati koje je poslodavac obvezan ugovoriti sa specijalistom medicine rada,a koje specijalist medicine rada mora provesti na mjestu rada.

Kao što smo u ranijim objavama informirali, tko zna koliko bi se još čekalo  da  nakon upućenih dopisa i požurnice , u pisanom odgovoru ministar Vili Beroš  dana 9.srpnja i 26.rujna 2020. nije odgovorio da je u postupku donošenje 4 pravilnika, a u prvom kvartalu 2021. godine planiran je  Pravilnik o zaštiti na radu radnika koji su izloženi statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima.

Nakon provedenog postupka e-savjetovanja, donošenja i stupanja na snagu Pravilnika o statodinamičkim, fiziološkim i drugim naporima, prestati će važiti Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (Narodne novine, broj 42/05) i Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (Narodne novine, broj 69/05).

S tijekom e-savjetovanja možete se upoznati i  aktivno uključiti  na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16054

Činjenica je da se više ne smije događati da se skoro 7 godina nakon stupanja na snagu u ovom slučaju  Zakona o zaštiti na radu, čeka donošenje podzakonskih akata. Gotovo da je istovjetan nacrt propisa bio izrađen još u mandatu ministra Varge, i od tada  je na čekanju. Zato je nužno uz nacrt prijedloga ovog a tako i drugih Zakona odmah pripremiti i sve podzakonske akte,kako bi se mogla sagledati šira slika,a zatim  nakon donošenja zakona u roku od  najduže 90 dana  donijeti i potrebni podzakonski akti.

Navedeni zastoj,učestala promjena  propisa ili međusobna  neusklađenost propisa stvaraju pravnu prazninu,pravnu nesigurnost,nesnalaženje i izostanak odgovarajućih  preventivnih mjera u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu,što posljedično dovodi do dodatnih problema u zdravstvenom sustavu, poslovnim subjektima, kao  i stalnom  rastu financijskih izdataka.

Rezultat je toga i dugi niz godina nedonošenje strateških dokumenata u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, iako se neprijeporno  radi  o području od posebnog društvenog interesa u Republici Hrvatskoj, pa bi na tom tragu trebao biti i odnos državne administracije, a zatim i svih drugih dionika. 

                                                                                                                  Vitomir Begović

 

Prevedi »