Osvijestiti i educirati o prevenciji mišićno-koštanih poremećaja povezanih s radom

Created with Sketch.

Osvijestiti i educirati o prevenciji mišićno-koštanih poremećaja povezanih s radom

U središtu aktualne  EU kampanje je tema „Smanjenje opterećenja za zdrava radna

mjesta” 2020-2022., a njome se pokušava podignuti svijest o važnosti aktivnog upravljanja sigurnošću i zdravljem na mjestu rada.

Poremećaji mišićno-koštanog sustava povezani s radom predstavljaju ozbiljan zdravstveni problem u Hrvatskoj i Europi, što upućuje na potrebu jačanja svijesti,odgovornosti i prevencije u organizaciji i provedbi učinkovitih mjera zaštite na radu kako  u radnom okružju, tako i prilikom rada koji se  obavlja od kuće.Oko 60% svih radnika koji pate od zdravstvenih problema povezanih s radom ističe da se najteže nose upravo s poremećajima mišićno-koštanog sustava,

Sigurnost i zdravlje na radu u samom su srcu europskog projekta od njegovih početaka, tj. od osnivanja Europske zajednice za ugljen i čelik. Glavna prekretnica u radu tadašnje Europske ekonomske zajednice u području sigurnosti i zdravlju na radu bilo je donošenje Okvirne direktive o sigurnosti i zdravlju na radu (89/391/EEZ) 1989. godine. Direktivom su donesena zajednička načela i uvedena je procjena rizika kao temelj zakonodavstva o sigurnosti i zdravlju na radu. Nakon donošenja Okvirne direktive, potaknuta velkim brojem nesreća na radu Europska komisija pokrenula je kampanju diljem Europe u cilju osvješćivanja javnosti o štetnim učincima nesigurnog radnog okruženja: 1992. proglašena je Europskom godinom sigurnosti, higijene i zaštite zdravlja na radu.

Taj događaj kao i  donošenje sve većeg broja zakona o sigurnosti i zdravlju na radu postavili su temelje za osnivanje specijalizirane agencije posvećene sigurnosti i zdravlju na radu, EU-OSHA-e. U listopadu 1993. na sastanku na vrhu Vijeća donesena je odluka o osnivanju Agencije.Od samih početaka, EU-OSHA radila je zajedno s Europskom komisijom u skladu sa strategijama EU-a za sigurnost i zdravlje na radu i imala je ključnu ulogu u provođenju tih strategija te u komunikaciji , pri čemu  poseban značaj imaju kampanje ,edukativni video materijali i niz drugih aktivnosti.

Napo je postao glavni ambasador EU-OSHA-inih kampanja za zdrava radna mjesta, a mnogi filmovi o njemu povezani su s tim kampanjama ili im služe kao potpora.

Kako bi pružio potporu promicanju i senzibilizaciji  svih važnih čimbenika u sprječavanju poremećaja mišićno-koštanog sustava povezanih s radom i upravljanju njima, konzorcij Napo predstavio je šest novih videouradaka koji su i ovaj put puni humora i korisnih savjeta. 

Kao što je poznato Napo, je  junak niza animiranih filmova,  o temi sigurnosti i zdravlja na radu te prevenciji rizika.Zajedno sa svojim radnim kolegama, Napo se pojavljuje u nizu filmova bez verbalne komunikacije, čime se omogućuje da ga osobe bilo kojeg podrijetla, kulture i dobi razumiju, prihvate i poistovjete se s njim.

Napo predstavlja radnika u bilo kojoj industriji ili sektoru. Često je izložen uobičajenim opasnostima i rizičnim situacijama na radnom mjestu. Aktivno je uključen u utvrđivanje rizika i pružanje praktičnih rješenja.

Filmski konzorcij Napo nastao je u okviru Europske godine zdravlja i sigurnosti na radu 1992./1993. i Europskog filmskog festivala u organizaciji Europske komisije. Konzorcij Napo trenutačno ima osam članova – AUVA (Austrija), CIOP (Poljska), DGUV (Njemačka), EU-OSHA (Bilbao, Španjolska), INAIL (Italija), INRS (Francuska), SUVA (Švicarska) i TNO (Nizozemska)., što potvrđuje važnost  europskog, kao  i nacionalnih javnih  specijaliziranih institucija u području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.

Serija video filmova  pomaže pojedincima i organizacijama osvijestiti mišićno-koštane poremećaje poput bolova u leđima, poremećaja gornjih udova te ozljeda uzrokovanih naprezanjem kroz opetovane pokrete u svim aspektima života pojedinog radnika. Takav način razmišljanja doprinosi razvoju sveobuhvatnih rješenja u organizacijama, kojima se smanjuju posljedice mišićno-koštanih poremećaja i pomaže  u  osiguranju optimalnih uvjeta  radnicima, njihovim obiteljima i zajednici.

Cilj je ovih mrežnih resursa pomoći organizacijama da uz pomoć filmova o Napu ne samo podignu svijest o temama sigurnosti i zdravlja, nego i potaknu grupne rasprave među rukovoditeljima, zaposlenima i drugim subjektima .Kao edukativni materijali prikladni su i za primjenu u programima strukovnog osposobljavanja.

Sjedeći rad, monotoni i repetitivni pokreti, manjak fizičke aktivnosti i podizanje teških tereta neki su od čimbenika rizika s kojima se suočavaju Napo, Napette i Šef kako bi zaustavili ili smanjili opterećenje mišićno-koštanog sustava na radnome mjestu.

Ergonomski se rizici javljaju gotovo na svakom radnom mjestu. Utječu na radnike u proizvodnji ali i na ljude koji rade u uslužnim djelatnostima te na uredske radnike.Dugotrajna bolovanja i čekanja na terapijske postupke, česti izostanci s rada, troškovi liječenja, i patnja radnioka zbog bolnih stanja upućuju na potrebu odlučnog djelovanja. Rizici se ne mogu u potpunosti ukloniti, ali je moguće poduzeti troškovno učinkovite mjere za sprječavanje ili smanjivanje određenih mišićno-koštanih poremećaja.Za radnike koji već imaju mišićno-koštane poremećaje, izazov je održati njihovu sposobnost za rad, zadržati ih na poslu , reintegrirati ih na odgovarajuće radno mjesto,pri čemu je potrebna i suradnja sa Zavodom za profesionalnu rehablitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Rana  i pravodobna intervencija, tehničke i organizacijske preventivne mjere, ergonomska oprema i zdravlje mišićno-koštanog sustava od školske dobi i tijekom radne karijere prikazuju se u svakoj sceni kako bi se prenijela jednostavna poruka da se poremećaji mišićno-koštanog sustava povezani s radom mogu spriječiti.

Trenutak je za intenziviranje kampanje za smanjenje opterećenja u svakioj radnoj sredini, pri čemu je potreban zajednički angžman i suradnja poslodavaca, sindikata, stručnjaka za zaštitu na radu, specijalista medicine rada, rukovoditelja organizacijskih jedinica za upravljanje ljudskim resursima,ovlaštenika poslodavaca i povjerenika radnika za zaštitu na radu.

Na zanimljiv i poučan način upoznajte Napa u njegovoj novoj pustolovini Napo u…Smanjite opterećenje – 2021. , i učinite dostupnim video materijale rukovoditeljima i zaposlenicima.

Danas se više nego ikad prije nameće imperativ ulaganja u ljudske resurse, a dio tog ulaganja je zaštita na radu i zaštita zdravlja radnika.Ostvarivanje punog radnog vijeka zahtijeva stvaranje sigurnog i zdravog radnog okruženja tijekom cijelog radnog vijeka.

Primjenom koncepta cjeloživotnog učenja potrebno je poslodavce i zaposlenike kao i najširu javnost, kontinuirano osvješćivati o važnosti i koristima dobrog organiziranja i upravljanja zaštitom na radu, a država određenim i konkretnim stimulativnim mjerama  mora to podupirati, kao strateški nacionalni interes.Visoka razina sigurnosti na radu  i dobro zdravlje radnika preduvjet su za produljenje radnog vijeka, aktivno i zdravo starenje.

 

                                                                                                                    Vitomir Begović

 

Prevedi »