Toplinski stres na radu

Created with Sketch.

Toplinski stres na radu

Toplinski valovi ili visoke temperature uzrok su zdravstvenih problema, pa čak i nesreća na radu, od kojih neke mogu biti i smrtonosne. Toplina povećava i rizik od nezgoda jer uzrokuje smanjenje opreza i produljenje vremena reakcije. Znojenje također može učiniti ruke skliskim ili ometati vid. Poslodavci su dužni poduzeti potrebne mjere za osiguranje zdravlja i sigurnosti svojih radnika.

Dok se toplinski valovi pojačavaju, radnici, posebice oni koji rade vani, mogu biti izloženi jakim toplinskim naprezanjima koja uzrokuju dehidraciju, toplinski udar itd. U sklopu obveza u smislu prevencije profesionalnih rizika, poslodavac mora uzimajući u obzir toplinska okruženja, procjeniti i rizik od toplinskih valova, kao dio cjelovitog postupka procjene rizika i prevencije.

Ministarstvo rada Katara i Međunarodna organizacija rada (ILO) održali su dvodnevnu međunarodnu konferenciju pod nazivom „Radni toplinski stres: Primjena praksi, razmjena iskustava“. Konferencija je okupila predstavnike vlada, radnika i poslodavaca iz arapskih država, kao i vodeće istraživače u području toplinskog stresa iz cijelog svijeta, kako bi razmijenili iskustva i strategije za sprečavanje i ublažavanje utjecaja toplinskog stresa na radnike diljem svijeta.

Izazovi rada na sve toplijem planetu utječu na radnike u sve većem broju zemalja diljem svijeta, povećavajući rizik od profesionalnih bolesti povezanih s vrućinom. Konferencija je omogućila opsežnu razmjenu znanja i iskustava o ovom kritičnom pitanju i istražila načine za sprečavanje i ublažavanje povezanih opasnosti.

“Neuobičajeno visoke temperature ne samo da uzrokuju značajan poremećaj i štetu okolišu, već i njihov utjecaj na ljudsko zdravlje poprima alarmantne razmjere”, rekla je Ruba Jaradat, regionalna direktorica ILO-a za arapske države. “Toplinski stres također smanjuje produktivnost radnika. Procjenjujemo da će se 2 % ukupnih radnih sati u cijelom svijetu izgubiti svake godine, bilo zato što je prevruće za rad ili zato što radnici moraju raditi sporije. Potrebna je usklađenija predanost vlada i poslodavaca kako bi se spriječio i ublažio utjecaj toplinskog stresa na radnike diljem svijeta.”

Stručnjaci ILO-a raspravljali su o učinku toplinskog stresa na produktivnost i dostojanstven rad, razmatrali najnovije istraživanje o učincima izloženosti toplini na zdravlje te su utvrdili preporuke.

Vlada Katara predstavila je pregled istraživanja o toplinskom stresu provedenom u zemlji 2019. godine i kako je to utjecalo na novo zakonodavstvo, koje je stupilo na snagu 2021. godine. Osim proširenja radnog vremena tijekom ljetnih mjeseci kada je zabranjen rad na otvorenom, nove mjere zahtijevaju i godišnje zdravstvene preglede radnika te obvezne procjene rizika koje moraju izraditi poduzeća.

Sudionici su također podijelili međunarodna iskustva o povezanim istraživanjima, uključujući prezentacije o iskustvima iz Afrike, Azije, Europe i Latinske Amerike.

"Katar želi unaprijediti svoje zakonodavstvo o sprječavanju toplinskog stresa u skladu s razvojem tržišta rada. Pohvaljujem tekuću suradnju s regionalnim i međunarodnim partnerima, kao i nacionalnim dionicima, u promicanju sigurnosnih i zdravstvenih preventivnih mjera na radu. Izgradnja nacionalnih kapaciteta za praćenje vrućine stresnih slučajeva i osiguranje provedbe novih mjera ključni su za zaštitu radnika i promicanje zdravog i sigurnog radnog okruženja", rekao je katarski ministar rada Ali bin Samikh al-Marri. „Katar je odigrao vodeću ulogu u zaštiti radnika od profesionalnog toplinskog stresa, donošenjem jednog od prvih sveobuhvatnih planova u svijetu za ublažavanje njegovih učinaka na  zdravlje i produktivnost radnika“, zaključio je ministar.

"Kao poslodavci, imamo odgovornost zaštititi radnike od štetnih učinaka toplinskog stresa. Ova konferencija pružila je vrijedne uvide i najbolju praksu koja nam pomaže u postizanju tog cilja", rekao je Fael Bin Bilal Bin Mabrouk Beit Bilal, predstavnik Komore Trgovina i industrija Omana. "Predani smo razvoju alata i korištenju strategija utemeljenih na dokazima za smanjenje učinaka topline na radnu snagu."

Nasser bin Abdulaziz Al-Jareed, predsjednik Nacionalnog odbora odbora za rad Saudijske Arabije, rekao je: "Poduzimanje usklađenih koraka za ublažavanje utjecaja toplotnog stresa na radnom mjestu je hitna stvar u svim regijama svijeta, ne samo u arapskim državama u Zaljevu. Ova je konferencija istaknula nepobitne dokaze iz globalne znanstvene zajednice i sada nam je potrebna konkretna akcija za zaštitu sigurnosti, zdravlja i dobrobiti radnika."

ILO ostaje predan promicanju sigurnih i zdravih radnih uvjeta za sve radnike i nastavit će surađivati ​​s vladama, socijalnim partnerima i drugim sudionicima na rješavanju izazova koje donosi profesionalni toplinski stres.

Kako bi usmjerila pozornost na ovaj problem i rizik, Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) izdala je nove smjernice Heat at Work – Guidance for Workplaces, (https://osha.europa.eu/sites/default/files/Heat-stress-guide-guidance-workplaces_en.pdf) koje sadrže praktične upute za smanjenje i upravljanje rizikom povezanim s radom na vrućini. Publikacija donosi i informacije o tome što učiniti ako se zdravstveno stanje radnika pogorša zbog vrućine u radnom okruženju.

Kako se sustavno, stručno, cjelovito i kompetetno djeluje u zemljama EU ilustrirat ćemo jednim primjerom. U Francuskoj u središtu sustava prevencije zdravlja i sigurnosti na radu djeluje Nacionalni institut za istraživanje i sigurnost za prevenciju nesreća na radu i profesionalnih bolesti, kojim upravlja zajednički Upravni odbor sastavljen od predstavnika poslodavaca i sindikata. Institut okuplja 580 stručnjaka s različitim vještinama: inženjeri, liječnici, istraživači, treneri, odvjetnici i stručnjaci za informiranje. Njegov statut, njegova etička opredjeljenja, ali i znanstvena i tehnička neovisnost kojoj podliježu njegovi stručnjaci jamče nepristranost i vjerodostojnost. Proračun instituta je približno 80 milijuna eura, i dolazi iz nacionalnog fonda za prevenciju nesreća na radu i profesionalnih bolesti. Financira se doprinosima tvrtki koje pridonose općem sustavu socijalne sigurnosti.

Kako bi pomoglo tvrtkama u boljem predviđanju i sprječavanju rizika povezanih s toplinskim valovima, Ministarstvo nadležno za rad, zapošljavanje i integracije Francuske u suradnji s Nacionalnim institutom za istraživanje i sigurnost za prevenciju nesreća na radu i profesionalnih bolesti, i drugim sudionicima pokrenulo je informativnu kampanju s ciljem podizanja svijesti i sprječavanja od rizika povezanih s visokim temperaturama. Komplet materijala uključuje: vodič za prevenciju rizika povezanih s toplinskim valovima, koji podsjeća na obveze poslodavca, posebice na potrebu predviđanja i prilagodbe aktivnosti temperaturnim uvjetima te daje konkretne preporuke radnicima posebno u građevinarstvu, javnim radovima i poljoprivredi; informativni letak za poslodavce koji sažima radnje koje treba poduzeti prije, tijekom i nakon toplinskih valova; i informativni plakat za radnike koji ih podsjeća na dobre navike koje treba prihvatiti kada rade po vrućem vremenu: https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/article/chaleur-et-canicule-au-travail-les-precautions-a-prendre.

 Predložene su i mjere koje će se primijeniti u slučaju "crvenog upozorenja“,koje uključuju ažurnu dnevnu procjenu rizika; prilagodbu radnog opterećenja, rasporeda i općenito organizacije rada; odlučivanje o prekidu radova ako procjena rizika pokaže da su poduzete mjere nedostatne, posebno za radove koji se izvode na vrlo visokoj temperaturi i uključuju značajno fizičko opterećenje.

U razdobljima toplinskog vala bitno je svakodnevno provjeravati vremenske uvjete, a posebno razinu budnosti za "toplinski val", kako bi se poduzele odgovarajuće mjere za zadatke i radne situacije. Određene tehničke i organizacijske mjere mogu pridonijeti smanjenju rizika. Osim mjera koje se odnose na organizaciju rada ili oblikovanje radne situacije, treba promicati i mjere individualne prevencije (odijevanje, hidracija, prehrana i dr.).

Kako je vrijeme ekstremnih  temparatura, uz brojna radilišta na otvorenom i velik broj radnika koji rade u tim uvjetima,  potrebno je i u Hrvatskoj, na nacionalnoj i mikro razini  poduzimati  mjere  informiranja, osvješćivanja, ažuriranja procjene rizika, prevencije te zaštite od  toplinskog stresa na radu.

                                                                                                               Vitomir Begović 

Prevedi »