Stručno osposobljavanje o prevenciji zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

Created with Sketch.

Stručno osposobljavanje o prevenciji zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

Španjolski Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radu O.A., M.P. (INSST) ima misiju promicanja i podupiranja poboljšanja zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta na radu, ispunjavajući na taj način funkcije koje su mu povjerene Zakonom o zaštiti na radu i  Nacionalnim programom 2015-2020.

Smanjenje radnih nesreća i profesionalnih bolesti , kao i  poboljšanje zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta na radu realiziraju se kroz provođenje  kulture prevencije

Nacionalni institut za zaštitu na radu radi ispunjavanja  misije provodi analize i proučavanja te vrši  promicanje i pruža potporu poboljšanju sigurnosnih i zdravstvenih uvjeta na radu, a u skladu s nadležnostima koja su mu  dodijeljena zakonom , ostvarujući pri tome suradnju, koordininaciju i razmjenjivanje  informacija i iskustava s velikim brojem uprava, tijela i institucija na svim  nivoima djelovanja: regionalnoj, nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj.

U okviru Europskog tjedna strukovnog osposobljavanja 2020. Španjolski institut za sigurnost i zdravlje (INSST)   je u suradnji s EU-OSHA-om i Španjolskom mrežom za sigurnost i zdravlje na radu pokrenuo projekt "FP: Prevencija olova" (OSH VET) s ciljem potpore  studentima koji  pohađaju studije strukovnog osposobljavanja da usvoje potrebna znanja  koja doprinose njihovom profesionalnom radu u sigurnosnim i zdravstvenim uvjetima.

Projekt  promovira izvođenje audiovizualnih djela preventivnog sadržaja među studentima strukovnog obrazovanja koja služe za informiranje i podizanje svijesti o profesionalnim rizicima koji mogu ugroziti sigurnost i zdravlje  mladih. Ovaj projekt ima potporu Udruge centara za strukovno obrazovanje (FP Empresa), Španjolske konfederacije obrazovnih centara (CECE) i europskih udruga: Europskog foruma tehničkog i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (EfVET) i Europskog udruženja instituta za strukovno obrazovanje Training (EVBB) koji upućuju poziv da se proširi obrazovna zajednica za stručno osposobljavanje.

U ovom prvom izdanju "FP: Lead Prevention" primljeno je više od 90 audiovizualnih djela velike kvalitete i originalnosti, što otkriva visoku motivaciju za prevenciju među studentima i nastavnicima FP-a. Na Tehničkoj konferenciji koja je održana 15. prosinca prošle godine predstavljen je europski projekt OSH VET u kojem je uokvirena ova aktivnost i prikazan izbor pristiglih audiovizualnih djela. Također su predstavljeni praktični alati i obrazovni projekti koji mogu biti zanimljivi studentima i nastavnicima u strukovnom obrazovanju.

U izboru primljenih videozapisa zajednički  su ocijenjeni kreativnost, poruka i tehnički sadržaj . Počevši od siječnja 2021. godine, putem komunikacijskih kanala, prikazivat će se svi nagrađeni radovi i finalisti ovog izdanja. Odabrani radovi dobit će nagrade i diplomu s posebnim priznanjem koja će se studentima uputiti putem centara za obuku u kojima studiraju. Ostali sudionici također će dobiti  proznanja i potvrdu o sudjelovanju na isti način.

Sa svim nagrađenim djelima  (na španjolskom jeziku) možete se upoznati na : https://www.insst.es/campana-de-divulgacion/trabajos-premiados-fp-lidera-la-prevencion

Što Hrvatska može naučiti i iz ovog primjera ? I iz  španjolskog  primjera  vidljivo je  koliko je potrebna i važna uloga nacionalnih instituta za sigurnost i zdravlje na radu, a koji koncept je umjesto daljnjeg  razvoja i jačanja Hrvatska napustila 2018.godine.

U uspostavi i razvoju kulture sigurnosti na radu ključna je uloga države, njen pozitivan i proaktivan odnos, postojanje odgovarajućeg  institucionalnog okvira, kako bi između ostalog i  proces cjeloživotnog učenja  o zaštiti na radu i zaštiti zdravlja počivao na edukaciji od najranije životne dobi;od predškolskog odgoja do završetka osnovnog,srednjeg i visokog obrazovanja ,kao i tijekom cijelog  radnog vijeka.Zato je potrebno u okviru kurikuluma obrazovnih programa na svim razinama obrazovanja osigurati da budući radnici  steknu potrebna znanja, vještine i kompetencije koje će im omogućiti siguran rad i očuvanje radne sposobnosti tijekom cijelog radnog vijeka.

Važno je  učiti iz počinjenih grešaka , a isto tako i one greške koje su iz bilo kojeg razloga učinjene što prije priznati i  ispraviti,u ovom slučaju dokazujući da su život,zdravlje i očuvanje radne sposobnosti radnika vrednote od posebnog društvenog interesa, na kojima će hrvatsko društvo uporno i dugoročno djelovati.

                                                                                                               Vitomir Begović

Prevedi »