Sigurno i zdravo radno okruženje

Created with Sketch.

Sigurno i zdravo radno okruženje

Sigurnost i zdravlje na radu je multidisciplinarno područje koje se bavi zaštitom na radu, zdravljem i dobrobiti ljudi koji rade, a cilj je osiguranje zdravog radnog okruženja.

Ovogodišnji Europski tjedan za sigurnost i zdravlje na radu obilježava se od 24. do 28. listopada i prilika je za obnovu i stjecanje novih znanja u ostvarivanju zadaća za  dostojanstven, sigurniji i zdraviji rad.

Prilika je to za istaknuti društvenu odgovornost i promicati cjeloživotno učenje za sigurnost i zdravlje na radu, kao područja od posebnog društvenog interesa.

Znanstveno-stručni časopis „Sigurnost“ i ZIRS – Učilište za obrazovanje  odraslih u suradnji s Hrvatskom gosopodarskom komorom, Udruženjem komunalnog gospodarstva, Europskom poduzetničkom mrežom, Metalurškim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu te veleučilištima u Karlovcu i Rijeci, u ponedjeljak, 24. listopada organizira u Zagrebu u Velikoj vijećnici HGK radionicu „Sigurno i zdravo radno okruženje“.

Uočavajući aktualne probleme u području sigurnosti i zdravlja na radu, u djelatnosti  opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša, ukazuje se potreba i interes organizirati radionicu kao suvremeni oblik interaktivnog učenja i poučavanja koji je usmjeren na polaznika s ciljem razvijanja vještina i/ili jačanja osjetljivosti za određene probleme.

Ukupna stopa prijavljenih ozljeda na mjestu rada na 1.000 zaposlenih za sve djelatnosti za 2021. godinu u RH iznosi 7,82 dok za djelatnost opskrbe vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša, stopa iznosi visokih 15,79 čime se nastavljaju slični trendovi kao i ranijih godina.

Teme ovog skupa, uz pokazatelje o ozljedama na radu u Republici Hrvatskoj i djelatnosti,  bit će organizacija zaštite na radu, prevencija i praktične mjere provedbe učinkovitog unutarnjeg nadzora te  način provedbe nadzora nad vanjskim izvoditeljima radova pri sanaciji sustava otpadnih voda. Budući da su u porastu bolesti radne populacije, radionica će biti prilika za motivaciju kako učiniti zdravo radno mjesto u sklopu čega će se predstaviti nacionalni program „Živjeti zdravo“ – Tvrtka prijatelj zdravlja“. Program radionice obuhvaća i druge aktualne teme iz područja sigurnosti i zdravlja na radu.

Radionica je namijenjena poslodavcima, neposrednim rukovoditeljima, ovlaštenicima poslodavca, stručnjacima za zaštitu na radu, rukovoditeljima ljudskih resursa, povjerenicima radnika za zaštitu na radu, predstavnicima sindikata te ostalim  zainteresiranima za primjenu dobre prakse u području prevencije sigurnosti i zdravlja na radu.

Prijave za sudjelovanje na radionici primaju se do petka 21. listopada 2022. ili do popune slobodnih mjesta, a  za sudjelovanje se ne plaća kotizacija.

Sudionici će dobiti potvrdu, a sudjelovanje na radionici vrednovat će se u skladu sa člankom 38. Pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (N.N., br. 14/21.).

                                                                                                              Vitomir Begović

Prevedi »