Novinari o važnosti zaštite na radu

Created with Sketch.

Novinari o važnosti zaštite na radu

Uključenost novinara i medija u promicanju sigurnosti i zdravlja na radu od iznimne je važnosti. U Hrvatskoj su vrlo rijetke i šture informacije i emisije o ovoj temi, pa je bivša nacionalna središnja javna ustanova - Zavod za unapređivanje zaštite na radu, pored niza uspješnih aktivnosti i projekata pokrenula i natječaj za najbolje autorske  novinarske radove u elektronskim, tiskanim i drugim medijima iz područja zaštite na radu, kako bi se potaknuo veći interes za sadržaje kojima se ukazuje na probleme ali i dobru praksu u ovom području.

Prve i zadnje nagrade novinarima su dodijeljene 2017. godine. Nakon prestanka rada Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, ove godine ponovno je pokrenuta nova inicijativa koje je inicijator i nositelj znanstveno-stručni časopis „Sigurnost“.

Kroz 65 godina kontinuiranog izlaženja ovaj časopis daje prepoznatljiv doprinos promicanju, unapređivanju i razvoju kulture sigurnosti i zdravlja u životnoj i radnoj okolini, objavljujući znanstvene i stručne radove brojnih autora iz zemlje i inozemstva. Jačajući svoju ulogu u stručnoj i općoj javnosti, aktualne teme uz objave u časopisu, promiču se i portalom Sigurnost, a uskoro kreće i specijalizirani podcast „Rad, sigurnost i zdravlje“.

Koliko je sve prethodno rečeno važno, i koliko je Hrvatska bila na dobrom putu prepoznavanja i poticanja medijskog uključivanja u ovom području, potvrđuje i aktualno angažiranje Međunarodne organizacije rada (ILO).  

ILO je organizirao dvodnevnu radionicu zaštite na radu za 20 televizijskih novinara iz raznih vodećih TV postaja i pokrajina. Program je vodio dr. Nuri Purwito Adi, voditelj specijalističkog studija medicine rada na Sveučilištu Indonezije.

Tijekom radionice, novinari koji su sudjelovali učili su o osnovnim načelima zaštite na radu, važnosti primjene zaštite na radu u svim sektorima rada, uključujući i novinarstvo, prednostima snažnog sustava upravljanja zaštitom na radu i izazovima zaštite na radu koji se nalaze u različitim industrijskim sektorima, kao i oni s kojima se susreću TV novinari. “Sigurnosne odgovornosti su svačiji posao i trebale bi proizaći iz snažne predanosti od vrha do dna. Odgovarajuće standarde zaštite na radu moguće je postići samo ako svatko odigra svoju ulogu” - naglasio je dr. Nuri.

Ovu dvodnevnu radionicu pratio je program medijske stipendije u kojem su 20 novinara sudionika dva mjeseca mentorirala tri starija TV novinara iz IJTI-ja kako bi producirali i prikazali njihova detaljna TV izvješća o zaštiti na radu. 

Cilj programa stipendiranja bio je uključiti i podržati TV novinare u promicanju i pružanju kvalitetnog izvještavanja o zaštiti na radu u različitim sektorima zapošljavanja, kao i izgraditi njihove kapacitete kako bi se bolje zaštitili. „Radionica mi je pomogla da povećam svoju kompetenciju. Informacije koje dobivam vrlo su korisne za novinare kako bismo bili osjetljiviji na vijesti koje proizvodimo, a istovremeno smo svjesni očuvanja vlastite sigurnosti i zdravlja tijekom rada na terenu ili u uredu. Suočavaju se s rokovima,” podijelio je Kusnadar s Antara TV-a.

„Radionica za medije i program stipendiranja pomogli su mi da steknem mnogo novih znanja o načelima zaštite na radu i pružili su mi nove uvide u pokrivanju pitanja povezanih sa zdravljem na radu,” rekla je Nova Misdayanti, TV novinarka s Kompas TV Aceh.

Gita Lingga, službenica za komunikacije ILO-a, nada se da će doći do povećanja broja i raznolikosti tema u izvješćima o zaštiti na radu i vijestima na TV kućama u zemlji. “Ovo je prva suradnja između ILO-a i IJTI-ja. Sigurnost i zdravlje na radu postalo je jedno od temeljnih prava na radu; stoga, s češćim vijestima o zaštiti na radu na raznim TV stanicama, uključujući digitalnu televiziju, sigurnost na radu može biti uključena u naše svakodnevne aktivnosti i živote,” dodala je.

Abdul Hakim, projektni koordinator ILO-ovog projekta prevencije COVID-19, rekao je da je program angažmana medija nadopuna prethodnoj suradnji ILO-a i IJTI-ja. „Moramo imati uključenost masovnih medija u zagovaranje pitanja zaštite na radu, ali također moramo izgraditi kapacitete osoblja masovnih medija o sigurnosti i zdravlju na radu. Tako smo zajedno pokrenuli Vodič za zaštitu na radu za TV novinare i djelatnike”.

U sklopu radionica istaknuta je i potreba ulaganja napora medijskih kuća da poboljšaju i ojačaju svoje sustave upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu. Razumijevanje visokih rizika s kojima se novinari moraju suočiti na terenu prisililo je medijske kuće da poduzmu mjere kako bi pružile bolje znanje i zaštitu na radu.

Osim u časopisu i na portalu „Sigurnost“, u Hrvatskoj je hvalevrijedna redovna  zastupljenost tema iz područja sigurnosti i zdravlja na radu u sindikalnom glasilu   „Grafičar & Mediji“, časopisu i portalu „Zaštita“ te časopisu i newsletteru „Suvremena trgovina“, dok su ove teme u nacionalnim glasilima vrlo rijetke.

Bilo bi korisno i dobro da medijske kuće u Hrvatskoj, u suradnji sa znanstveno-stručnim časopisom „Sigurnost“ udruže snage kako bi promicali sigurno i zdravo radno okruženje, kao temeljno ljudsko pravo, polazište očuvanja radne sposobnosti, dužeg radnog i životnog vijeka te gospodarskog i društvenog napretka društva.   

                                                                                                             Vitomir Begović

Prevedi »