Radni sastanak na Veleučilištu u Karlovcu

Created with Sketch.

Radni sastanak na Veleučilištu u Karlovcu

SURADNJA NA PROMICANJU SIGURNOSTI I ZAŠTITE

Na Veleučilištu u Karlovcu održan je radni sastanak dr.sc. Nine Popović, dekanice ove visokoškolske ustanove, Marka Ožure, prodekana i Vitomira Begovića, urednika časopisa "Sigurnost".

Tijekom sastanka razgovaralo se o mogućim područjima buduće suradnje Veleučilišta i časopisa "Sigurnost" na području obrazovanja i cjeloživotnog učenja, suradnje nastavnika i studenata s časopisom, objave stručnih, znanstvenih i diplomskih radova u e-knjižnici portala Sigurnosti i daljnjem razvoju studija sigurnosti i zaštite.

Dekanica Popović predstavljajući Veleučilište u Karlovcu, naglasila je da je isto osnovano 16.travnja 1997. godine i od tada kontinuirano bilježi razvoj novih studijskih programa, poboljšavanje kvalitete kroz usavršavanja nastavnog i nenastavnog osoblja, sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima, izdavačku djelatnost, objave stručnih radova, sudjelovanje u provedbi međunarodnih i domaćih projekata i natjecanja, angažiranje eminentnih stranih i domaćih stručnjaka kao gostujućih predavača na pojedinim kolegijima, značajna ulaganja u infrastrukturu i opremanje novih i postojećih praktikuma te kvalitetnih uvjeta za studiranje.

Interes studenata za pohađanje ovog Veleučilišta svake godine je u porastu, o čemu svjedoče brojke i polaznici studija iz različitih dijelova Hrvatske. U okviru karlovačkog Veleučilišta studenti mogu pohađati preddiplomski stručni studij sigurnosti i zaštite te diplomski specijalistički stručni studij sigurnosti i zaštite, čime naša ustanova doprinosi unapređivanju stručnog pristupa u obavljanju poslova zaštite na radu,rekao je prodekna Ožura.

Urednik Vitomir Begović, istaknuo je da časopis "Sigurnost", kontinuirano izlazi već 61 godinu. Izdavanje časopisa pokrenulo je Društvo kemičara - tehnologa NRH godine 1959.godine pod nazivom "Sigurnost u pogonu". Tijekom duge  povijesti, uslijed organizacijskih promjena pravnih osoba mijenjali su se i izdavači časopisa. Tako je od listopada 1970. do 1980. izdavač bio Institut za sigurnost, od 1981. do 1983. Zavod za nakladničku djelatnost iz sigurnosti na radu (ZANS), a od 1983. godine Viša tehnička škola za sigurnost na radu koja 1998. mijenja naziv u Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti, koji je i danas izdavač .

Časopis izlazi četiri puta godišnje, a namijenjen je stručnoj i općoj javnosti; vlasnicima trgovačkih društava, obrta, poslodavcima, sindikatima i njihovim udrugama i udruženjima, ovlaštenicima poslodavaca za zaštitu na radu, povjerenicima radnika za zaštitu na radu, koordinatorima za zaštitu na radu, stručnjacima za zaštitu na radu, rukovoditeljima organizacijskih jedinica za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima, obrazovnim, javnim i državnim institucijama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave te svima koji žele biti upućeni u najaktualnija pitanja iz područja zaštite na radu, zaštite zdravlja radnika i sigurnosti u najširem smislu.

Stalne rubrike u časopisu su znanstveno-stručni radovi, stručni radovi, prilozi iz nadležnosti inspekcije rada, primjeri dobre prakse iz zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša, primjeri sudskih dosjea iz područja ozljeda na radu, pregled novih propisa iz područja zaštite na radu te razne aktualne informacije i obavijesti.

Pripremamo i niz drugih novosti između ostalog, uvodimo i portal sigurnosti kako bi se svi zainteresirani na jednom mjestu mogli neposredno upoznati s aktualnim informacijama i sadržajima iz područja zaštite na radu. Pored toga, namjera je uspostaviti e-knjžnicu u kojoj bi bili dostupni znanstveni, stručni i diplomski radovi iz područja sigurnost i zaštite. Časopis "Sigurnost" otvoren je i za šire sudjelovanje svih stručnjaka, nastavnika, studenata i drugih relevantnih dionika u kreiranju i obogaćivanju sadržaja  objavom priloga, razmjenom iskustava i dobre prakse putem tiskanog izdanja, portala i u okviru edukativnih programa Akademije sigurnosti, zaključio je Begović.

Na sastanku je  iskazan stav da su prevencija rizika i promicanje sigurnijih i zdravijih uvjeta na mjestima rada ključni za očuvanje radne sposobnosti radnika, zadovoljavanje potreba tržišta rada, održivost mirovinskog i zdravstvenog sustava, ostvarivanje poslovnih planova, produktivnosti, konkurentnosti, gospodarskog rasta te za materijalnu sigurnost pojedinca i njegove obitelji.

Obrazovanje stručnjaka za zaštitu na radu, uvažavanje njihovog značaja i podizanje kvalitete njihovog rada osiguranjem kontinuiranog unapređivanja znanja, vještina i kompetencija, jedan su od najvažnijih prioriteta u zauzimanju za unapređivanje zaštite na radu, kao područja od posebnog društvenog interesa u Republici Hrvatskoj, rečeno je na sastanku uz iskazan interes za buduću sadržajnu suradnju Veleučilišta u Karlovcu i časopisa "Sigurnost".

Prevedi »