Priprema novog strateškog okvira EU-a na području sigurnosti i zdravlja na radu za razdoblje 2021.-2027.

Created with Sketch.

Priprema novog strateškog okvira EU-a na području sigurnosti i zdravlja na radu za razdoblje 2021.-2027.

Europska komisija smatra potrebnim usvojiti novi strateški okvir EU-a na području sigurnosti i zdravlja na radu kako bi postavila zajedničke ciljeve i potaknula države članice i socijalne partnere na koordinirano djelovanje na različitim razinama. Unatoč postignutom napretku, još uvijek postoji niz važnih problema i pitanja vezanih uz sigurnost i zdravlje na radu koji zahtijevaju odlučne mjere na razini EU-a. Potreba za koordiniranim djelovanjem država članica postala je još očiglednija zbog pandemije COVID-19.

Sastavni dio pripreme novog Strateškog okvira EU-a za sigurnost i zdravlje na radu za razdoblje 2021. - 2027. predviđa savjetovanje sa širokim spektrom dionika, posebno s Savjetodavnim odborom za sigurnost i zdravlje na radu (ACSH) i Odborom viših inspektora rada (SLIC) ; a u obzir će se uzeti i zaključci Vijeća EU usvojeni tijekom rumunjskog, finskog i hrvatskog predsjedanja.

Europska komisija također je odlučila održati konzultacije o svom putu (takozvani "Plan inicijative Komisije"), u kojem utvrđuje ciljeve inicijative i kako ih namjerava postići.

Sudjelovanje u javnom savjetovanju o planu Europske komisije moguće je do 26. studenog 2020. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12673-EU-Strategic-Framework-on-Health-and-Safety-at-Work-2021-2027-

Prilika je podsjetiti da je Vijeće EU u svojim zaključcima krajem  2019. pozivajući EK  da predstavi novi strateški okvir EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu za razdoblje 2021. –2027.  zatražilo da se  pritom posebna pozornost usmjeri na  rješavanje izazova promjena u svijetu rada, ističući da se  "ulaganjima u sigurnost i zdravlje na radu doprinosi sprečavanju bolesti, nesreća te štetnog fizičkog i psihosocijalnog opterećenja povezanih s radom, a imaju i osjetan pozitivan učinak na gospodarstvo jer doprinose većoj učinkovitosti i održivim poslovnim karijerama. Zahvaljujući sigurnosti i zdravlju na radu smanjuje se učestalost bolesti povezanih s radom, čime se smanjuju stopa izostajanja s posla, invalidske mirovine, prezentizam, gubitak stručnog znanja i premije osiguranja, što pak dovodi do manjih troškova.Poboljšanjima u području sigurnosti i zdravlja na
radu, kao i u području dobrobiti na radnom mjestu, također se povećava zadovoljstvo radnika poslom, njihova predanost poslodavcima i produktivnost", zaključuje Vijeće EU.

 

                                                                                                          Vitomir Begović

Prevedi »