Kontrola širenja Covid-19 u radnom okruženju

Created with Sketch.

Kontrola širenja Covid-19 u radnom okruženju

Zdravstveni sustav u Hrvatskoj kao i širom Europe i svijeta sve se teže nosi s novim valom širenja epidemije COVID-19, a istovjetna prijetnja je i pred gospodarstvom.
U takvim okolnostima države poduzimaju različite dodatne mjere kako bi olakšali funkcioniranje zdravstvenog sustava, učinili sinergiju djelovanja poslodavaca i zdravstvenih stručnjaka, pojačali preventivno djelovanje i održali gospodarske aktivnosti.

Primjera radi u Ministarstvu zdravstva Slovenije , zajedno sa stručnjacima za medicinu rada, promet i sport te epidemiologiju, pripremili su okvirni protokol rada u vrijeme proglašene epidemije COVID-19. Zbog porasta zaraza i kako bi se učinkovito kontroliralo širenje zaraza u narednim tjednima, važna je suradnja i poslodavaca i specijalista medicine rada, prometa i sporta koji su dobro upoznati s radom u organizacijama.Uloga stručnjaka medicine rada, prometa i sporta bit će važna prije svega u pomaganju i koordinaciji rada s poslodavcima i njihovim odjelima za ljudske resurse u upravljanju daljnjim širenjem zaraze.

Radnik s potvrđenom infekcijom SARS-CoV-2 dužan je obavijestiti poslodavca koji prikuplja podatke o svim rizičnim bliskim kontaktima zaraženog radnika (obrazac Nacionalnog instituta za javno zdravlje može biti od pomoći) i te podatke dostavlja liječniku medicine rada.

Na temelju prikupljenih podataka poslodavac i liječnik medicine rada procjenjuju daljnji tretman radnika koji su bili u rizičnom bliskom kontaktu sa zaraženom osobom:radnik je poslan na posao od kuće ako to radni proces dopušta; ili radnik ostaje u organizaciji ako se radni procesi mogu organizirati na takav način da prijenos infekcije nije moguć, naime da je radno mjesto izolirano od drugih, osiguran je odvojeni dolazak na posao i odlazak s posla te osigurani odvojeni obroci; ili je radnik poslan u karantenu kod kuće, ako se ne može uspostaviti rad kod kuće ili "izolirani" posao u organizaciji, a pružatelj medicine rada radniku daje preporuke za ponašanje u karanteni.

Na isti se način postupa i s radnicima koji su bili u rizičnom kontaktu izvan radnog okruženja ili su o takvom kontaktu obaviješteni putem aplikacije #OstaniZdrav.

Poslodavac u suradnji s liječnikom medicine rada priprema popis radnika poslanih u karantenu kod kuće i prosljeđuje ga Nacionalnom institutu za javno zdravlje koji izdaje potvrdu koju je zaposlenik primio i služi za ostvarivanje prava na naknadu plaće ili drugih zdravstvenih i socijalnih prava.

Ostali radnici koji su bili u kontaktu sa zaraženom osobom, ali nisu u visokom riziku od bliskog kontakta, mogu i dalje raditi unutar organizacije poduzimajući sve preporučene mjere za sprečavanje prijenosa virusa (sigurna udaljenost, dosljedna i ispravna uporaba maske, higijena ruku itd.) . Međutim, gdje god je to moguće, savjetuje se uvođenje rada kod kuće.
U slučaju infekcije u radnoj organizaciji, poslodavac će, u suradnji s liječnikom medicine rada, preispitati sve ostale mjere za smanjenje infekcije i poduzeti sve dodatne mjere. Naglašava se da je važno konsolidirati redove tijekom epidemije i učiniti sve što je moguće kako bi se zaposlenici zaštitili od zaraze i što je više moguće održavali nesmetan tijek radnih procesa.

Vitomir Begović

Prevedi »