Pobijedimo COVID – 19 zajedno!

Created with Sketch.

Pobijedimo COVID – 19 zajedno!

Pojava COVID-19 početkom 2020.godine uvjetovala je brojne promjene u radu i životu usmjeravajući djelovanje na zaustavljanje širenja virusa u cijeloj Europi i svijetu.
Pandemija COVID-a 19 jedna je od najvećih opasnosti za čovječanstvo pa su nakon početka pandemije, brojne države i svjetska znanstvena zajednica uložili velike napore u istraživanje mogućnosti proizvodnje cjepiva protiv COVID -19. Angažiranost i napor brojnih istraživača u izuzetno kratkom roku rezultirala je testiranjem potencijalnih cjepiva i početkom provođenja potrebnih ispitivanja.

Odobreno cjepivo Comirnaty, ostala u postupku

Europska agencija za lijekove utvrdila je da cjepivo udovoljava visokim europskim standardima kao i sva druga cjepiva i lijekovi te je odobrila cjepivo Comirnaty koje prozvode Pfizer i BioNTech za upotrebu u zemljama EU te u zemljama europskog gospodarskog prostora.Djelotvornost tog cjepiva, ispitivana na oko 40.000 dobrovoljaca u trećoj fazi kliničkih ispitivanja, procijenjena je na oko 95%. Cjepivo je registrirano za primjenu kod osoba starijih od 16 godina.Zahvaljujući tome prva cjepiva postala su dostupna već krajem 2020. u manjim količinama, a tijekom 2021. godine provesti će se sukcesivno cijepljenja velikog broja ljudi diljem svijeta.
Hrvatska je do sada naručila 5 milijuna i 905 tisuća doza cjepiva. Milijun doza naručeno je od Pfizera i BioNTecha, 2, 7 milijuna od AstraZenece, 900.000 doza od Johnson&Johnsona, milijun doza od Moderne te 300.000 doza cjepiva CureVac.
Dosad se potvrdilo da je korona vrlo infektivan virus, a velik broj cijepljenih u SAD-u i Velikoj Britaniji pokazao je da u osnovi nema značajnijih nuspojava,osim kratkotrajnih i blagih manifestacija kao što su umor, glavobolja, bolno mjesto uboda, malaksalost, slabost, i koje prolaze brzo, što potvrđuje da je cjepivo sigurno, i da je rizik od cijepljenja zanemariv u odnosu na rizik od virusa.U slučaju da su uočene ozbiljne nuspojave cjepivo ne bi bilo odobreno.
Kontraindikacije za cijepljenje su akutna bolest i preosjetljivost na sastojke cjepiva,o čemu će brinuti liječnici.Trudnoća se ne smatra kontraindikacijom za cijepljenje, već dolazi u obzir ako potencijalna korist nadmašuje potencijalni rizik od cijepljenja, tj. dolazi u obzir ako trudnica ima čimbenike koji ju svrstavaju u vulnerabilnu skupinu za teške oblike COVID-19.Preboljenje COVID-19 nije kontraindikacija za cijepljenje i osoba se može cijepiti čim ozdravi.Osobe koje su u karanteni/samoizolaciji kao bliski kontakti oboljelih mogu se cijepiti ako nemaju simptome bolesti, ali nije preporučljivo ih pozivati na cijepljenje radi izbjegavanja stvaranja bliskih kontakata, da ne bi nekoga zarazile.

Cijepljenje u Hrvatskoj

Cjepljenje će u Hrvatskoj biti dobrovoljno i besplatno, ali da bi bilo efikasno ključno je da se velika većina građana cijepi. U smislu zaštite pučanstva, najveću razinu zaštite pružilo bi cijepljenje cijele populacije,a svakako treba težiti obuhvatu najmanje 70% populacije a poželjno je da taj postotak bude što veći. Ako se cijepi manje, bit će manje osoba zaštićeno i onda postoji veća vjerojatnost prijenosa bolesti i veći broj zaraženih.
Što se više populacije procijepi, mogućnost širenja virusa je manja i postiže se kolektivni imunitet.Pojava mutiranog soja virusa upozorava na važnost cijepljenja.
Iskustvo nas uči da su nas cjepiva spasila od ospica,turbekuloze,difterije,dječje paralize,velikih boginja i mnogih drugih ugroza.Nema razloga ne vjerovati da se isti učinak može postići i cjepivom protiv COVID-19. .
Prioritetne skupine za cijepljenje protiv bolesti COVID-19 obuhvaćaju osobe s povećanim rizikom od teških oblika bolesti, djelatnike u zdravstvu te korisnike i djelatnike pružatelja usluge smještaja osoba starije životne dobi i odraslih osoba s invaliditetom. Nakon cijepljenja ovih skupina stanovništva predviđeno je da se cjepivo ponudi cijelom stanovništvu prema određenom planu.Cijepljenje će provoditi liječnici obiteljske (opće) medicine, liječnici školske i adolescentne medicine, epidemiolozi, specijalisti medicine rada i sporta i drugi liječnici.Kod grupnog cijepljenje većeg broja osoba,cijepiti može više zdravstvenih radnika (medicinskih sestara/tehničara ili sanitarnih tehničara/inženjera) pod nadzorom jednog doktora medicine.

Informiranje,edukacija i društveni apel

U tijeku je zajednička kampanja Europske unije pod sloganom “Zajedno kroz krizu” i glavnom porukom: „Naprijed ne možemo podijeljeni nego u zajedništvu: s istraživačima, medicinskim osobljem, znanstvenicima, učiteljima, prijateljima i susjedima koji djeluju u pozadini.”

Pokrenuta je i nacionalna informativna kampanja koje je glavna poruka "Misli na druge: cijepi se!" . Cilj hrvatske nacionalne kampanje je građanima pružiti što više informacija o cjepivu, njegovim svojstvima i učincima, mogućim popratnim neželjenim pojavama nakon cijepljenja i kontraindikacijama za cijepljenje, kao i organizaciji i načinima provedbe programa cijepljenja za sve građane koji se odluče cijepiti. Kampanja ima dvije glavne odrednice: informiranje i edukaciju te društveni apel na solidarnost, empatiju i altruizam.
Pravovremeno, točno i transparentno informiranje građana o cijepljenju, osnovni je preduvjet da što veći broj građana, temeljeno na znanstvenim spoznajama, prepozna važnost cijepljenja te se odluči na cijepljenje.
Kampanjama se nikoga ne nagovara na cijepljenje, već se pružaju sve potrebne inforrmacije i apelira na svijest svakog pojedinca o potrebi solidarnosti s drugim članovima zajednice. Svatko od nas dio je zajednice, veće ili manje, ali zajednička budućnost ovisi o svakome od nas!
Cjepivo znanstvenici smatraju najdjelotvornijom obranom od COVID -19, a dali ćemo i kada iz ove situacije izaći kao pobjednici, ovisi o tome koliko će se građana cijepiti.

Cijepljenje radno aktivne populacije i dobrovoljnost

Pandemija koronavirusa učinila je velik šok za svjetsko, europsko a time i nacionalno gospodarstvo.U cilju ublažavanja posljedica donijete su različite mjere pružanja pomoći onim građanima i sektorima koji su posebno pogođeni.U sadašnjem i budućem razdoblju zaštita i očuvanje zdravlja preuduvjet je održivosti gospodarskih aktivnosti i financija,zdravstvenog sustava i normalnog funkcioniranja zajednice.
U zauzimanju za sigurno i zdravo radno okruženje, ali i zbog opće prevencije ,značajno je osvijestiti i važnost cijepljenja radno aktivnog stanovništva.
Omogućavanjem cijepljenja pojavit će se pitanje,treba li i smije li cijepljenje biti obavezno i da li poslodavci mogu svojim radnicima naložiti da se cijepe ako žele zadržati posao ili ako se žele zaposliti.
Budući da Hrvatska neće donijeti zakon o obveznom cijepljenju proziv COVID - 19 , već je namjera putem edukativno kampanje, usmjeriti građane na dobrovoljnu odluku,poslodavci nemogu uvjetovati zaposlenima obvezu cijepljenja, budući bi to zadiralo u temeljna ljudska prava i ustavne slobode.
Zato je potreban proaktivan pristup,kojim će se omogućiti osvješćivanje svih o važnosti cijepljenja i imunizacije.

Što je moguće učiniti u praksi kako bi pomogli u borbi protiv ove pandemije i zaštitili zaposlenike, a posredno i druge ?

Najvažniju ulogu imaju znanje i osviještenost; svatko mora biti dobro upoznat s načinima na koji se virus širi, sa simptomima zaraze, kako smanjiti izloženost na najmanju moguću mjeru i kako se učinkovito zaštititi cjepivom.

Osobe koje se cijepe protiv COVID -19 stječu imunitet od zaraze u doglednoj budućnosti (za sada iz objektivnih razloga nema empirijske potvrde o duljini trajanja imuniteta). Osoba cjepljenjem smanjuje mogućnost da postane izvor ili prijenosnik zaraze za druge osobe s kojima dolazi u kontakt.
Na svakom je pojedincu odgovornost da osobno doprinese zaustavljanju širenja pandemije.,a jedna od značajnih mogućnosti je i cijepljenje.

Prilika je za potvrdu društvene odgovornosti svakog poduzetnika, poduzeća i ustanove aktivnim sudjelovanjem u borbi suzbijanja pandemije,ističući i ovom prilikom da su zdravlje i očuvanje radne sposobnosti radnika vrednote od posebnog društvenog interesa u Republici Hrvatskoj.

U radnim sredinama u okviru promicanja mjera prevencije zaštite zdravlja i sigurnosti na radu preporučljivo je uz neposredno angažiranje poslodavaca,njihovih ovlaštenika za zaštitu na radu, stručnjaka zaštite na radu, sindikalnih i povjerenika radnika za zaštitu na radu , ugovornih timova medicine rada , i osoba zaduženih za upravljanje ljudskim resursima, organizirati pravovremeno i pouzdano informiranje radnika o sigurnosti i efikasnosti cijepljenja te o nezamjenjivoj važnosti cijepljenja u zaštiti osobnog zdravlja ali i zdravlja drugih.

Komunikacijskim aktivnostima nužno je povećavati razinu i kvalitetu informiranosti zaposlenih o potrebi cijepljenja, svrhovitosti cjepiva i njegovim pozitivnim učincima u zaštiti od zaraze virusom. Koristeći različite dostupne mogućnosti interne komunikacije uz pružanje svih stručnih objašnjenja i materijale (plakate, brošure i spotove), odgovarajućem odzivu i motivaciji radnika za sudjelovanje u ovoj općezdravstvenoj akciji može doprinijeti u svakoj radnoj sredini i osobno iskazani stav poslodavaca, nadređenih rukovoditelja i radničkih predstavnika.
Zasigurno da nitko osobno ne želi oboljeti a time i prenijeti bolest drugome u radnoj sredini ili svome domu, što je dovoljan razlog za racionalnu odluku.

Cijepljenje u radnim sredinama

U planiranju provedbe cijepljenja poslodavci u suradnji sa Županijskim zavodima za javno zdravstvo i Županijskim stožerima civilne zaštite , mogu dogovoriti dolazak mobilnih timova cjepitelja u njihove radne sredine , kako bi se cijepljenje provelo na radnom mjestu u poduzećima, u odgojno-obrazovnim ustanovama, u drugim ustanovama i organizacijama.
Cijepljenje ne zahtjeva posebnu žrtvu,već dobru volju i zajedništvo.Pobjedu nad virusom treba ostvariti timski u svakom poduzeću,u svakoj ustanovi , u svakoj radnoj i životnoj sredini, a time i cijeloj društvenoj zajednici.
Prihvaćajući poruku "Misli na druge: cijepi se!", budimo odgovorni, jer zdravlje i sigurnost nemaju alternative !
U aktualnoj situaciji ne zaboravimo na očuvanje opće zdravstvenog i mentalnog zdravlja, druge rizike na radu, i trajnu obvezu sprječavanja ozljeda na radu,profesionalnih i drugih bolesti povezanih s radom.

Vitomir Begović

Prevedi »