Osposobljavanje za sigurnost i zdravlje na radu

Socijalni partneri u Francuskoj su konstruktori Preventivne putovnice, nove javne usluge razvijene za poboljšanje prevencije profesionalnih rizika i poboljšanje vještina zaposlenika. Razvijena je u sklopu Nacionalnog odbora za prevenciju i zdravlje na radu (CNPST), koji se sastoji od 30 članova koji se sastaju svaki mjesec kako bi omogućili socijalni dijalog i konsenzusom donosili mišljenja, prijedloge…
Read more