Ustavni sud o propisima iz zaštite na radu

Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu Republike Hrvatske propisana je nadležnost Ustavnog suda za provođenje nadzora nad donošenjem propisa za izvršenje Ustava, zakona i drugih propisa. Ustavni sud Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. veljače 2024. na osnovu  prijedloga  za  provođenje nadzora nad donošenjem propisa za izvršenje Ustava, zakona i drugih propisa iz nadležnosti ministra…
Read more