Prevenirati ozljede i bolesti na radu

Tijela javne vlasti imaju obvezu objavljivati pravodobne, potpune i točne informacije. Ako to ne učine, Ustavom Republike Hrvatske i zakonom zajamčeno je pravo svakoga građanina ili pravne osobe na pristup informacijama koje imaju tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj, neovisno o svrsi u koju se informacija želi koristiti. Na temelju Zakona o pravu na pristup…
Read more