Osvijestiti i educirati o prevenciji mišićno-koštanih poremećaja povezanih s radom

U središtu aktualne  EU kampanje je tema „Smanjenje opterećenja za zdrava radna mjesta” 2020-2022., a njome se pokušava podignuti svijest o važnosti aktivnog upravljanja sigurnošću i zdravljem na mjestu rada. Poremećaji mišićno-koštanog sustava povezani s radom predstavljaju ozbiljan zdravstveni problem u Hrvatskoj i Europi, što upućuje na potrebu jačanja svijesti,odgovornosti i prevencije u organizaciji i…
Read more