Mirenje u sporovima iz područja zaštite na radu

Uvod Budući da su život, zdravlje i očuvanje radne sposobnosti radnika vrednote od posebnog društvenog interesa u Republici Hrvatskoj, a zaštita na radu kao organizirano djelovanje od javnog interesa, zadaća je svih odgovornih čimbenika djelovati preventivno u organizaciji i provedbi mjera i aktivnosti kojima je cilj osiguranje odgovarajućih sigurnih i zdravih uvjeta rada, kako bi…
Read more