Izloženost radnika čimbenicima rizika od raka u Europi

Created with Sketch.

Izloženost radnika čimbenicima rizika od raka u Europi

Rak je vodeći uzrok smrtnosti povezane s radom u EU. Identificiranje pametnih rješenja i razmjena dobrih praksi između tvrtki i organizacija mogli bi napraviti ogromnu razliku. Kako? To bi smanjilo izloženost radnika karcinogenima te bi poboljšalo preživljavanje mnogih radnika danas i sutra. Više od polovice smrtnih slučajeva povezanih s radom povezano je s izloženošću uzročnicima raka na poslu. Te se smrti mogu spriječiti, pa zašto dopuštamo da radnici i dalje budu izloženi?

Postoji potreba za sprečavanjem ili smanjenjem izloženosti karcinogenima na radnom mjestu. Putokaz – Plan puta je akcijska shema za podizanje svijesti i razmjenu dobrih praksi.

Plan puta o karcinogenima inicijativa je austrijskog Saveznog ministarstva za rad, socijalna pitanja i zaštitu potrošača, belgijske Savezne javne službe za zapošljavanje, rad i socijalni dijalog, njemačkog Saveznog ministarstva rada i socijalnih pitanja, finskog Ministarstva za socijalna pitanja i zdravstvo, francuskog Ministarstva rada, zapošljavanja i integracija, portugalske Uprave za radne uvjete, nizozemskog Ministarstva za socijalna pitanja i zapošljavanje, slovenskog Ministarstva za rad, obitelj, socijalna pitanja i jednake mogućnosti, španjolskog Ministarstva rada i socijalnog gospodarstva, BusinessEurope (europskog udruženja poslodavaca), Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA), Europske agencije za kemikalije (ECHA), Europske komisije i Europske konfederacije sindikata.

Izravni troškovi izloženosti kancerogenim tvarima na poslu diljem Europe procjenjuju se na 2,4 milijarde eura godišnje. Uzimajući u obzir izdatke za zdravstvenu skrb i gubitke produktivnosti, taj se broj procjenjuje na 4 do 7 milijardi eura godišnje (RIVM, 2016.).

Za Europu se procjenjuje da ukupan broj osoba koje dobiju rak zbog profesionalne izloženosti karcinogenima prelazi granicu od 120.000 slučajeva godišnje, uzrokujući gotovo 80.000 smrtnih slučajeva godišnje.

Predstavljeni su prvi nalazi istraživanja o izloženosti radnika čimbenicima rizika od raka u Europi. Dostupna je interaktivna igra prilagođena korisniku o osnovnim pravilima za rukovanje karcinogenima na radnom mjestu.

Španjolski institut INSST organizirao je konferenciju “Prevencija raka povezanog s radom“ , na kojoj su predstavljeni neki od rezultata strategije RoC 2.0 povezano s nastojanjima da se prezentiraju podaci o karcinogenima te poduzmu učinkovite aktivnosti promicanja korištenja sigurnih radnih praksi i povećanje svijesti o kancerogenim tvarima koje nastaju u procesu rada.

Za razdoblje 2020.-2024. Mapom puta za  karcinogene  pokrenuto je  dvanaest izazova kako bi se postigao daljnji učinak na sprečavanju izlaganja radnika kancerogenim tvarima te su utvrđena sljedeća četiri cilja: Stvaranje svijesti u Europi među poduzećima i radnicima o rizicima izloženosti kancerogenim tvarima i potrebi za preventivnim radnjama; Pružanje pomoći poduzećima i radnicima u sprječavanju izlaganja kancerogenim tvarima na radnom mjestu  i minimiziranju njihovog učinka na radnu snagu; Angažiranje industrije i sektora te povećanje uključenosti relevantnih strana kako bi se  proširili napori diljem Europe te primjena ciljanih inovacija kako bi se premostio jaz između rezultata istraživanja i potreba poduzeća.

Na konferenciji je Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) predstavila prve nalaze Istraživanja izloženosti radnika faktorima rizika od raka (WES), koje je provedeno između rujna 2022. i veljače 2023. Cilj  istraživanja bio je  bolje definirati čimbenike rizika na radnom mjestu koji mogu uzrokovati rak i pružiti ažurne i sveobuhvatne podatke koji se mogu koristiti za prevenciju rizika, podizanje svijesti i donošenje politika. Ključni nalaz ankete je da su izloženost ultraljubičastom (UV) zračenju (20,8 % ispitanika) i emisijama dizelskih motora (20 % ispitanika) najčešći rizici od raka na radnom mjestu u Europi.  

Kao i u svim drugim područjima jačanja mjera prevencije sigurnosti i zdravlja na radu, i kod prevencije rizika karcinogena važna je edukacija, i to u ranoj životnoj dobi, odnosno u razdoblju osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja.

U lipnju 2024. bit će predstavljeni najnoviji rezultati provedbe strategije RoC 2.0, među kojima je i uvođenje znanja o kancerogenim tvarima i zaštiti na radu u obrazovanje, za što su zadužene Slovenija i Belgija. Zavod za školstvo Republike Slovenije, u suradnji s Ministarstvom za rad, obitelj, socijalna pitanja i jednake mogućnosti Slovenije, priprema nastavne planove za poučavanje osnovnoškolske djece o karcinogenima.

Belgija je nedavno objavila jednostavnu interaktivnu igricu o osnovnim pravilima postupanja s tvarima na radnom mjestu, namijenjenu srednjoškolcima. Igra je dostupna na engleskomfrancuskom i nizozemskom jezikuU njemu igrač mora identificirati potencijalno opasne okolnosti koje uključuju karcinogene na radnom mjestu (na gradilištu, u bolnici i tvornici) i savjetovati poslodavca. 

Polazeći od temeljnog načela prevencije dostupan je i pregled dobrih praksi tj. budući da je zamjena opasnih kemikalija sigurnijim alternativama na vrhu hijerarhije mjera za sprečavanje kemijskih rizika na poslu, uključujući prevenciju profesionalnih karcinoma.

Time se implementacija strategije RoC 2.0 približava završnoj fazi. U pripremi je strategija  3.0 za razdoblje 2025.- 2027., koja će uglavnom biti usmjerena na širenje informacija i podizanje svijesti.

Grupa prijatelja putokaza među pojedincima, institucijama, organizacijama i tvrtkama širi se iz dana u dan diljem Europe i svijeta, kao i potpora pojedinih država: Španjolska, Njemačka, Portugal, Irska, Slovenija, Cipar, Grčka, Češka Republika, Island, Danska, Latvija, Norveška, Francuska, Švedska, Finska, Belgija, Estonija, Austrija i Nizozemska.

Samo zajednički napor ojačat će prevenciju na radnim mjestima u Europi, kako bi  eliminirali  karcinogene i zaštitili radnike. Iz Hrvatske u ovu aktivnost uključeni su i registrirani ZIRS Učilište, Znanstveno-stručni časopis „Sigurnost“ te 11 pojedinaca  koji podržavaju strategiju prevencije karcinoma povezanih s radom, i slobodno koriste pečat 'prijatelji plana puta'  kako bi dodatno promovirali zdrava radna mjesta bez raka u Hrvatskoj i Europi.

Budite i vi dio toga, pridružite se grupi i podržite ovaj dobrovoljni akcijski program za sprečavanje izloženosti karcinogenima. Prihvatimo poruku „Zajedno možemo napraviti razliku!“, ostvarimo sinergijsko djelovanje i učinak, podignimo svijest o toj temi u svom radnom okruženju, institucijama, zemlji i javnosti.

                                                                                                              Vitomir Begović

Prevedi »