COVID-19, digitalizacija radnog okruženja, sigurnost i zdravlje na radu

Created with Sketch.

COVID-19, digitalizacija radnog okruženja, sigurnost i zdravlje na radu

Tradicionalna godišnja konferencija

U organizaciji Zavoda za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o. i  uz stručnu podršku Udruge za promicanje zaštite u Zagrebu će se 9.prosinca 2021. u Hotelu „Antunović“, održati tradicionalna nacionalna  godišnja stručna Konferencija zaštite na radu.

U konferencijskoj dvorani i drugim prostorima bit će  osigurani svi potrebni uvjeti i mjere prevencije,kao i poštivanje propisanih epidemioloških mjera, a moguće je i on line sudjelovanje prijavljenih.

Kao što je bilo i mnogih godina ranije , i ova Konferencija  će biti i prilika za nazočnost i susret  poslodavaca,njihovih ovlaštenika, stručnjaka zaštite na radu, specijalista medicine rada i sporta,povjerenika radnika za zaštitu na radu, sindikalnih povjerenika, predstavnika radničkih vijeća, rukovoditelja upravljanja ljudskim resursima, predstavnika ministarstava, inspekcijskih službi, strukovnih udruga,komora i drugih zainteresiranih za ovu izuzetno važnu  problematiku.

U središtu cjelodnevnog skupa kojeg je moderator  mr.sig. Vitomir Begović, bit će obilježavanje  50. obljetnice najstarije strukovne udruge - Udruge za promicanje zaštite, a cjelokupnim sadržajem konferencije dominirat će teme vezane za ; Hrvatsku u vrijeme i nakon COVID-19; ubrzanu robotizaciju i digitalizaciju u vrijeme COVID-19, nove podzakonske propise; organizaciju i provedbu obrazovanja u okviru studija sigurnosti i zaštite na radu u Sloveniji; značaju stručnog osposobljavanja u  prevenciji  teških incidenata;  te o  djelovanju inspekcije zaštite na  radu u specifičnim uvjetima.

Nakon izlaganja održati će se i okrugli stol na kojem će sudjelovati istaknuti stručnjaci iz ministarstva, javnih ustanova, instituta,inspekcijskih službi,udruga i tvrtki , kako bi kroz raspravu iskazali svoja proimišljanja i rješenja, kako ostvariti sigurno i zdravo radno okruženje, i dobrobit radnika u uvjetima pandemije Coronavirusa, ali i svakodnevnog  razvoja  robotizacije i digitalizacije.

Robotizacija, upotreba umjetne inteligencije i veća prisutnost rada na daljinu smanjuju rizik od opasnih zadaća, primjerice zadaća povezanih s vrlo zagađenim područjima kao što su sustavi zbrinjavanja otpadnih voda, odlagališta otpada ili područja fumigacije u poljoprivredi. Međutim, nove tehnologije predstavljaju i niz izazova zbog: povećane nestalnosti u odnosu na to kad i gdje se posao obavlja; i rizika povezanih s novim alatima i strojevima. Na sigurnost i zdravlje radnika mogu utjecati i klimatske promjene, među ostalim uslijed povećane temperature okoline, onečišćenja zraka i ekstremnih vremenskih uvjeta.

Pandemija bolesti COVID-19 pokazala je koliko su sigurnost i zdravlje na radu važni za zaštitu zdravlja radnika, funkcioniranje našeg društva i kontinuitet ključnih gospodarskih i društvenih aktivnosti. Stoga put prema oporavku i ponovnom pokretanju produktivnosti mora uključivati i obnovljenu obvezu da sigurnost i zdravlje na radu ostanu prioriteti te da se poboljšaju sinergije između politika sigurnosti i zdravlja na radu i politika javnog zdravlja.

Kao dio stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu, zaposlenih u ovlaštenim tvrtkama za zaštitu na radu, održati će se praktične radionice s temom „Ispitivanja radne opreme“.

Sudionici će uz prigodan poklon, dobiti i zbornik radova Konferencije,bit će predstavljen i novi broj stručno-znanstvenog  časoopisa „Sigurnost“ s vrlo aktualnim i poticajnim  temama. 

Više informacija o mogućnosti sudjelovanja na Konferenciji možete saznati na https://skup-znr.zirs.hr/

Zašto iskoristiti priliku i  sudjelovati na ovoj Konferenciji ?

Prevencija rizika i promicanje sigurnijih i zdravijih uvjeta na mjestima rada ključni su za očuvanje radne sposobnosti radnika, zadovoljavanje  potreba tržišta rada, održivost mirovinskog i zdravstvenog sustava,  ostvarivanje  poslovnih planova, produktivnosti,  konkurentnosti, gospodarskog rasta te za  materijalnu sigurnost pojedinca  i njegove obitelji.Pojava novih zanimanja i novih načina rada, sve veći broj novih vrsta radnih mjesta i oblika rada  te  velik broj samozaposlenih osoba predstavljaju izazov.

Potreba je i  za promišljanjem o mogućim pravcima razvoja sigurnosti i zdravlja na radu u promijenjenom radnom okruženju,polazeći od potrebe da svi ključni dionici djeluju  sinhronizirano, proaktivno, inovativno, kreativno,odgovorno  i učinkovito ,potvrđujući djelima da su život, zdravlje  i očuvanje radne sposobnosti radnika osnovno ljudsko pravo,a time i poseban društveni interes.   

Poslodavcima i radnicima potrebno je pružiti podršku da ostanu sigurni i zdravi u radnom okruženju koje se zbog pandemije bolesti COVID-19 znatno promijenilo.Radne aktivnosti  ne mogu se obustaviti ,a uz kvalitetno i stručno informiranje , mjerama prevencije moguće je spriječiti teške posljedice bolesti,kao  i dugoročne posljedice. Rad na daljinu također je otvorio mnoga pitanja na koja je potrebno pružiti adekvatne i praktične odgovore;upravljanje, radno vrijeme, problem izolacije i mentalno zdravlje, ergonomski uvjeti  i dr.

Trenutak je u kojem moramo pronaći odgovore na pitanje ; što digitalizacija radnog okruženja znači za organizaciju rada,kvalitetu poslova,sigurnost i zdravlje na radu ? Koji su novi oblici upravljanja radnicima uz potporu umjetne intelignecije ? Kako prevenirati psihosocijalne rizike u digitalnom radnom okruženju  i poboljšati mentalno zdravlje radne populacije ? Kako učinkovito  spiječiti teške incidente,temeljito provoditi  istrage nesreća,utvrđivati  i uklanjati  uzroke nesreća,  jačanjem provedbe mjera prevencije i stručnim osposobljavanjem radnika i rukovoditelja.

IV industrijska revolucija zahtjeva odgovorne i sustavne mjere ekonomske, socijalne i obrazovne politike u svrhu primjerene  prilagodbe suvremenim zahtjevima tržišta rada. Rast i razvoj znanja i vještina zaposlenika moraju ići u korak s tehnološkim razvojem. Danas se više nego ikad prije nameće imperativ ulaganja u ljudske resurse, a dio tog ulaganja je zaštita na radu i zaštita zdravlja radnika.

Najbolje uloženo  vrijeme je stjecanje novih spoznaja i znanja, mogućnost upoznavanja drugih osoba s kojima dijelimo iste profesionalne interese i ciljeve.

U vremenu brzih promjena i izazova u svijetu rada, radi  promicanja i pomicanja granica znanja od izuzetne je važnosti razmjena iskustva, dobre prakse i stjecanje novih znanja,a konferencije, okrugli stolovi i  radionice, uz aktivnu participaciju, najbolji su način susreta i interakcije zainteresiranih  relevantnih dionika.

 

                                                                                                            Vitomir Begović

Prevedi »