Znanjem do izvrsnosti

Created with Sketch.

Znanjem do izvrsnosti

Cjeloživotno usavršavanje svakog čovjeka imperativ je današnjega društva koje se razvija prema društvu znanja, a posebno vrijedi za sve osobe kojima je profesionalna zadaća sigurnost i zdravlje na radu.

ZIRS Učilište – ustanova za obrazovanje odraslih i Udruga za promicanje zaštite; obrazovni suradnici, donijeli su Plan i program stalnog stručnog usavršavanja iz područja zaštite na radu te zaštite zdravlja na radu za 2023. godinu, koji će se provoditi  u sklopu Akademije sigurnosti kao središnjeg centra izvrsnosti cjeloživotnog učenja, gdje će se organizirati: stručni seminari, radionice, okrugli stolovi, panel rasprave, otvoreni forumi, savjetovanja, konferencije, in-house edukacije i dr., kao oblici izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanja i unapređivanja znanja.

U sklopu Akademije sigurnosti oblikovat će se programi u skladu s promjenama u svijetu rada, području zaštite na radu, zaštite zdravlja i okoliša a prema potrebama pojedinih korisnika te ovisno o poslovima koje obavljaju. Time će se na najbolji način odgovoriti na izazove koje donosi vrijeme obilježeno brzim promjenama te rastućim zahtjevima stručnosti, profesionalnosti i kompetentnosti.

Zalaganje za sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih i drugih bolesti može uspjeti jedino promicanjem pristupa koji u središte proizvodnog procesa stavlja čovjeka, sigurnost i zaštitu zdravlja kao osnovno radno i ljudsko pravo.

Prevencija rizika i promicanje sigurnijih i zdravijih uvjeta na mjestima rada ključni su za očuvanje radne sposobnosti radnika, zadovoljavanje potreba tržišta rada, održivost mirovinskog i zdravstvenog sustava, ostvarivanje poslovnih planova, produktivnosti, konkurentnosti, gospodarskog rasta, demografsku revitalizaciju te materijalnu sigurnost pojedinca i njegove obitelji.

Znanje je oduvijek bilo siguran put kojim se može postići izvrsnost. Poslovni ugled, konkurentsku prednost i radnu uspješnost donosi znanje i težnja ka stalnom učenju, usvajanju i primjeni novih znanja.

Sadržaji programa usmjereni su na izobrazbu i stručno usavršavanje stručnjaka za  zaštitu na radu, koordinatora zaštite na radu, ovlaštenika poslodavaca koji obavljaju i poslove zaštite na radu, stručnjaka zaštite na radu ovlaštenih osoba za zaštitu na radu, inspektora za zaštitu na radu, službenika ministarstva nadležnog za rad i zaštitu na radu, službenika javne ustanove koji rade na posovima sigurnosti i zaštite zdravlja na radu,  sudaca, vještaka za zaštitu na radu, poslodavaca, rukovoditelja ljudskih resursa te radničkih predstavnika (sindikalnih povjerenika, članova radničkog vijeća, povjerenika radnika za zaštitu na radu).

Cilj plana i programa stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu, kao i drugih ključnih sudionika jest održavanje i unapređivanje stručne osposobljenosti za obavljanje zahtjevnih i odgovornih poslova, unapređenje kvalitete usluga u području zaštite na radu, potpora stručnom i profesionalnom razvoju svakog stručnjaka zaštite na radu te promicanje cjeloživotnog učenja za rad.

Obrazovni suradnici u provedbi plana i programa izobrazbe i stručnog usavršavanja surađivat će i s drugim zainteresiranim strukovnim organizacijama, komorama, sveučilištima, veleučilištima, ovlaštenim osobama za poslove zaštite na radu te drugim fizičkim i pravnim osobama koje mogu pružiti doprinos u kvalitetnoj  provedbi izobrazbe i stručnog usavršavanja.

Polaznici pojedinih programa dobit će i odgovarajuće potvrde kojima će moći dokumentirati pohađanje edukativnih programa.

Primijenit  će se i određeni model vrednovanja širine interesa i zalaganja pojedinaca, pri čemu svaki polaznik programa i sam postaje dodatno motiviran vrednovatelj. Dodatni trud, odricanje i napor nagradit će se primjerenim priznanjem Oscar safety education (staklena stilizirana plaketa), onim polaznicima koji u kalendarskoj godini sudjelovanjem u pojedinim programima izobrazbe i usavršavanja ostvare najmanje 30 bodova.

Informacije o planiranim programima dostupne su zainteresiranim polaznicima na https://www.sigurnost.eu/akademija-sigurnosti/plan-i-program-izobrazbe/, gdje se može i popuniti obrazac Predprijave za iskaz interesa za sudjelovanje u pojedinom programu izobrazbe i stručnog usavršavanja, radi planiranja i formiranja grupa za određeni oblik izvedbe programa, odnosno osiguranja svih odgovarajućih uvjeta za realizaciju pojedinog oblika izobrazbe i usavršavanja.

                                                                                                              Vitomir Begović

Prevedi »