Zakon o radu u e-Savjetovanju

Created with Sketch.

Zakon o radu u e-Savjetovanju

Na portalu e-Savjetovanja pokrenuto je savjetovanje javnosti o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu koje će trajati do 11. kolovoza 2022. godine.

Dakle, radi se o zakonu koji je od izuzetne važnosti i za radnike i za poslodavce, pa se očekuje njihovo anagažirano sudjelovanje u procesu e-Savjetovanja.

Kako su područja rada i zaštite na radu u uskoj vezi, logično je da su zakonske odredbe interesantne i stručnjacima za zaštitu na radu i ovlaštenicima poslodavaca i povjerenicima radnika za zaštitu na radu.

U obrazloženju se navodi da je Zakonom o radu između ostalog potrebno osigurati provođenje mjera utvrđenih Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. godine kao hijerarhijski najvišim nacionalnim aktom strateškog planiranja, a nastavno na koji je donesen i Nacionalni plan za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje 2021.-2027. te koji kao srednjoročni akt strateškog planiranja također sadrži mjere koje se odnose na Zakon o radu. Pri tome se posebna pažnja posvećuje i provedbi ciljeva zadanih Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026., kao važnom strateškom dokumentu koji Republiku Hrvatsku obvezuje na unaprjeđenje radnog zakonodavstva. Nacionalni plan oporavka i otpornosti rezultat je planskog instrumenta kojim je Europska unija odgovorila na ekonomsku i društvenu krizu uzrokovanu pandemijom bolesti COVID-19, a provedba utvrđenih reformi trebala bi omogućiti Republici Hrvatskoj korištenje značajnih financijskih sredstava za strukturne reforme i ulaganja radi gospodarskog oporavka i stjecanja otpornosti države i gospodarstva u razdoblju krize.

Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu, odnose se na: ugovor o radu na određeno vrijeme, ugovor o radu za stalne sezonske poslove, rad na izdvojenom mjestu rada, upućivanje radnika u inozemstvo, dodatan rad, nove i dopunjene odredbe zakonodavnog okvira kojim se povećava razina zaštite djece i maloljetnika u području rada, uvjete rada radnika koji rade u nepunom radnom vremenu, niz zakonskih odredbi o pravima iz radnog odnosa radnika koji ostvaruju rodiljna i roditeljska prava u skladu s posebnim propisom, rad putem agencija za privremeno zapošljavanje, zakonske odredbe o probnom radu i o osposobljavanju radnika, zakonske odredbe o radnom vremenu, plaćeni i neplaćeni dopust, nove odredbe kojima se uređuje pravo radnika na odsutnost s posla zbog hitnih razloga, niz zakonskih odredbi o plaći, prestanak ugovora o radu, zakonske odredbe o otkaznom roku, tijeku otkaznog roka i otpremnini, dostavu odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa, sudsku zaštitu prava iz radnog odnosa i teret dokazivanja u radnim sporovima, zaštitu dostojanstva radnika, jačanje sindikalnog djelovanja, dostavu kolektivnih ugovora nadležnom tijelu, reguliranje rada putem digitalnih radnih platformi te propisivanje prekršaja i sankcija.

Pojedine odredbe izmjena i dopuna Zakona o radu u vezi su i s područjem sigurnosti i zdravlja na radu, pa je i to dodatni razlog za sudjelovanje u postupku ovog e-Savjetovanja.

Doprinos oblikovanju kvalitetnog i provedivog zakona možete pružiti sudjelovanjem u e-Savjetovanju.Registracija je jednostavna  putem  portala e-Savjetovanja (https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=21184)

Vitomir Begović

Prevedi »