Za učinkovitu zaštitu u javnom sektoru

Created with Sketch.

Za učinkovitu zaštitu u javnom sektoru

Radionice iz ZNR

Budući  da Europska unija financiranjem projekata kroz Europski socijalni fond (ESF) potiče razvoj socijalnog dijaloga, Matica hrvatskih sindikata je  aktivnim apliciranjem na projektne natječaje, prepoznala priliku za jačanje socijalnog dijaloga kroz edukaciju svojih članova o temama vezanim uz područja radnog prava, zaštite na radu,  kolektivnih ugovora, uloge sindikalnih organizacija u društvu i o drugim srodnim sadržajima iz područja socijalnog dijaloga.

Reprezentativna sindikalna središnjica;Matica hrvatskih sindikata okuplja 60.000 članova, organiziranih u  10 sindikata iz područja zdravstva, predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg školstva, znanosti i visokog obrazovanja, pravosuđa, djelatnosti mirovinskog osiguranja te bankarskih djelatnosti. Matica promiče zajednička prava i interese više od 60.000 članova.

Matica hrvatskih sindikata u partnerstvu s Gradom Šibenikom provodi projekt „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – Perspektive tržišta rada“ koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (ESF) iz poziva „Jačanje socijalnog dijaloga – faza III“. Projekt je ukupno vrijedan  1.023.793, 98 HRK. Navedeni projekt svojevrstan je nastavak prethodno uspješno provedenih projekata u okviru poziva Jačanje socijalnog dijaloga.

U okviru projekta izrađen je program edukativnih radionica iz područja zaštite na radu i aktivnog sindikalnog predstavništva, a nakon održana  dva skupa za članove iz djelatnosti visokog obrazovanja u  Osijeku ,održana je  za članove Sindikata odgoja i obrazovanja Hrvatske te Nezavisnog sindikata knjižničara Hrvatske s područja grada Zagreba  edukacijska radionica u Zagrebu.

Predavač na radionicama bio je mr. sig. Vitomir Begović, koji je polaznicima prenesao svoje dugogodišnje iskustvo iz rada na različitim zahtjevnim poslovima  u gospodarstvu,sindikatu,  državnoj i javnoj upravi te visokom obrazovanju, s posebnim naglaskom na područje socijalnog dijaloga i zaštite na radu.

Cilj radionica je unaprijediti sadržaj i kvalitetu socijalnog dijaloga poslodavca i radničkih predstavnika u području zaštite na radu,osnažiti kadrovske kapacitete sindikata i radničkih predstavnika  za razumijevanje i provedbu aktivnosti u  zastupanju i ostvarivanju interesa  radnika  u području zaštite na radu  kao i  suradnju s poslodavcem i njegovim predstavnicima  ,te stvoriti uvjete za učinkovitost, održivost i kontinuitet socijalnog dijaloga u području zaštite na radu u  sviom djwelatnostima javnog sektora.

Na radionicama se uz izlaganje i praktične primjere,  razgovora  o specifičnim izazovima zaštite na radu u pojedinim djelatnostima javnog sektora , a  za sudionike su  pripremljeni  i praktični zadaci uz indivudualni i grupni rad, te demonstraciju  različitih vježbi u svrhu  prevencije bolesti povezanih s radom.

Polaznici su iskazali veliki interes za sadržaj radionica i aktivno sudjelovanje, ukazujući na niz problema s kojima se susreću u svojim radnim sredinama vezano za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, ocjenjujući radionice izuzetno potrebnim i korisnim  za svoj budući rad i djelovanje u zastupanju prava i interesa radniak te suradnju s poslodavcima u drugim čimbenicima.

Prema programu do završetka projekta početkom slijedeće godine radionice će se održati  u svim dijelovima Hrvatske, s ciljem uključivanja sindikalnih predstavnika svih javnih službi  u edukacijua zatim i provedbu aktivnosti na učinkovitoj organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu u odgojno-obrazovnim , zdravstvenim i socijalnim ustanovama te drugim javnim službama.

Prevedi »