Strategija sigurnosti i zdravlja na radu u EU

Created with Sketch.

Strategija sigurnosti i zdravlja na radu u EU

Strateški okvir o sigurnosti i zdravlju na radu za razdoblje 2021.-2027. Europske komisije definira ključne prioritete i aktivnosti za unapređenje zdravlja i sigurnosti radnika te nudi rješenja za nagle promjene u gospodarstvu, demografiji i načinima rada

Europska komisija 28. lipnja službeno pokreće strateški dokument kojeg je termeljno  usmjerenje jasno: predviđanje promjena i upravljanje njima, bolja prevencija nesreća na radu i profesionalnih bolesti te povećanje pripravnosti za eventualne buduće zdravstvene krize.

Kako su COVID-19, digitalizacija i zelena tranzicija doveli do nezabilježenih promjena u prirodi posla, mjestima i načinima rada, novim se strateškim okvirom želi mobilizirati institucije EU-a, države članice, socijalne partnere i druge dionike na rješavanje ovih glavnih prioriteta.

Pandemija bolesti COVID-19 pokazala je koliko su zdravlje i sigurnost na radu važni za zaštitu zdravlja radnika, funkcioniranje društva i kontinuitet ključnih gospodarskih i društvenih aktivnosti. U tom kontekstu Komisija  ispunjava svoju obvezu ažuriranja pravila o sigurnosti i zdravlju na radu donošenjem strateškog okvira EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu za razdoblje 2021.–2027.U njemu su utvrđene ključne mjere potrebne za poboljšanje zdravlja i sigurnosti radnika u sljedećem razdoblju.

Nova strategija usmjerena je na tri međusektorska cilja, a to su upravljanje promjenama koje donose zelena, digitalna i demografska tranzicija, kao i promjenama u tradicionalnom radnom okruženju, poboljšanju prevencije nesreća i bolesti te povećanju pripravnosti za moguće buduće krize.

Tijekom proteklih desetljeća postignut je zamjetan napredak. Na primjer, broj smrtonosnih nesreća na radu u EU-u smanjio se za 70% u razdoblju od 1994. do 2018. Ipak još mnogo toga treba učiniti. Unatoč napretku, 2018. u državama EU-27 dogodilo se više od 3.300 nesreća sa smrtnim ishodom i 3,1 milijun nesreća bez smrtnih posljedica. Više od 200.000 radnika godišnje umre od bolesti povezanih s radom.

Ažurirani okvir pomoći će u mobilizaciji institucija EU-a, država članica i socijalnih partnera radi ostvarivanja zajedničkih prioriteta u području zaštite radnika. Planirane mjere pridonijet će i smanjenju troškova zdravstvene skrbi te pomoći poduzećima, uključujući mala i srednja poduzeća, da postanu produktivnija, konkurentnija i održivija.

Valdis Dombrovskis, izvršni potpredsjednik za gospodarstvo , naglasio je: "Zakonodavstvo EU-a o sigurnosti i zdravlju na radu ključno je za zaštitu gotovo 170 milijuna radnika, spašavanje života i dobro funkcioniranje naših društava. Svijet rada mijenja se, a promjene se dodatno ubrzavaju potaknute zelenom, digitalnom i demografskom tranzicijom. Zdravo i sigurno radno okruženje doprinosi smanjenju troškova za pojedince, poduzeća i društvo u cjelini. Stoga su održavanje i poboljšanje standarda zaštite radnika i dalje prioriteti za gospodarstvo u interesu građana. Potrebno nam je snažnije djelovanje EU-a kako bismo radna mjesta u Europi prilagodili budućnosti".

Povjerenik Europske komisije za zapošljavanje i socijalna prava Nicolas Schmit dodao je: "Radnici imaju pravo na visoku razinu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, što je istaknuto u 10. načelu europskog stupa socijalnih prava. Budući da je oporavak od krize prilika za poboljšanje, to bi načelo trebalo biti u središtu našeg djelovanja. Težimo tome da više ne bude smrtnih slučajeva povezanih s radom u EU-u – to je naša „vizija nula”. Biti zdrav na radnom mjestu ne odnosi se samo na fizičko stanje, nego i na mentalno zdravlje i dobrobit radnika".

Tri ključna cilja: upravljanje promjenama, prevencija i pripravnost

Strateški okvir EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu za razdoblje 2021.–2027.,  sljedećih  godina bit će usmjeren na tri ključna cilja:

  1. Predviđanje promjena u novom svijetu rada i upravljanje njima. Komisija će preispitati Direktivu o radnim mjestima i Direktivu o radu sa zaslonima te predložiti nove zaštitne granične vrijednosti za azbest i olovo kako bi osigurala sigurna i zdrava radna mjesta tijekom digitalne, zelene i demografske tranzicije. Pripremit će inicijativu na razini EU-a povezanu s mentalnim zdravljem na radnom mjestu u okviru koje se razmatraju novonastala pitanja povezana s mentalnim zdravljem radnika i predlažu smjernice za djelovanje.
  2. Poboljšanje prevencije bolesti i nesreća povezanih s radom. Strateškim okvirom promicat će se pristup „vizije nula” za sprječavanje smrtnih slučajeva povezanih s radom u EU-u. Komisija će ažurirati i pravila EU-a o opasnim kemikalijama kako bi unaprijedila borbu protiv raka, bolesti reproduktivnih organa i bolesti dišnog sustava.
  3. Povećanje pripravnosti za moguće buduće prijetnje zdravlju. Na temelju iskustava stečenih u aktualnoj pandemiji Komisija će u bliskoj suradnji s dionicima u području javnog zdravlja razviti postupke za izvanredne situacije i smjernice za brzo uvođenje, provedbu i praćenje mjera u mogućim budućim zdravstvenim krizama.

Mjere iz strateškog okvira provodit će se i intenzivnim socijalnim dijalogom, i oblikovanjem politika koje se još više temelje na dokazima, boljom provedbom i praćenjem postojećeg zakonodavstva EU-a, podizanjem svijesti i  mobiliziranjem sredstava za ulaganje u sigurnost i zdravlje na radu, uključujući sredstva EU-a kao što su Mehanizam za oporavak i otpornost i fondovi kohezijske politike.

Komisija također poziva države članice da ažuriraju svoje nacionalne strategije sigurnosti i zdravlja na radu kako bi osigurale da se nove mjere doista primjenjuju na radnom mjestu. Komisija će i izvan granica EU-a ostati predvodnik u promicanju visokih standarda sigurnosti i zdravlja na radu., ističe Europska komisija.

Kontekst

Ažuriranje strateškog okvira EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu za razdoblje 2021.–2027. s obzirom na pandemiju bolesti COVID-19 dio je programa rada Komisije za 2021. Europski stup socijalnih prava u 10. načelu ističe da „radnici imaju pravo na visoku razinu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu”.

Na socijalnom samitu u Portu 7.svibnja2021. svi su se partneri u zajedničkoj izjavi ponovno obvezali provoditi stup socijalnih prava i graditi Europu s izraženijom socijalnom komponentom. Obvezali su se „podupirati pošteno i održivo natjecanje na unutarnjem tržištu”, među ostalim putem „zdravih radnih mjesta i okruženja”.

Prethodni strateški okvir EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu za razdoblje 2014.–2020. bio je usmjeren na sprečavanje bolesti povezanih s radom, suočavanje s demografskim promjenama i provedbu zakonodavstva. Glavna postignuća uključuju tri uzastopna ažuriranja Direktive o karcinogenim i mutagenim tvarima i smjernica Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i internetskih alata za poslodavce, uključujući o bolesti COVID-19.

Novi strateški okvir temelji se na doprinosu širokog raspona dionika, uključujući izvješće EU-OSHA-e o nacionalnim strategijama za sigurnost i zdravlje na radu, izvješća, preporuke i saslušanja izvjestitelja u Europskom parlamentu, nekoliko zaključaka Vijeća, razmjene sa socijalnim partnerima i neovisnim stručnjacima, javno savjetovanje te mišljenje Savjetodavnog odbora za sigurnost i zdravlje na radu (ACSH) i Odbora viših inspektora rada (SLIC).

Provedba strateškog okvira – ključna uloga EU-OSHA-e

EU-OSHA igrat će ključnu ulogu u provedbi okvira olakšavanjem aktivnosti, suradnje i razmjene unutar svoje opsežne mreže partnera te podržavanjem kulture prevencije na radnim mjestima u EU-u i šire.

Uspjeh okvira ovisi o njegovoj provedbi na europskoj, nacionalnoj, sektorskoj razini i razini poduzeća, pri čemu su ključni učinkovito izvršenje, socijalni dijalog, financiranje, razvoj svijesti i prikupljanje podataka. Sa svojom opsežnom mrežom partnera EU-OSHA je u mogućnosti pojednostaviti aktivnosti, suradnju i razmjenu te ostvariti ciljeve strateškog okvira.

EU-OSHA-ine studije predviđanja i projekti pregleda za cilj imaju predviđanje rizika i utvrđivanje prioriteta, pružiti informacije o razvoju praksi i politikama sigurnosti i zdravlja na radu u područjima kao što su digitalizacija, zeleni poslovi te stres i psihosocijalni rizici. EU-OSHA također nudi resurse koji se jednostavno  koriste kako bi se prevencija na radnom mjestu primjenila  u svakodnevnoj  praksi, s mnoštvom smjernica kao pomoć sigurnosti radnika tijekom pandemije, bez obzira na to jesu li izloženi na radnom mjestu ili se prilagođavaju radu od kuće. Uključenost u Plan djelovanja na kancerogene tvari i kampanje za zdrava radna mjesta dokaz su posvećenosti Agencije promicanju kulture prevencije u Europi i šire, što predstavlja osnovu politike EU-a o sigurnosti i zdravlja na radu.

 

Više informacija možete saznati na  Strateški okvir EU-a o sigurnosti i zdravlju na radu 2021.-2027.             

Prevedi »