Sigurnost na radu i zdravlje radnika temeljno ljudsko pravo

Created with Sketch.

Sigurnost na radu i zdravlje radnika temeljno ljudsko pravo

Vodeći svjetski stručnjaci za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu pozivaju Međunarodnu organizaciju rada (MOR) da zdravlje i sigurnost radnika na radu kao temeljno pravo bude na dnevnom redu Upravnog odbora MOR-a.

Sindikati pozivaju da Konferencija MOR-a, koja će se održati u lipnju 2021. godine, podigne zdravlje i sigurnost na radu na razinu najviših međunarodnih standarda rada i poveća odgovornost vlada i poslodavaca za spašavanje života na radu te da veći broj zemalja ratificira ključne konvencije o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu.

Na takav način  ispunila  bi se obećanja utvrđena u MOR-ovoj stogodišnjoj deklaraciji, koju su jednoglasno usvojili vlade, radnici i poslodavci, u svrhu zaštite zdravlja i sigurnosti svih radnika na radu.
Collegium Ramazzini, najviše nezavisno međunarodno tijelo stručnjaka za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu te okolišnu medicinu, poziva MOR da hitno provede odluke donesene na Međunarodnoj konferenciji rada, održanoj 2019. godine, te da se isto učini na predstojećoj  Konferenciji  MOR-a 2021. godine.

Collegium Ramazzini ističe :
"Stotine milijuna radnika širom svijeta ozlijeđeno je na radu. Milijuni su umrli. Ovaj masakr se može spriječiti, ali samo ako zaštita radnika od ozljeda na radu dobije prioritet, a zdravlje i sigurnost radnika bude potvrđeno kao temeljno ljudsko pravo. MOR mora hitno djelovati i priznati zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu temeljnim pravom MOR-a na radu".

Nick Pahl, izvršni direktor Društva za medicinu rada, profesionalno tijelo za liječnike

 medicine rada, sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu,naglasio  je:
"Društvo za medicinu rada snažno podupire utvrđivanje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu temeljnim pravom na radu MOR-a. Pozivamo Upravni odbor MOR-a na žurno djelovanje i provedbu odluke Stogodišnje konferencije MOR-a (108. sjednica), održane 2019. godine, kojom se zaštita zdravlja i sigurnosti na radu kao temeljno pravo na radu stavlja na dnevni red Međunarodne konferencije rada, koja će se održati 2021. godine".

Sharan Burrow, glavna tajnica Međunarodne konfederacije sindikata (ITUC) upozorila  je:
"Vlade i poslodavci trebaju slušati ove vodeće stručnjake. Već dugo vremena, zaštita radnika od ozljeda i bolesti na radu imala je daleko niži status od drugih temeljnih prava. Stječe se dojam kako neki poslodavci i čak neke vlade smatraju da se u poslovanju može trgovati sa ljudskim životima. Davanjem pravnog statusa sigurnosti i zdravlju na radu, kakav i zaslužuje, ispravit će se povijesna greška, te će se osnažiti napori da se pandemija COVID-19 stavi pod kontrolu".

 

Ovome svakako treba dodati i važnost  provedbe dokumenta UN-a "Desetljeće zdravog starenja 2021.- 2030.",  budući se očekuje  da će do 2030. radnici u dobi od 55 do 64 godina činiti  u svijetu do 30 posto  radne snage ili čak i više, pa su sigurnost i zaštita zdravlja na radu ključni preduvjet njihovog aktivnog sudjelovanja na tržištu rada.

 

Nastavno na međunarodne napore za primjereno pozicioniranje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, a polazeći od aktualnog nacionalnog  stanja u tom području pred Hrvatskom su brojne zadaće; od preispitivanja institucionalnog ustroja i njegove učinkovitosti, analize normativnog okvira i njegove  međusobne usklađenosti, proširivanja sastava i uloge  Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu ,kao savjetodavnog tijela Vlade, zatim, donošenja i provedbe Nacionalnog plana zaštite na radu za razdoblje 2021.- 2027. i Nacionalne stratergije mentalnog zdravlja  2021.-2027., kao i prilagodbe novim sigurnosnim izazovima promjenjivog tržišta rada i okruženja pandemije COVID -19.

 

U okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021., 2022., i 2023.,  iz različitih izvora EU Hrvatska će imati na raspolaganju 30 milijardi eura za ulaganje u  gospodarstvo ili javne projekte, pa je nužno u tom okviru  naglasiti i važnost ulaganja u sigurne  i zdrave uvjete rada.

 

Kako se radi o području od posebnog društvenog interesa u Republici Hrvatskoj logično bi bilo da ključne strateške dokumente zaštite na radu i zaštite mentalnog zdralja donosi Hrvatski sabor, kao i da matično radno tijelo Odbor za rad,mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora tematskom raspravom  i svojom inicijativom potiče na aktivnije  djelovanje sve ključne čimbenike.

 

Odgovornim odnosom prema zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu cilj produljenja radnog vijeka i očuvanja radne sposobnosti radnika kroz cijeli radni vijek postaje dostižan.na zdravlju i sigurnosti radnika ne smije se štedjeti, budući da  ulaganje u zaštitu na radu i zdravlje radnika nije trošak, već dugoročno isplativa investicija, kojom se izravno  doprinosti rastu gospodarstva te smanjivanju troškova zdravstvenog i mirovinskog sustava.  

                                                                

Prevedi »