Razvoj sigurnosne kulture nove generacije menadžera

Created with Sketch.

Razvoj sigurnosne kulture nove generacije menadžera

Kultura sigurnosti i zdravlja na radu jedan je od ključnih čimbenika za određivanje učinkovitosti sustava sigurnosti.

Zakonom o zaštiti na radu propisano je da je poslodavac odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu, u svim dijelovima organizacije rada i u svim radnim postupcima, neovisno o tome je li u tu svrhu zaposlio jednog ili više stručnjaka zaštite na radu ili je obavljanje poslova zaštite na radu ugovorio s osobom ovlaštenom za obavljanje tih poslova. Prenošenje ovlaštenja za provođenje zaštite na radu ne oslobađa poslodavca odgovornosti. Poslodavac je obvezan utvrditi i obavljati poslove zaštite na radu u skladu s procjenom rizika, stanjem zaštite na radu i brojem radnika. Dakle, razvidno je i potpuno razumljivo da uz sve druge poslove u fokusu djelovanja poslodavca i menadžera redovito mora biti zdravlje i sigurnost radnika.

Dobar primjer razvoja sigurnosne kulture je u Sloveniji, gdje su o sigurnosti i zdravlju na radu razgovarali studenti Sveučilišta u Mariboru, domaći i strani stručnjaci. Više od 30 studenata je pod vodstvom mentora  pripremilo predavanja na temu: osnove sigurnosti i zdravlja na radu, ergonomski uredski radni prostor, prevencija i upravljanje stresom na poslu, prevencija i kontrola izloženosti COVID-19 na poslu, rad na daljinu i sudjelovanje radnika i poslodavaca u upravljanju zaštitom i zdravljem na radu, a predstavili su i vježbe za aktivne pauze na poslu.

U raspravi je sudjelovalo deset stručnjaka iz Cipra, Grčke, Nizozemske, Portugala, Sjeverne Makedonije i Slovenije, koji su iznijeli svoja stajališta o aktualnim temama iz područja sigurnosti i zdravlja na radu te utjecaju suvremenog tehnološkog razvoja na društvo. Pomogli su studentima da prodube svoja znanja kako bi nadogradili predavanja i predstavili ih na 6. međunarodnom znanstvenom skupu „Izazovi u ekonomiji i poslovanju u vrijeme nakon COVIDA“ koji će se održati 17. svibnja 2022.

Prisutnima se obratio i slovenski ministar Janez Cigler Kralj koji je izrazio zadovoljstvo što je rasprava o sigurnosti i zdravlju na radu sa studentima Sveučilišta u Mariboru postala tradicionalna te je između ostalog, naglasio: „Postoji mnogo novih kvalitetnih poslova, ali za to su potrebna suvremena znanja. Više nije dovoljno završiti studij i diplomirati. Strukturne promjene uvijek zahtijevaju nova znanja i vještine, uključujući kompetencije u području sigurnosti i zdravlja na radu. Nove vještine predstavljaju jedan od najvećih izazova digitalne i zelene tranzicije."

I ovom prilikom možemo zaključiti da dugoročno kultura zaštite zdravlja i sigurnosti na radu upućuje na potrebu cjeloživotnog učenja; od najranije životne dobi do završetka radne karijere. U sklopu kurikuluma obrazovnih programa u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju nužno je osigurati da budući radnici  steknu potrebna znanja, vještine i kompetencije koje će im omogućiti siguran rad i očuvanje radne sposobnosti tijekom cijelog radnog vijeka, a od najranije životne dobi usvajanje i primjenu kulture sigurnosti. Za takav pristup zalagala se, ali i praktično provodila središnja nacionalna hrvatska javna ustanova: Zavod za unapređivanje zaštite na radu. Organizirane su osmišljene aktivnosti s polaznicima predškolskog odgoja, učenicima  srednjih strukovnih škola, radnim susretom studenata sigurnosti i zaštite, suradnjom s centrima kompetentnosti i tvrtkama, provedbom  raznih promotivnih aktivnosti, kampanja  i nizom drugih događaja. I tu se stalo, tzv. „reformom“ odnosno ukidanjem  javnih institucija zbog tobožnjih mjera štednje! Dostojanstveno, sigurno i zdravo radno mjesto ne može  i ne smije se tretirati kao trošak.

Čvrsto, učinkovito i vidljivo vodstvo poduzeća ključno je za dobru sigurnost i zdravlje na radnom mjestu a time i  za uspjeh poduzeća. Predanost poslodavca i menadžera, razvoj  sustava za upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu, praćenje učinkovitosti tih sustava, zainteresiranost i pružanje pozitivnog primjera u svakom trenutku te motiviranje tima i svih zaposlenih  da sudjeluju  u osiguravanju dobre sigurnosti i zdravlja, presudni su za uspjeh. Neučinkovito ili nepostojeće vodstvo u području sigurnosti i zdravlja na radu može kao posljedicu imati nesreće ili čak smrtne slučajeve, kao i loše psihičko i fizičko zdravlje radnika. Može ugroziti ugled poduzeća. Loše vodstvo može zapravo dovesti do znatnih financijskih troškova kao posljedica nečinjenja i propusta.

Zato je nužno osvijestiti nositelje javnih politika o važnosti sigurnosti i zdravlja  na radu te jasnom vizijom, institucionalnim ustrojem i provedbenim mjerama stimulirati, poticati i  usmjeriti djelovanje svih sudionika od nacionalne do mikrorazine  na uspostavi i razvoju sigurnosne kulture u društvu.

                                                                                                                                                   Vitomir Begović

 

Prevedi »