Raznolikost radne snage

Created with Sketch.

Raznolikost radne snage

U mjesecu svibnju obilježava se Europski mjesec raznolikosti, pa je Europska  agencija za sigurnost i zdravlje na radu pozvala tvrtke i organizacije iz EU-a da pozornost usmjere na raznolikost radne snage i provedbu odgovarajućih aktivnosti.

Raznolikost radne snage odnosi se na heterogeni sastav radne snage u smislu sociodemografskih i fizičkih karakteristika radnika, uključujući dob, spol, nacionalno porijeklo, seksualnu orijentaciju i invaliditet. Svi radnici moraju biti jednako zaštićeni od rizika za sigurnost i zdravlje na radu. Prema pokazateljima žene, LGBT i radnici migranti obično su više izloženi fizičkim ili psihosocijalnim rizicima od ostatka radne snage.

Europsko zakonodavstvo uvedeno je kako bi se uzela u obzir takva raznolikost, promicala jednakost i poboljšala sigurnost i zdravlje na radu za sve. Svi radnici moraju biti jednako zaštićeni od rizika koji uzrokuju mišično-koštani poremećaji povezani s radom, bez obzira na njihove specifične karakteristike ili okolnosti, a poslodavci su dužni identificirati čimbenike rizika za sve radnike.

Profesionalni rizik odnosi se na vjerojatnost i ozbiljnost ozljede ili bolesti koja se javlja kao posljedica izloženosti opasnosti.

Pretjerano opterećenje i visok intenzitet rada mogu povećati razinu stresa radnika, što zauzvrat može povećati njihovu mišićnu napetost i  osjetljivost na osjećaj boli. Nadalje, nedostatak kontrole nad radnim zadacima ili nad načinom ili tempom kojim se zadaci izvode, kao i nedostatak podrške kolega ili menadžmenta, također mogu povećati rizik od mišićno-koštanih poremaćaja (MKP). Ako se radnici osjećaju pod prevelikim pritiskom na poslu, to ih onemogućava da poduzmu odgovarajuće mjere opreza ili usvoje sigurne radne položaje i prakse, pa tako psihosocijalni čimbenici postaju čimbenici rizika za MKP.

U Hrvatskoj zbog nepovoljnih demografskih kretanja, starenja radne snage i nedostatka radnika, na tržištu rada prisutne su  velike promjene, značajno sudjelovanje radnika iz drugih zemalja, studenata i umirovljenika što ukazuje na potrebu odgovornog i osmišljenog  pristupa pitanju raznolikosti radne snage.

Pored toga, činjenica je i da mnogi mladi ljudi ulaze u svijet rada  s već postojećim mišićno-koštanim problemima koji se potencijalno mogu pogoršati radom. To je razlog zašto sektor javnog zdravstva, obrazovanja, rada i medicine rada mora udružiti snage djelujući preventivno i prije svega edukativno. Takav pristup će pridonijeti smanjenju njihove prevalencije među budućim radnicima, bez obzira na njihovu dob.

Koliko je to važno za tržište rada i održivost zdravstvenog i mirovinskog sustava nije potrebno dodatno isticati.

Rad od kuće može ponuditi mnoge prednosti, ali i rizike. Dugotrajno sjedenje u kombinaciji s neadekvatnim uvjetima, prostornim i tehničkim, lošom ergonomijom i socijalnom izolacijom od kolega mogu utjecati na zdravlje radnika i pridonijeti razvoju ili pogoršanju mišićno-koštanih poremećaja i psihosocijalnim problemima.

Uzimanje u obzir pitanja spola i raznolikosti u procjeni rizika ključno je za zdrava i produktivna radna mjesta.

Kako su poslodavci odgovorni za organizaciju i provedbu mjera zaštite na radu, ovom prilikom potrebno je posebno podsjetiti da su na temelju čl. 18. Zakona o zaštiti na radu, a u skladu s Pravilnikom o izradi procjene rizika obvezni procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika (i osoba na radu) tj. imati procjenu rizika koja mora odgovarati postojećim rizicima prilikom obavljanja poslova, a koja će biti dostupna radnicima na mjestu rada. Procjena rizika nije statična već dokument koji se mora redovito ažurirati ovisno o okolnostima, da bi omogućio učinkovito preventivno djelovanje. Takav dokument polazište  je i za provedbu osposobljavanja radnika za rad na siguran  način.

Tvrtke i organizacije mogu se pridružiti promicanju raznolikosti i inkluzije na  radnom mjestu dijeleći praksu svoje radne sredine  na društvenim mrežama: https://twitter.com/hashtag/EUDiversityMonth?src=hashtag_click

Prilika je i za hrvatske tvrtke i organizacije da predstave svoja pozitivna iskustva, ali i organiziraju dodatne aktivnosti, zajedničkom suradnjom stručnjaka za upravljanje ljudskim resursima i zaštitu na radu.

                                                                                                               Vitomir Begović  

Prevedi »