Prevencija raka na radu prioritet

Created with Sketch.

Prevencija raka na radu prioritet

Belgijsko predsjedanje Vijećem Europske unije organiziralo je završni događaj Putokaz za karcinogene. Ovim su događajem partneri Roadmapa službeno zatvorili drugu fazu Roadmapa i pokrenuli Roadmap on Carcinogens 3.0.

Sudionicima je predstavljeno trenutno stanje izloženosti radnika karcinogenima te su se osvrnuli na ono što je ostvareno tijekom drugog izdanja Mape puta. Također su razgovarali o tome što još treba učiniti, posebice u pogledu načina na koji se postignuća iz Mape puta mogu dalje konsolidirati i implementirati u praksu.

Naglašeno je da su potrebni ažurni pokazatelji, ne samo toksikološki podaci, već i pouzdani podaci o izloženosti, kako bi se ocijenila učinkovitost prilagođenih mjera na razini pojedinog radnog mjesta, ali i za razvoj i evaluaciju zakonodavstva.

U Europskoj uniji, oko 120.000 ljudi ima dijagnozu raka koji je posljedica kancerogenih agenasa na poslu, a više od 100.000 umre od raka povezanog s radom svake godine. Stoga su inicijative koje štite naše radnike od izlaganja kancerogenim agensima nezamjenjive.

Ovom konferencijom istaknuta je važnost borbe protiv raka na radnom mjestu i potreba predanosti Mapi puta o karcinogenima. Prevencija raka na radu ostaje prioritet s kojim se zajedničkim naporima trebaju pozabaviti vlade, socijalni partneri, stručnjaci, poslodavaci i radnici.

Potpisivanjem sporazuma 9 država članica EU-a (Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Njemačka, Nizozemska, Portugal, Slovenija, Španjolska), kao i BusinessEurope (konfederacija poslodavačkih organizacija), Europska konfederacija sindikata (ETUC), Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA), Europska kemijska agencija (ECHA) te Europska komisija obnovili su svoju predanost ovoj dobrovoljnoj akcijskoj shemi EU-a (Mapi puta) čiji je cilj zaštita radnika od izloženosti karcinogenima na radnom mjestu, podizanje svijesti te razmjena znanja i dobrih praksi.   

Pozdravljena su i dva nova partnera jer su se Irska i Nacionalni institut za zdravlje na radu u Norveškoj (Stami) odlučili pridružiti inicijativi Mape puta.

Iz Republike Hrvatske ZIRS Učilište – ustanova za obrazovanje odraslih  i Znanstveno-stručni časopis „Sigurnost“, kao organizatori konferencija i stručnih skupova, promicatelji znanja i cjeloživotnog učenja, pridružili su se početkom ove godine ovoj globalnoj  inicijativi, pružajući potporu strategiji prevencije karcinoma povezanih s radom u Hrvatskoj i Europi.

Upravo je prava prilika da se  tvrtke, organizacije i pojedinci iz Hrvatske, sudionici predstojeće 24. tradicionalne nacionalne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem „Sigurnost i zdravlje – temeljno načelo i pravo na radu“, pridruže i Mapi puta, postanu članovi jedinstvene vrijedne zajednice u kojoj zdravlje radnika, inovacije i rješenja idu ruku pod ruku diljem Europe. Zauzvrat, tvrtke i radnici mogu imati koristi od znanja i aktivnosti koje dijeli zajednica Mapa puta, koristeći najbolje prakse i ideje o sprečavanju i smanjenju izloženosti kancerogenim tvarima na poslu.

Plan puta za kancerogene tvari započeo je 2016. na Amsterdamskoj konferenciji o prevenciji raka povezanog s radom, kada se šest europskih organizacija udružilo u novu inicijativu: dobrovoljnu četverogodišnju akcijsku shemu s ciljem podizanja svijesti o rizicima povezanima s izloženošću radnika karcinogenima.

Kada je prva verzija akcijske sheme završila u Berlinu 2020., odlučeno je da će biti potrebno drugo izdanje, iako je Plan puta dobro napredovao. Stoga je Plan puta za karcinogene 2.0 pokrenut s ciljem povećanja učinka akcijske sheme provođenjem 12 izazova, što je rezultiralo novim alatima, dodatnim smjernicama te dodatnim informacijama relevantnim za poduzeća i za radnike.

Kako je druga verzija Plana završila sa svojim završnim događajem u Bruxellesu, pokrenut je za slijedeće četiri godine Plan puta za karcinogene 3.0. Ova nova faza Mape puta usredotočit će se na distribuciju informacija i alata izravno tamo gdje su potrebni za implementaciju. Nova web stranica ponudit će konkretne odgovore na pitanja poslodavaca, zaposlenika i stručnjaka za zaštitu na radu vezana s radom s kancerogenim tvarima.

I ovom prilikom nužno je podsjetiti na temeljne obveze poslodavaca i drugih sudionika u skrbi za očuvanje zdravlja i radne sposobnosti radnika. Najvažnije su mjere dosljedna primjena općih načela prevencije, što uključuje: izbjegavanje rizika; procjenjivanje rizika; sprečavanje rizika na njihovom izvoru; prilagođavanje rada radnicima u vezi s oblikovanjem mjesta rada, izborom radne opreme te načinom rada i radnim postupcima s ciljem smanjenja  štetnog učinka na zdravlje; prilagođavanje tehničkom napretku; zamjena opasnog neopasnim ili manje opasnim; razvoj dosljedne sveobuhvatne politike prevencije povezivanjem tehnologije, organizacije rada, uvjeta rada, ljudskih odnosa i utjecaja radnog okoliša; davanja prednosti skupnim mjerama zaštite pred pojedinačnim; odgovarajuće i kontinuirano osposobljavanje te obavješćivanje radnika i dr. 

                                                                                                               Vitomir Begović

Prevedi »