Novi urednik časopisa “Sigurnost”

Created with Sketch.

Novi urednik časopisa “Sigurnost”

Časopis "Sigurnost " pojačao je svoj urednički  tim , kojem se pridružio Vitomir Begović , dosadašnji ravnatelj  središnje nacionalne javne ustanove , Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

Tijekom obrazovanja i  dugogodišnje karijere, diplomirao je na  Pravnom fakultetu u Zagrebu i  Visokoj školi za sigurnost u Zagrebu , završio je  integralni magistarski studij sigurnosti,  specijalizaciju iz područja upravljanja ljudskim potencijalima , a  na Pravnom fakultetu u Novom Sadu , kao magistar pravnih nauka stekao je uvjete za doktorski studij.

Kao dio programa cjeloživotnog učenja završio je jednogodišnje obrazovanje za rukovodeće državne službenike ,položio državni stručni  i ispit iz andragogije te je pohađao niz stručnih i specijaliziranih programa obrazovanja iz područja socijalnog dijaloga, suodlučivanja,radnog i socijalnog prava, zaštite na radu i drugih područja u zemlji i inozemstvu a objavio je i veći broj stručnih radova.

U radnoj karijeri obavljao je niz odgovornih dužnosti u gospodarstvu,sindikatima,  državnoj upravi, obrazovanju i  javnoj upravi.

Obnašao je dužnost   člana Odbora za rad,zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora ,  člana Županijske skupštine Karlovačke županije  i člana   Stručnog savjeta za rad i socijalna pitanja ministra rada i mirovinskog sustava .

U svojoj prvoj izjavi Vitomir Begović istaknuo je da polazeći od  dugogodišnje tradicije i misije promicanja zaštite na radu , časopis "Sigurnost " ima mogućnost zauzeti značajniji prostor u  stručnoj i općoj javnosti promičući informiranje i edukaciju ,  šireći prostor djelovanja  a time i utjecaj na unapređivanje zaštite na radu, kao područja od posebnog društvenog interesa i osnovnog ljudskog prava. Pri tome je široko otvoren prostor  za suradnju i aktivno sudjelovanje stručnjaka za zaštitu na radu , poslodavaca, njihovih ovlaštenika, povjerenika radnika za zaštitu  na radu , sindikata, radničkih vijeća , inspektora za zaštitu na radu , sudaca, ovlaštenih tvrtki za poslove zaštite na radu i drugih zainteresiranih. Snaga zaštite na radu i časopisa "Sigurnost" je upravo u velikom broju čimbenika  kojima je zaštita na radu, svakodnevni način života i rada. Zato časopis "Sigurnost"  otvara forum dobre prakse  za čitatelje ( vaši prilozi ) , info sigurnost ( izvješća sa stručnih skupova), akademija sigurnosti ( mjesto okupljanja predavača i autora priloga, i EDU  centar šrenja znanja u sigurnosti ), Klub pretplatnika sigurnosti ( pružanje i ostvarivanje različitih pogodnosti)., i još niz drugih novosti.

Prevedi »