Interaktivno o ozljedama na radu

Created with Sketch.

Interaktivno o ozljedama na radu

U ozračju predstojećeg Svjetskog dana sigurnosti i zdravlja na radu te Nacionalnog dana zaštite na radu, u organizaciji ZIRS Učilišta – ustanove za obrazovanje odraslih i znanstveno-stručnog časopisa „Sigurnost“, u Zagrebu je održana prva od tri radionice i foruma, kao uvodnih događaja u ovogodišnju 24. tradicionalnu nacionalnu konferenciju s međunarodnim sudjelovanjem „Sigurnost i zdravlje – temeljno načelo i pravo na radu“, koja će se održati početkom prosinca u Zagrebu, uz poruku  “Bez kompromisa za inovativno, sigurno i zdravo radno okruženje 7/24!“.

Izlaganjem  Maja Brlek, dipl. iur., rukovoditeljice Službe za poslove upravnog postupka,  i Petre Vuković, pravnice iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, konkretnim primjerima iz prakse  i  interaktivnom raspravom sudionici  prve radionice, raspravili su brojna interesantna pitanja; od pokretanja postupka utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu; podnošenja prijave o ozljedi na radu; obveznih priloga kod ozljede na mjestu  radu, izdvojenom mjestu rada, odnosno na putu na posao i s posla; donošenju rješenja o ozljedi na radu, pa do moguće žalbe i drugostupanjskog postupka, kao i upravnog spora. Kako se u praksi prilikom prijava ozljeda na radu i uzroka u velikoj mjeri koristi šifra 891 „viša sila“ , ukazano je  na potrebu konkretnog navođenja uzroka koji je doveo do ozljede na radu, ali i potrebu bolje konkretizacije i prilagodbe šifarnika o prijavi ozljede na radu imajući u vidu promjenje okolnosti i pojavne oblike.

Analizirajući  aktualno stanje u području sigurnosti i zdravlja na radu, promjene u svijetu rada, postojeće i nove rizike, klimatske promjene i radne uvjete, starenje stanovništva, demografske probleme i kretanja na tržištu rada, naglašeno je da se jačanje prevencije  i provedba „Vision Zero“ – globalne strategije za radni svijet bez smrtnih i teških nesreća te bolesti povezanih s radom, nameće ključno pitanje i imperativ djelovanja na svim razinama, od poslodavaca do institucija.

U svečanom dijelu programa radionice ove godine po prvi puta dodjeljenja su   priznanja/plakete SAFETY EDUCATION za 2023. godinu, pojedincima  koji  su sudjelujući u edukativnim programima izobrazbe i usavršavanja te drugim aktivnostima u organizaciji ZIRS Učilišta i časopisa „Sigurnost“ prošle godine ostvarili odgovarajući broj bodova na osnovi konkretnih javno objavljenih kriterija.

Sigurno i zdravo radno okruženje temeljno su radno i ljudsko pravo. Cjeloživotno učenje predstavlja osnovu osobnog razvoja i neprestane prilagodbe pojedinca promjenjivim okolnostima u osobnom životu, na radnom mjestu i u društvenoj zajednici. Posebnu važnost ima promicanje, stjecanje znanja i vještina u području  zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Za dodatni trud, odricanje i uloženi napor iskazan tijekom 2023. godine dobitnici priznanja su: Boris Antunović, Bosiljka Bilić, Damir Bojić, Ivana Dasović, Aljoša Gizdić, Danijela Opačak, Darko Penezić, Elizabeta Krstić, Ivan Rezo, Jadranka Horvat, Julijan Lastavec, Kristina Ružić, Ljiljana Višekruna, Marko Huzak, Merica Pilj, Tihana Smoljanović te Tonina Sanader.

Prilikom dodjele priznanja istaknuto je da je  namjera  poticati i motivirati polaznike na kontinuiranu i širu izobrazbu, stručno usavršavanje i akrtivno sudjelovanje pojedinaca kao predavača, autora znanstvenih i stručnih članaka, redovnih čitatelja časopisa „Sigurnost“  s aktualnim i zanimljivim člancima, kako bi osobnim primjerom pridonijeli realizaciji vlastitih potencijala u području sigurnosti i zdravlja na radu te pridonijeli dobrobiti radne okoline u kojoj rade i društvene zajednice. U vrijeme dinamičnih promjena stečeno obrazovanje u redovitom školovanju više nije dovoljno, a među važnim osobinama zaposlenika, poslodavci iznimno cijene spremnost na učenje, ulaganje u osobni razvoj, pa samim time ono najviše pridonosi zapošljivosti, napredovanju pojedinca i konkurentnosti na sve zahtijevnijem tržištu rada.

Ovaj projekt nastavlja se i ove godine, pa će  ZIRS Učilište i časopis „Sigurnost“ voditi   evidenciju aktivnosti  i ostvarenih bodova za sve sudionike programa i drugih aktivnosti, kako bi se završetkom konferencije na kraju godine  utvrdili dobitnici priznanja/plakete SAFETY EDUCATION za 2024. godinu.

Organizatori su najavili drugu radionicu 11. lipnja 2024. u Zagrebu, na temu   „Upućivanje  radnika  na ocjenu radne sposobnosti; kako postupati i moguća rješenja“. Prijavom za ovu radionicu zainteresirani imaju mogućnost iskoristiti jedinstvenu priliku  i vrlo povoljan „EDUpaket “ https://skup-znr.zirs.hr/.

                                                                                                              Vitomir Begović

Prevedi »