Akademija sigurnosti – Klub sigurnosti

Created with Sketch.

Akademija sigurnosti – Klub sigurnosti

Izobrazba i stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu

"Potrebna je sveobuhvatna reforma obrazovnih sustava i značajno ulaganje u programe cjeloživotnog učenja". Tao Zhang,zamjenik direktora MMF-a, Dubrovnik 2019. , Konferencija HNB i MMF

Stručnjaci zaštite na radu i osobe koje obavljaju poslove zaštite na radu ključni su nositelji kvalitete i učinkovitosti u organizaciji i provedbi mjera sigurnosti na radu.

Cjeloživotno usavršavanje svakoga čovjeka imperativ je današnjega društva koje se razvija prema društvu znanja, a  posebice to vrijedi za sve stručnjake zaštite na radu. 

Potvrđujući opredjeljenje za društvenu odgovornost, pružajući dodanu vrijednost našoj bogatoj tradiciji i potvrđenim rezultatima u protekle 62 godine kontinuoranog izlaženja, a osjećajući interese i potrebe struke, stručno-znanstveni  časopis "Sigurnost" pokreće Akademiju sigurnosti kao središnji centar izvrsnosti cjeloživotnog učenja, u sklopu koje će se organizirati stručni seminari, radionice, okrugli stolovi, panel rasprave, savjetovanja, konferencije, interne edukacije i dr., kao oblici stalnog stručnog usavršavanja i unapređivanja znanja stručnjaka zaštite na radu, zaposlenih kod ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zaštite na radu, ali i svih drugih važnih sudionika u zauzimanju za jačanje sigurnosti u radnoj okolini i društvu.

Akademija sigurnosti je mjesto stvaranja i razmjenjivanja znanja, vještina i iskustava, a obrazovni programi bit će usmjereni na konkretne poslovne izazove i svakodnevnu praksu, postojeće i nove rizike te primjenjive metode i mjere prevencije.

Akademija sigurnosti omogućit će ispunjenje obveze ovlaštenih tvrtki iz Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (N.N., br. 50/19.), usklađujući i provodeći godišnje planove izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu ovlaštenih osoba, a u skladu s njihovim opsegom ovlaštenja.

Ovlaštene osobe za obavljanje poslova zaštite na radu jedan su od najznačajnijih čimbenika u osiguranju uvjeta za poštovanje propisa i procedura, odgovorno i učinkovito provođenje širokih aktivnosti usmjerenih na poboljšanje i stalno unapređivanje zaštite na radu. Svaka ovlaštena osoba za poslove zaštite na radu ima i dodatnu zadaću postizanja izvrsnosti u radu svojih stručnjaka zaštite na radu, kao i promicanja zdravog i sigurnog radnog okruženja.

Stručnjaci zaštite na radu zaposleni kod poslodavaca moraju imati odgovarajući status u unutarnjem organizacijskom ustroju i mogućnost stalnog stručnog usavršavanja, unapređivanja znanja, vještina i kompetencija, kako bi kao stručne osobe neposredno mogle pružati stručnu pomoć najodgovornijim osobama za organizaciju i provedbu mjera zaštite na radu u radnoj okolini (poslodavcima), kao i radnicima i njihovim predstavnicima.

Važno je i ovom prilikom istaknuti da je prema odredbama čl. 22., st. 2. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 154/14., 94/18., 96/18.), poslodavac obvezan omogućiti stručnjaku zaštite na radu stručno usavršavanje iz zaštite na radu i snositi troškove toga osposobljavanja.

Cjeloživotno učenje u području zaštite na radu omogućiti će  uspostavu kulture prevencije rizika, unapređivanje stanja, jednako razumijevanje, tumačenje i postupanje u vezi s pojedinim pitanjima od strane svih važnih sudionika. Iz tog razloga, Akademija i Klub sigurnosti otvoreni su za redovito stručno usavršavanje inspektora za zaštitu na radu, sudaca i vještaka za zaštitu na radu, poslodavaca i njihovih ovlaštenika, rukovoditelja upravljanja ljudskim resursima ,kao i radničkih predstavnika (sindikalni povjerenici, radnička vijeća, povjerenici radnika za zaštitu na radu).

Akademija sigurnosti promicati će  individualan pristup svakom sudioniku programa, osluškivati i uvažavati sugestije i potrebe  ovlaštenih osoba kao  korisnika te primjenjivati različite tehnike u osposobljavanju kao što su studija slučaja i  praktične radionice.

Planiranje, organizacija i provedba edukativnih programa zasnivat će se na aktualnim i kvalitetnim  sadržajima, interesima i potrebama ovlaštenih tvrtki i njihovih polaznika, predavači će biti provjereni, stručni, kompetentni i iskusni stručnjaci, određeni troškovi će biti optimizirani, a sve zajedno će pridonijeti postizanju temeljnog cilja: kontinuiranog prijenosa, razvoja i unapređivanja znanja, vještina i kompetencija stručnjaka zaštite na radu kako bi se povećala njihova profesionalnost i učinkovitost u zaštiti na radu, kao području od posebnog društvenog interesa.

U Akademiji sigurnosti oblikovat ćemo programe u skladu s promjenama u svijetu rada, području zaštite na radu i u skladu s  potrebama pojedinih korisnika, ovisno o poslovima koje obavljaju. Time ćemo na najbolji način odgovoriti na izazove koje donosi vrijeme obilježeno brzim promjenama, a time i rastućim potrebama.

Svaki polaznik bit će evidentiran u službenoj dokumentaciji, a po završetku određenog programa primiti će vjerodostojnu ispravu, kao relevantan dokaz završenog programa  izobrazbe i stručnog usavršavanja.

Najveća vrijednost u području zaštite na radu, a time i djelovanja Akademije sigurnosti je ljudski kapital, naši stručnjaci zaštite na radu, koje ćemo organizirati u Klubu sigurnosti, kako bismo se družili, razmjenjivali iskustva i dobru praksu, organizirano djelovali kao predavači, polaznici edukativnih programa, ali i angažirani sudionici koji će imati organizirani forum s ciljem ključnog utjecaja na oblikovanje i provođenje propisa, programa i strateških dokumenata u području zaštite na radu i integralne sigurnosti. Članovi Kluba sigurnosti ostvarivat će i određene povoljnosti u vezi sa časopisom "Sigurnost" i pohađanjem edukativnih programa kojih će nositelj biti ova Akademija.

Vrijeme koje danas i sutra uložimo u svoje znanje, razvoj i napredak višestruko se vraća u našem zanimanju, radu i karijeri. Osobni razvoj, stalno poboljšanje i cjeloživotno učenje zato trebaju biti način života, uređen i trajni proces u karijeri stručnjaka i zaštiti na radu, s ciljem stalnog podizanja razine sigurnosti i stvaranja dodane vrijednosti.

Akademija sigurnosti je otvorena za sve vaše prijedloge, sugestije i naravno suradnju, jer zajedno možemo osmisliti i realizirati i više i bolje, djelujući poduzetno i kreativno, ostvarujući izvrsnost u zaštiti života, zdravlja i očuvanju radne sposobnosti svakog radnika u našoj radnoj okolini.

Pridružite se zajedničkoj misiji promicanja i unapređivanja zaštite na radu, uključite se u Klub i rad Akademije sigurnosti.

Pozivamo sve stručnjake zaštite na radu i osobe koje obavljaju poslove zaštite na radu, kao i sve druge zainteresirane pojedince da se učlane u Klub sigurnosti popunjavanjem pristupnice OVDJE

Istovremeno Vam otvaramo mogućnost da predložite teme za godišnji program izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu , te  iskažete osobni  interes za predavanje pojedinih tema kako bi nakon toga objedinili sve prijedloge i zajednički utvrdili konačan program izobrazbe  te pristupili njegovoj provedbi u godini 2021/22. Vaše prijedloge možete  do 20.studenoga 2020.g.  uputiti na email adresu  sigurnost@zirs.hr

 

 Znanje je moć, moć je sigurnost !  Ostvarimo taj cilj zajedno!

Vaš  stručno-znanstveni časopis "Sigurnost"

                                                                   Akademija sigurnosti – centar izvrsnosti cjeloživotnog učenja

 

Prevedi »